Εξαγωγή - Συντελεστής ΦΠΑ 0% και διαδικασία εξαγωγής

Φόρος Υπηρεσίας

Κατά τη διάρκεια των εργασιών τους, οι επιχειρηματίες συνάπτουν συναλλαγές με αγοραστές από την Πολωνία και το εξωτερικό - εργολάβους από άλλες χώρες της ΕΕ ή εκτός ΕΕ, δηλαδή με τους λεγόμενους τρίτες χώρες. Υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στην ΕΕ, καθώς τα κράτη μέλη ανήκουν σε ένα τελωνειακό έδαφος. Το Brexit άλλαξε τον σημερινό τρόπο διευθέτησης της πώλησης αγαθών μεταξύ Πολωνίας και Μεγάλης Βρετανίας, καθώς έχει γίνει χώρα εκτός ΕΕ. Ας ελέγξουμε ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να φορολογηθεί η εξαγωγή με 0% ΦΠΑ!

Πότε γίνεται η εξαγωγή αγαθών;

Εξαγωγή είναι η εξαγωγή εμπορευμάτων από το έδαφος της Πολωνίας εκτός του τελωνειακού εδάφους, δηλαδή εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν δύο τύποι εξαγωγών:

  • άμεση εξαγωγή - η παράδοση των αγαθών πραγματοποιείται απευθείας από τον πωλητή ή μια μεταφορική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στον πωλητή.

  • έμμεση εξαγωγή - η παράδοση των αγαθών πραγματοποιείται από τον αγοραστή ή μια μεταφορική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στον αγοραστή των αγαθών.

Η εξαγωγή εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το ποιο μέρος της συναλλαγής είναι υπεύθυνο για την οργάνωση της μεταφοράς, πρέπει να επιβεβαιώνεται από το τελωνείο.

Παράδειγμα 1.

Ο κ. Γιαν πουλάει αγαθά σε εργολάβο από τη Μεγάλη Βρετανία. Στις 15 Φεβρουαρίου 2021 εξέδωσε τιμολόγιο πώλησης 1.000 προϊόντων. Ο κ. Jan εκτελωνίστηκε και παρέδωσε τα εμπορεύματα απευθείας στις εγκαταστάσεις του αγοραστή στο Λονδίνο. Τι είδους εξαγωγές έκανε ο κύριος Γιαν;

Καθώς τα εμπορεύματα παραδόθηκαν στον αγοραστή απευθείας από τον κ. Jan, ο οποίος ενεργεί ως πωλητής, και η παράδοση πραγματοποιήθηκε εκτός ΕΕ, η συναλλαγή είναι άμεση εξαγωγή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξαγωγή αγαθών πραγματοποιείται όταν τα αγαθά εξάγονται φυσικά εκτός ΕΕ. Το γεγονός και μόνο ότι τα αγαθά αγοράζονται από εργολάβο τρίτης χώρας δεν αρκεί για να μιλήσουμε για εξαγωγή. Επιπλέον, εάν, κατά τη στιγμή της πώλησης, τα εμπορεύματα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του αγοραστή που ανέλαβε να τα παραλάβει από τον πωλητή, αλλά δεν έχει καθοριστεί η πραγματική ημερομηνία παραλαβής, δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για την εξαγωγή των εμπορευμάτων . Ως εκ τούτου, στην περίπτωση της έμμεσης εξαγωγής, εκτός από το ίδιο το γεγονός της σύναψης μιας συναλλαγής, πρόσθετες ρυθμίσεις είναι σημαντικές για τις προϋποθέσεις εξαγωγής αγαθών εκτός Ε.Ε.

Τέτοια θέση παρουσίασε το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο στην απόφασή του της 25ης Αυγούστου 2020, φάκ. Πράξη Ι ΦΣΚ 2062/17, στην οποία διαβάζουμε ότι:

«(...) αν και το δικαίωμα διάθεσης των αγαθών ως ιδιοκτήτης θα μεταβιβαστεί στον αλλοδαπό ανάδοχο, η προϋπόθεση εξαγωγής των αγαθών από το έδαφος της Πολωνίας στο έδαφος τρίτης χώρας δεν θα πληρούται. Ως εκ τούτου, ήταν ορθό να βρεθεί η αρχή που δήλωσε στην προσβαλλόμενη ερμηνεία ότι σε μια τέτοια περίπτωση οι αναφερόμενες διατάξεις δεν παρέχουν στον φορολογούμενο το δικαίωμα να εφαρμόσει τον συντελεστή 0%, επειδή τα εμπορεύματα δεν έχουν εγκαταλείψει φυσικά το έδαφος της χώρας, και ο αγοραστής τους προτίθεται μόνο να τα παραλάβει από τις αποθήκες της εταιρείας, σε αόριστο χρόνο. Για το λόγο αυτό, η αρχή πρέπει να έχει δίκιο ότι ο αιτών, τη στιγμή της πραγματοποίησης μιας πώλησης, η οποία δεν θα συνοδεύεται από διακίνηση αγαθών εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να θεωρήσει αυτή την πώληση ως εγχώρια συναλλαγή και να τη φορολογήσει με τον φορολογικό συντελεστή που ισχύει για την εγχώρια προμήθεια.

