Έκπτωση ως φορολογητέο εισόδημα;

Δικτυακός Τόπος

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στην επιχείρηση είναι η απόκτηση πιστών πελατών. Οι επιχειρηματίες, ενεργώντας προς αυτή την κατεύθυνση, αποφασίζουν για διάφορες μεθόδους, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, εκπτώσεις και άλλες εκπτώσεις.

Εισόδημα υπό το πρίσμα του νόμου PIT

Σύμφωνα με το άρθ. 10 δευτ. 1 σημείο 3 και άρθ. 14 δευτ. 1 του νόμου PIT, ως εισόδημα από μη γεωργική οικονομική δραστηριότητα θεωρούνται τα οφειλόμενα ποσά, ακόμη και αν δεν έχουν όντως εισπραχθεί, αφού εξαιρεθεί η αξία των επιστρεφόμενων αγαθών, οι εκπτώσεις και οι εκπτώσεις που χορηγήθηκαν και μειωθούν από τον οφειλόμενο φόρο για αγαθά και υπηρεσίες σε ενεργούς υπόχρεους ΦΠΑ.

Ο νόμος δεν εξηγεί τις έννοιες της έκπτωσης και της έκπτωσης, καθώς και της έκπτωσης, αν και αυτή είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται συχνά σε οικονομικές συναλλαγές. Επομένως, χρησιμοποιώντας τους ορισμούς του λεξικού της πολωνικής γλώσσας, μπορούμε να πούμε ότι:

  • έκπτωση - μείωση της τιμής ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας, επίσης ως μορφή αποζημίωσης για μια ζημία που υπέστη.

  • έκπτωση - έκπτωση στην τιμή των αγαθών που καλύπτονται από πώληση με πίστωση ή δόσεις, η οποία χορηγείται στον αγοραστή που πληρώνει σε μετρητά πριν από τη συμφωνημένη ημερομηνία.

  • έκπτωση - μείωση της τιμής ενός προϊόντος κατά ένα ορισμένο ποσό. επίσης: αυτό το ποσό.

Η παραπάνω δήλωση συνάδει με τη δήλωση ότι ένας επιχειρηματίας, όταν χορηγεί έκπτωση στον πελάτη του, μπορεί να μειώσει το ποσό του φορολογητέου εισοδήματος με φόρο εισοδήματος κατά το ποσό του.

Η παραπάνω δήλωση επιβεβαιώνεται και από τις θέσεις των φορολογικών αρχών σε επιμέρους ερμηνείες. Η διερμηνεία που εκδόθηκε από τον Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Bydgoszcz στις 22 Οκτωβρίου 2008 (ITPB2 / 415-750 / 08 / IB) μπορεί να παρατεθεί εδώ:"(...)" έκπτωση ", σύμφωνα με τη λεξική έννοια αυτού του όρου, σημαίνει" μια έκπτωση, μια ποσοστιαία παραχώρηση από τις συμφωνημένες τιμές αγαθών, κυρίως σε αγοραστές που πληρώνουν σε μετρητά, αγοράζουν μεγάλη ποσότητα αγαθών ταυτόχρονα ή εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, έκπτωση». Στο μελλοντικό γεγονός που θα παρουσιαστεί στην εφαρμογή, η Εταιρεία σχεδιάζει να οργανώσει ένα πρόγραμμα πιστότητας στην αλυσίδα των καταστημάτων της, το οποίο θα συνίσταται στην απόκτηση πόντων από τους πελάτες για τις αγορές αγαθών. Για τους συσσωρευμένους πόντους, ο πελάτης θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει προϊόντα με έκπτωση τιμής. Η λαμβανόμενη έκπτωση τιμής θα είναι έως και 99% της αξίας των αγαθών ή των υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στην κατάσταση που παρουσιάζεται στην αίτηση, στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης, δεν υπάρχει επιβράβευση που να σχετίζεται με πώληση μπόνους, αλλά με αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας με έκπτωση. Ταυτόχρονα, η περιγραφή της μελλοντικής εκδήλωσης που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή υποδηλώνει ότι ο κύκλος των δικαιούχων για αγορές με έκπτωση θα είναι δυνητικά απεριόριστος. Το πρόγραμμα πιστότητας που συζητήθηκε, όπως επισημαίνει η Εταιρεία, στοχεύει όχι μόνο στην αύξηση της ικανοποίησης και αφοσίωσης των υφιστάμενων πελατών, αλλά και στην προσέλκυση νέων καταναλωτών και στην αύξηση του κύκλου εργασιών και των εσόδων της Εταιρείας μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα. Κατά συνέπεια, η χρήση του προγράμματος επιβράβευσης και των εκπτώσεων επί ίσοις όροις κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από απεριόριστη ομάδα ατόμων δεν δημιουργεί εισόδημα κατά την έννοια του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Το ποσό της έκπτωσης που χορηγείται δεν αποτελεί επιβράβευση που σχετίζεται με την πώληση μπόνους και δεν φορολογείται με τον κατ' αποκοπή φόρο που αναφέρεται στο άρθρ. 30 δευτ. 1 σημείο 2 των προαναφερθέντων του νόμου».

