Ισχύει η απαγόρευση συναλλαγών της Κυριακής στα ηλεκτρονικά καταστήματα;

Επιχειρήσεις Υπηρεσιών

Την 1η Μαρτίου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος της 10ης Ιανουαρίου 2018 για τον περιορισμό των συναλλαγών τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες και ορισμένες άλλες ημέρες, κοινώς γνωστός ως νόμος για την απαγόρευση των συναλλαγών της Κυριακής. Καθορίζει τις ημέρες κατά τις οποίες το εμπόριο απαγορεύεται ή περιορίζεται. Η απαγόρευση συναλλαγών της Κυριακής ισχύει και για τα ηλεκτρονικά καταστήματα και το ηλεκτρονικό εμπόριο;

Αντικείμενο της πράξης για την απαγόρευση συναλλαγών την Κυριακή

Ο νόμος ορίζει τους κανόνες για τον περιορισμό του εμπορίου και την άσκηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το εμπόριο (από εργαζομένους ή εργαζομένους) τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες καθώς και την 24η Δεκεμβρίου και το Σάββατο αμέσως πριν από την πρώτη ημέρα του Πάσχα, δηλαδή απαγορεύει τις συναλλαγές τις Κυριακές σε καταστήματα λιανικής.

Η εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το εμπόριο ισχύει και για την αποθήκευση και την απογραφή αγαθών.