Τέτοια θέση έχουν παρουσιάσει οι αρχές εδώ και πολλά χρόνια, διότι και στην απόφαση της 5ης Απριλίου 2011, υπ’ αριθ. Το I FSK 640/10, Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο αναφέρει ότι:

«(...) όταν η παράδοση των εμπορευμάτων δεν συνοδεύεται άμεσα από την εξαγωγή τους στο εξωτερικό βάσει του ICS ή την εξαγωγή, ο φορολογούμενος -χωρίς σχετικά έγγραφα εξαγωγής- αναγνωρίζει ορθά την παράδοση εσωτερικού (...)».

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Εξαγωγή - Διαθέσιμος συντελεστής ΦΠΑ 0% χάρη στην επιβεβαίωση εξαγωγής εκτός ΕΕ

Η τελωνειακή διαδικασία αποτελείται από διάφορα στάδια. Μόνο αφού περάσει το καθένα από αυτά, ο επιχειρηματίας μπορεί να εφαρμόσει τον συντελεστή ΦΠΑ 0%. Το πιο σημαντικό έγγραφο που δικαιούται συντελεστή ΦΠΑ 0% είναι η απόκτηση επιβεβαίωσης εξαγωγής αγαθών εκτός ΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθ. 41 δευτ. 6α του νόμου περί ΦΠΑ, η δήλωση εξαγωγής μπορεί να λάβει τρεις μορφές:

  1. ηλεκτρονικά, προερχόμενα από το σύστημα ΤΠΕ που χρησιμοποιείται για το χειρισμό των διασαφήσεων εξαγωγής ή εκτύπωση αυτού του εγγράφου επιβεβαιωμένη από το τελωνείο, δηλαδή το μήνυμα IE-599·

  2. ηλεκτρονικά, προερχόμενα από το ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού διασαφήσεων εξαγωγής, που λαμβάνονται εκτός αυτού του συστήματος με εξασφαλισμένη τη γνησιότητα ενός τέτοιου εγγράφου·

  3. έντυπο - υποβάλλεται εκτός του συστήματος πληροφορικής που χρησιμοποιείται για τον χειρισμό των διασαφήσεων εξαγωγής ή αντίγραφο σε χαρτί επικυρωμένο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, δηλαδή το έγγραφο ΕΔΕ.

Ο συντελεστής 0% μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέρος της δήλωσης JPK_V7 για την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η πώληση, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος έχει επιβεβαίωση της εξαγωγής αγαθών εκτός ΕΕ πριν από την ημερομηνία αποστολής του αρχείου JPK_V7 για αυτήν την περίοδο.

Παράδειγμα 2.

Ο κ. Aleksander διευθύνει την εταιρεία XYZ και στις 15 Φεβρουαρίου 2021 πούλησε αγαθά σε εταιρεία από τις ΗΠΑ. Στις 20 Μαρτίου 2021, έλαβε το μήνυμα IE-599. Μπορεί ο κ. Αλέξανδρος να φορολογήσει τις πωλήσεις με 0% ΦΠΑ;

Ναι, λόγω του γεγονότος ότι η ημερομηνία αποστολής του αρχείου JPK_V7 για την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η πώληση, δηλαδή για τον Φεβρουάριο 2021, λήγει στις 25 Μαρτίου 2021 και πριν από αυτή την ημερομηνία, ο κ. Aleksander έλαβε την επιβεβαίωση της εξαγωγής αγαθά, δηλαδή το μήνυμα IE-599, ενδέχεται να φορολογήσουν τη συναλλαγή με 0% ΦΠΑ τον Φεβρουάριο.

Για να λάβετε το μήνυμα IE-599 που σας δίνει δικαίωμα στον συντελεστή ΦΠΑ 0%, πρέπει πρώτα να υποβάλετε μια τελωνειακή δήλωση, δηλαδή να λάβετε το μήνυμα IE-515. Το σύστημα AES, δηλαδή το Automatic Export System, χρησιμοποιείται για τη σύνταξη τελωνειακών διασαφήσεων. Η επιβεβαίωση υποβολής της τελωνειακής διασάφησης είναι το έγγραφο:

  • PZC, δηλαδή επιβεβαίωση της τελωνειακής διασάφησης από το ηλεκτρονικό σύστημα.