Πώς να διευθετήσετε την οικονομική έκπτωση;

Όταν εφαρμόζετε μια οικονομική έκπτωση, δηλαδή δίνετε στον πελάτη σας έκπτωση σε αγαθά που αγοράστηκαν αυτήν τη στιγμή ή σε αυτά που μπορεί να αγοράσει στο μέλλον, μπορείτε να αντιμετωπίσετε δύο καταστάσεις.

Το πρώτο συμβαίνει όταν ο πωλητής αφήνει την τιμή του προϊόντος τη στιγμή που ο πελάτης το αγοράζει. Στη συνέχεια, το ποσό μιας τέτοιας έκπτωσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο τιμολόγιο ή στην απόδειξη από την ταμειακή μηχανή. Ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να μειώσει το εισόδημά του κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.

Ένας άλλος τρόπος είναι δυνατός - η έκπτωση που λαμβάνει ο αγοραστής ισχύει για επόμενες συναλλαγές κατά τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πωλητής περιλαμβάνει ολόκληρο το ποσό που κατέβαλε ο αγοραστής κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Ωστόσο, μπορείτε να μειώσετε τα έσοδα μόνο όταν ο αγοραστής εκμεταλλευτεί την έκπτωση. Σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνετε διορθώσεις σε συναλλαγές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν - όλοι οι διακανονισμοί μπορούν να εισαχθούν σε συνεχή βάση.

Εκκαθάριση της έκπτωσης των εμπορευμάτων

Η έννοια της έκπτωσης αγαθών είναι μια εκδήλωση κατά την οποία ο πωλητής προσθέτει μερικά δωρεάν, επιπλέον κομμάτια στην παρτίδα του εκδοθέντος υλικού. Σε μια τέτοια κατάσταση, στην πραγματικότητα, η τιμή μονάδας των αγαθών που πωλούνται μειώνεται - περισσότερα από αυτά πωλούνται για το ίδιο ποσό. Ο επιχειρηματίας, κατά την τεκμηρίωση μιας τέτοιας συναλλαγής, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την έκπτωση που χορηγείται. Το φορολογητέο ποσό σε αυτή την περίπτωση γίνεται το πραγματικό ποσό που καταβάλλει ο αγοραστής.

Προσοχή!

Προκειμένου η έκδοση πρόσθετων αγαθών να αντιμετωπίζεται ως έκπτωση εμπορευμάτων, τα πλεονάζοντα είδη μπορούν να ισχύουν μόνο για όσα πωλούνται. Η προσθήκη διαφορετικού είδους δωρεάν αντικειμένου σε μια συναλλαγή θα αντιμετωπίζεται ως πώληση μπόνους, με διαφορετικές φορολογικές συνέπειες!