Είναι απαραίτητη η ταμειακή μηχανή σε ηλεκτρονικό κατάστημα;

Δικτυακός Τόπος

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, οι φορολογούμενοι που πωλούν σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες υποχρεούνται να τηρούν αρχεία του κύκλου εργασιών και των ποσών του οφειλόμενου φόρου με τη χρήση ταμειακών μηχανών. Αξίζει να τονιστεί ότι υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις από την άποψη αυτή, τόσο αντικειμενικές όσο και υποκειμενικές. Διαβάστε το άρθρο και μάθετε πότε η ταμειακή μηχανή σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι απαραίτητη.

Ταμειακή μηχανή στο ηλεκτρονικό κατάστημα - υποκειμενική απαλλαγή

Σύμφωνα με την § 3 sec. 1 βαθμός 1 του κανονισμού για τις απαλλαγές από την υποχρέωση τήρησης αρχείων με τη χρήση ταμειακών μηχανών, οι φορολογούμενοι απαλλάσσονται από τους φορολογούμενους των οποίων ο κύκλος εργασιών προς όφελος των φυσικών προσώπων που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και των αγροτών εφάπαξ δεν υπερβαίνει τις 20.000 PLN στο προηγούμενο φορολογικό έτος.

Ωστόσο, στην περίπτωση φορολογουμένων που ξεκινούν κατά το τρέχον φορολογικό έτος την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες, η απαλλαγή χορηγείται εάν το ποσό του κύκλου εργασιών στον λογαριασμό αυτό δεν υπερβαίνει, κατ' αναλογία η περίοδος εκτέλεσης αυτών των δραστηριοτήτων σε ένα δεδομένο φορολογικό έτος, το ποσό των 20.000 PLN.

Μετά την υπέρβαση του ορίου αυτού, ο φορολογούμενος υποχρεούται να εγκαταστήσει ταμειακή μηχανή εντός δύο μηνών από τον μήνα κατά τον οποίο σημειώθηκε υπέρβαση.

Ταμειακή μηχανή στο ηλεκτρονικό κατάστημα - αντικειμενική απαλλαγή

Οι αντικειμενικές εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης αρχείων με τη χρήση ταμειακής μηχανής καθορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού. Μεταξύ αυτών, μπορείτε να βρείτε τη δραστηριότητα παροχής:

 • τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες,
 • οικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες,
 • υπηρεσίες αγοράς ακινήτων,
 • ενοικίαση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων,
 • υπηρεσίες που παρέχονται από οργανώσεις-μέλη,
 • παράδοση ακινήτων,
 • μίσθωση γης και γη για αέναη επικαρπία,
 • πώληση εισιτηρίων αεροπορικών μεταφορών καθώς και γευμάτων και αγαθών στα αεροπλάνα.

Αξίζει να τονιστεί ότι στην περίπτωση αυτή ο τζίρος που επιτυγχάνεται από πωλήσεις σε φυσικά πρόσωπα και κατ' αποκοπή αγρότες είναι άσχετος, καθώς η απαλλαγή καλύπτει το αντικείμενο δραστηριότητας. Ο πλήρης κατάλογος των εξαιρέσεων θεμάτων περιλαμβάνεται στο παράρτημα του κανονισμού.

Ταμειακή μηχανή σε ηλεκτρονικό κατάστημα - πότε είναι απαραίτητο;

Οι πολωνικοί φορολογικοί κανονισμοί προβλέπουν καταστάσεις στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από καμία από τις παραπάνω εξαιρέσεις. Και έτσι σε μια κατάσταση όπου ο φορολογούμενος κάνει μια παράδοση:

