Τραπεζικό αυτοκίνητο και τροχόσπιτο ως αυτοκίνητα με πλήρη έκπτωση ΦΠΑ

Φόρος Υπηρεσίας

Την 1η Απριλίου τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός του Υπουργού Οικονομικών της 27ης Μαρτίου 2014 για τα μηχανοκίνητα οχήματα που θεωρούνται ότι χρησιμοποιούνται μόνο για την επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου (εφεξής: ο κανονισμός). Αυτή η εκτελεστική πράξη του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας (εφεξής: νόμος ΦΠΑ) καθορίζει τον κατάλογο των οχημάτων που επωφελούνται από πλήρη έκπτωση

Νεκροφόρα και αυτοκίνητο τράπεζας

Σύμφωνα με το άρθ. 86α παράγραφος 9 του νόμου περί ΦΠΑ, τα οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου είναι μηχανοκίνητα οχήματα που είναι οχήματα για ειδικούς σκοπούς. Μεταξύ αυτών, μπορείτε να διακρίνετε τέτοια οχήματα όπως:

 • ηλεκτρικό / συγκολλητικό αδρανή,
 • όχημα γεώτρησης,
 • εκσκαφέας,
 • μπουλντόζα εκσκαφέας,
 • Φορτιστής,
 • ένα ανυψωτικό για εργασίες κατασκευής και συναρμολόγησης,
 • γερανός φορτηγού.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι σύμφωνα με το άρθ. 86α παράγραφος 16, ο αρμόδιος Υπουργός Δημοσίων Οικονομικών δύναται να ορίζει, με κανονισμό, άλλα από τα αναφερόμενα στην παρ. 9 μηχανοκίνητα οχήματα, που θεωρούνται ότι χρησιμοποιούνται μόνο για την επιχείρηση του φορολογούμενου, απαιτήσεις για αυτά τα μηχανοκίνητα οχήματα και έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της κατασκευής τους και τη χρήση τους, και στην περίπτωση οχημάτων με περισσότερες από μία σειρές καθισμάτων - επίσης η απαίτηση ότι το επιτρεπόμενο συνολικό βάρος είναι μεγαλύτερο από 3 τόνους.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την § 2 του κανονισμού, ο κατάλογος αυτών των οχημάτων επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει τα ακόλουθα οχήματα:

 • κηδεία,
 • θωρακισμένο όχημα - μόνο τύπου Α και Β

- εάν έχουν μία σειρά καθισμάτων ή το επιτρεπόμενο συνολικό βάρος τους είναι μεγαλύτερο από 3 τόνους.

Τα ειδικά οχήματα που αναφέρονται στην παρούσα εκτελεστική πράξη πρέπει να πληρούν ορισμένες τεχνικές και υγειονομικές απαιτήσεις προκειμένου να επωφεληθούν από την πλήρη έκπτωση. Αυτά περιελάμβαναν:

 • σε § 4 δευτ. 1 και 2 του Κανονισμού του Υπουργού Υγείας της 27ης Δεκεμβρίου 2007 για την έκδοση αδειών και πιστοποιητικών μεταφοράς ανθρώπινων σωμάτων και λειψάνων (Εφημερίδα Νόμων αρ. 249, σημείο 1866) - σε περίπτωση νεκρικού οχήματος.
 • αντίστοιχα στο Παράρτημα 3 ή στο Παράρτημα 4 του Κανονισμού του Υπουργού Εσωτερικών και Διοίκησης της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις για την προστασία των χρηματικών αξιών που αποθηκεύονται και μεταφέρονται από επιχειρηματίες και άλλες οργανικές μονάδες (Εφημερίδα Νόμων Αρ. 166, τεμάχιο 1128, του 2012, στοιχείο 1262 και του 2013, στοιχείο 1652) - στην περίπτωση τεθωρακισμένου οχήματος.

Ο σχεδιασμός όλων των προαναφερθέντων οχημάτων αποκλείει αναμφισβήτητα τη χρήση τους για ιδιωτικούς σκοπούς ή καθιστά άσχετη την πιθανή χρήση για ιδιωτικούς σκοπούς.

Να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Οικονομικών, κατά την επέκταση του καταλόγου των ειδικών οχημάτων στα τραπεζικά αυτοκίνητα, περιλάμβανε μόνο οχήματα τύπου Α και Β. ωφελήθηκαν από την έκπτωση του ΦΠΑ. Μια τέτοια πιθανή πιθανότητα θα προκύψει όταν ο κάτοχος (φορολογούμενος) αποφασίσει να τηρήσει αρχεία χιλιομέτρων οχήματος για σκοπούς ΦΠΑ και εγγράψει το αυτοκίνητο στο γραφείο, αποκλείοντας έτσι τη χρήση τεθωρακισμένου οχήματος για μη επαγγελματικούς σκοπούς.

Πώς να επιβεβαιώσετε τις προδιαγραφές ενός ειδικού οχήματος;

Θα πρέπει να προστεθεί ότι τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την εκπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων είναι αυτά που εκδίδονται σύμφωνα με τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας.

Online Συμβουλές

Έχετε μια εταιρεία και έχετε ερωτήσεις;

Επωφεληθείτε από τις συμβουλές ειδικών του Οδηγού Επιχειρηματιών

Ηλεκτρονικές συμβουλές για επιχειρήσεις

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του κανονισμού, στην πράξη ενδέχεται να υπάρχουν και διαφορετικά πραγματικά στοιχεία τα οποία ο νομοθέτης δεν συνήγαγε στην πράξη εφαρμογής. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι ένα όχημα ειδικά προσαρμοσμένο από το εργοστάσιο στη λειτουργία του ή ένα όχημα παράδοσης (επιβατικό αυτοκίνητο ή μετατράπηκε σε θωρακισμένο όχημα).

Στην αιτιολογική έκθεση της εκτελεστικής πράξης διαπιστώνεται ότι: « (...) ο κανονισμός δεν αναφέρει ρητά τα έγγραφα βάσει των οποίων θα διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται για ένα συγκεκριμένο όχημα. Σε κάθε περίπτωση, το εύρος των εγγράφων που επιβεβαιώνουν την εκπλήρωση συγκεκριμένων απαιτήσεων θα είναι διαφορετικό. Για παράδειγμα, μπορείτε να υποδείξετε εδώ την άδεια κυκλοφορίας (προσωρινή άδεια) και πρόσθετα έγγραφα που προσδιορίζουν έναν συγκεκριμένο τύπο οχήματος (πιστοποιητικό από την τεχνική εξέταση που πραγματοποιήθηκε που επιβεβαιώνει την εκπλήρωση των απαιτήσεων που καθορίζονται για έναν συγκεκριμένο τύπο οχήματος).”