Ηλεκτρονικό βιβλίο: ΦΠΑ το 2014

Κατεβάστε

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας - γνωστός σε όλους ως ΦΠΑ - είναι μια εισφορά που καλύπτει τις περισσότερες συναλλαγές. Αυτός ο φόρος πληρώνεται όχι μόνο από επιχειρηματίες και άλλα νομικά πρόσωπα, αλλά και από όλους τους καταναλωτές που, για παράδειγμα, κάνουν αγορές σε τοπικό κατάστημα. Αξίζει να γνωρίζουμε πώς υπολογίζεται αυτός ο φόρος - ειδικά αφού το 2014 επέφερε αρκετά επαναστατικές αλλαγές σε αυτόν.

Φόρος ΦΠΑ - από πού προήλθε;

Σήμερα, ο φόρος σε αγαθά και υπηρεσίες είναι τόσο συνηθισμένος που οι περισσότεροι από εμάς δεν σκεφτόμαστε την προέλευσή του. Αξίζει να γνωρίζουμε ότι η ιστορία του δεν είναι τόσο μεγάλη όσο μπορεί να φαίνεται - ο ΦΠΑ είναι μόλις 60 ετών φέτος. Το 1954, αυτός ο τύπος εισφοράς εισήχθη για πρώτη φορά στη Γαλλία. Λόγω της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, η οποία εισήγαγε τις σχετικές οδηγίες το 1967, άρχισε να εφαρμόζεται ο ΦΠΑ σε όλη την Ευρώπη.

Στην Πολωνία, ο ΦΠΑ εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1993, όταν τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για τη φορολογία αγαθών και υπηρεσιών στις 8 Δεκεμβρίου. Έτσι, αντικατέστησε τον προηγουμένως χρησιμοποιούμενο φόρο κύκλου εργασιών. Ο νόμος τροποποιήθηκε πολλές φορές και τέθηκε ξανά σε ισχύ στις 11 Μαρτίου 2004, όταν, λόγω της ένταξης της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάστηκε να εναρμονιστούν οι εθνικοί κανονισμοί με τις οδηγίες της ΕΕ.

Νόμος για τη φορολογία αγαθών και υπηρεσιών

Οι διατάξεις του νόμου περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας είναι η βασική νομική πράξη που ρυθμίζει τα περισσότερα θέματα που σχετίζονται με αυτόν τον φόρο. Περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με το ποιος υπόκειται σε ΦΠΑ και ποιος μπορεί να επωφεληθεί από την απαλλαγή, ποια αγαθά και υπηρεσίες μπορούν να αποφύγουν τη φορολογία και πώς να τεκμηριώνουν τις συναλλαγές. Από τις αρχές του 2014 η πράξη περιλαμβάνει και τις περισσότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τις αρχές έκδοσης τιμολογίων. Εξηγεί επίσης τους φαινομενικά περίπλοκους διακανονισμούς στον τομέα του φόρου εισροών και εκροών.

Την 1η Ιανουαρίου και την 1η Απριλίου 2014 εμφανίστηκαν σημαντικές τροποποιήσεις στην πράξη, που επηρέασαν την πλειοψηφία των φορολογουμένων. Κάλυψαν τόσο τον ίδιο τον φόρο, τις ημερομηνίες έκπτωσής του, όσο και τα τιμολόγια. Σημαντικές αλλαγές έχουν σημειωθεί στον τομέα των αυτοκινήτων και δυνατότητα παρακράτησης φόρου στα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν σε αυτά. Αξίζει λοιπόν να εξοικειωθείτε με τις τροποποιήσεις που τέθηκαν σε ισχύ με την έναρξη του νέου φορολογικού έτους για να είστε σίγουροι ότι η τακτοποίηση γίνεται σωστά.

Για να κατεβάσετε:

pdf
Φόρος ΦΠΑ 2014..pdf Περιγραφή: μη αυτόματη συμπλήρωση docx
Φόρος ΦΠΑ 2014 .. έγγραφο Περιγραφή: μοντάζ, εκτύπωση, αποταμίευση