 • υγραέριο,
 • εξαρτήματα κινητήρα,
 • κινητήρες εσωτερικής καύσης των τύπων που χρησιμοποιούνται στην πρόωση οχημάτων,
 • αμάξωμα για μηχανοκίνητα οχήματα,
 • ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα· δοχεία,
 • μέρη ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και άλλων οχημάτων, μη μηχανικά προωθούμενα,
 • ανταλλακτικά και εξαρτήματα για μηχανοκίνητα οχήματα (εκτός από μοτοσυκλέτες) π.δ.κ.α.
 • παλινδρομικές μηχανές εσωτερικής καύσης των τύπων που χρησιμοποιούνται σε μοτοσυκλέτες,
 • εξοπλισμός ραδιοφώνου, τηλεόρασης και τηλεπικοινωνιών, με εξαίρεση τους σωλήνες ηλεκτρονίων και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, καθώς και μέρη συσκευών και συσκευών για το χειρισμό ήχου και εικόνας, κεραίες
 • φωτογραφικός εξοπλισμός, εξαιρουμένων των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για φωτογραφικό εξοπλισμό και προμήθειες
 • αγαθά από πολύτιμα μέταλλα ή με τη συμμετοχή αυτών των μετάλλων, η παράδοση των οποίων δεν μπορεί να τύχει της απαλλαγής από τον φόρο που αναφέρεται στο άρθρο 1. 113 παράγραφος. 1 και 9 του νόμου της 11ης Μαρτίου 2004 περί φόρου επί αγαθών και υπηρεσιών, εφεξής καλούμενος ως «Νόμος»,
 • εγγεγραμμένοι και μη αποθηκευμένοι φορείς ψηφιακών και αναλογικών δεδομένων,
 • προϊόντα που προορίζονται για χρήση, προσφέρονται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων ή ως πρόσθετα ή πρόσμικτα σε καύσιμα κινητήρων, ανεξάρτητα από το σύμβολο PKWiU,
 • προϊόντα καπνού, αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ πάνω από 1,2% και αλκοολούχα ποτά που περιέχουν μείγμα μπύρας και μη αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 0,5%, ανεξάρτητα από το σύμβολο PKWiU, με εξαίρεση τα αγαθά που παραδίδονται σε αεροπλάνα,
 • αρώματα και νερά τουαλέτας, εξαιρουμένων των αγαθών που παραδίδονται σε αεροπλάνα

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

ή παρέχει υπηρεσίες:

 • μεταφορά επιβατών στην οδική επικοινωνία, με εξαίρεση τις μεταφορές που αναφέρονται στο σημείο 15 και 16 του παραρτήματος του κανονισμού,
 • μεταφορά ανθρώπων και των χειραποσκευών τους με ταξί,
 • επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοποδηλάτων (συμπεριλαμβανομένης της επισκευής, της τοποθέτησης, της αναγόμωσης και της αναγέννησης ελαστικών),
 • για την αντικατάσταση ελαστικών ή τροχών για μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοποδήλατα,
 • στον τομέα των δοκιμών και τεχνικών ελέγχων οχημάτων,
 • στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης που παρέχεται από γιατρούς και οδοντιάτρους, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που παρέχονται από πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο 51 του παραρτήματος του κανονισμού,
 • νομικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που καθορίζονται στο σημείο 28 του παραρτήματος του κανονισμού,
 • φορολογική συμβουλευτική,
 • που σχετίζονται με την τροφοδοσία (PKWiU 56), μόνο: - παρέχονται από σταθερές εγκαταστάσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των εποχικών, και - υπηρεσίες προετοιμασίας φαγητού για εξωτερικούς παραλήπτες (catering),
 • κομμωτικής, καλλυντικής και κοσμετολογίας.

- θα απαιτείται η ύπαρξη ταμειακής μηχανής, ανεξάρτητα από τον τρόπο παράδοσης των εμπορευμάτων στους πελάτες.

Ταμειακή μηχανή στο ηλεκτρονικό κατάστημα - πώληση μέσω ταχυδρομείου

Κατά κανόνα, τα άτομα που διαχειρίζονται ηλεκτρονικό κατάστημα μπορούν να επωφεληθούν από την εξαίρεση από την ταμειακή μηχανή που προβλέπεται στο παράρτημα του κανονισμού. Οι επιχειρηματίες που παραδίδουν αγαθά σε σύστημα αποστολής (με ταχυδρομείο ή υπηρεσίες ταχυμεταφοράς) το δικαιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι:

 • η πληρωμή θα γίνει εξ ολοκλήρου μέσω ταχυδρομείου, τραπεζικής ή συνεταιριστικής ταμιευτηρίου και πιστωτικής ένωσης (αντίστοιχα στον τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου ή στον λογαριασμό του φορολογούμενου στο συνεταιριστικό ταμιευτήριο της οποίας είναι μέλος) και
 • ο φορολογούμενος τηρεί αρχεία και έχει αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την πληρωμή, τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα με ποια συγκεκριμένη δραστηριότητα σχετιζόταν και για λογαριασμό ποιου έγινε (στοιχεία αγοραστή, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσής του).

Εάν ο επιχειρηματίας πουλά αγαθά που αναφέρονται στην § 4 του Κανονισμού με ταχυδρομική παραγγελία, δεν δικαιούται την εξαίρεση και πρέπει να έχει ταμειακή μηχανή πριν από την πρώτη πώληση αυτού του είδους αγαθών.