  • ΕΔΕ, δηλαδή πιστοποιητικό τελωνειακής διασάφησης σε χαρτί.

Στο επόμενο βήμα, το τελωνείο αποδέχεται τη διασάφηση εξαγωγής και εκχωρεί τον αριθμό αναφοράς της πράξης εξαγωγής MNR, δηλαδή λαμβάνει το μήνυμα IE-528.

Μετά τον εκτελωνισμό, επιτρέπεται η εξαγωγή των εμπορευμάτων εκτός ΕΕ, κάτι που θα επιβεβαιώνεται από το μήνυμα IE-529. Στη συνέχεια τα εμπορεύματα εξάγονται εκτός της επικράτειας της ΕΕ και η διαδικασία εξαγωγής εκκαθαρίζεται από το τελωνείο, με αποτέλεσμα να εκδίδεται το μήνυμα IE-599.

Πότε, το αργότερο, θα πρέπει να ληφθεί το μήνυμα IE-599 για να εφαρμοστεί ο συντελεστής ΦΠΑ 0%;

Σύμφωνα με το άρθ. 41 δευτ. 6 και 7 του νόμου περί ΦΠΑ, η εξαγωγή αγαθών μπορεί να φορολογηθεί με συντελεστή ΦΠΑ 0%, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος έχει λάβει έγγραφο που επιβεβαιώνει την εξαγωγή αγαθών εκτός ΕΕ, δηλαδή το μήνυμα IE-599, πριν από την προθεσμία υποβολή φορολογικής δήλωσης για δεδομένη φορολογική περίοδο. Καμία επικοινωνία πριν από αυτή την ημερομηνία δεν σημαίνει απώλεια του δικαιώματος εφαρμογής του συντελεστή 0%. Σε αυτήν την περίπτωση, η συναλλαγή δεν εμφανίζεται στο αρχείο JPK_V7 για μια δεδομένη περίοδο διακανονισμού και επομένως στο μητρώο ΦΠΑ πωλήσεων. Στην περίπτωση διακανονισμών ΦΠΑ, ο φορολογούμενος έχει επιπλέον δύο μήνες για να λάβει το μήνυμα IE-599 και μπορεί να εμφανίσει τη συναλλαγή στο αρχείο JPK_V7 που υποβάλλεται για τον επόμενο μήνα. Κατά τη διευθέτηση του ΦΠΑ ανά τρίμηνο, ο φορολογούμενος έχει στη διάθεσή του έως και 9 μήνες για να λάβει το μήνυμα IE-599, επειδή η έλλειψη αυτής της επιβεβαίωσης πριν από την προθεσμία υποβολής του αρχείου JPK_V7K με το μέρος της δήλωσης για το τρίμηνο που πραγματοποιήθηκε η πώληση, δίνει δυνατότητα εφαρμογής του ποσοστού 0% στο αρχείο JPK_V7K για το επόμενο τρίμηνο .

Κατά τον μηνιαίο διακανονισμό ΦΠΑ, η έλλειψη του μηνύματος IE-599 εντός δύο μηνών από τον μήνα που πραγματοποιήθηκε η πώληση σημαίνει ότι η συναλλαγή θα πρέπει να φορολογείται με τον εγχώριο συντελεστή ΦΠΑ. Κατά τον διακανονισμό του ΦΠΑ σε τριμηνιαία βάση, η περίοδος αυτή επεκτείνεται σε δύο συνεχόμενα τρίμηνα από το τρίμηνο που πραγματοποιήθηκε η πώληση.

Παράδειγμα 3.

Ο κ. Łukasz πουλά αγαθά στη Μεγάλη Βρετανία. Η πώληση πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021. Μέχρι πότε ο κ. Łukasz έχει χρόνο να λάβει το μήνυμα IE-599 που επιβεβαιώνει την εξαγωγή αυτών των προϊόντων;

Όταν πραγματοποιεί μια πώληση τον Φεβρουάριο του 2021, ο κ. Łukasz μπορεί να εμφανίσει τη συναλλαγή στο αρχείο JPK_V7 για τον Φεβρουάριο, εάν λάβει το μήνυμα IE-599 έως τις 25 Μαρτίου. Εάν δεν συμβεί αυτό, δεν εμφανίζει πωλήσεις στο JPK_V7 για τον Φεβρουάριο. Έχετε περιθώριο έως τις 25 Απριλίου για να λάβετε το μήνυμα IE-599 που σας δίνει δικαίωμα στον συντελεστή ΦΠΑ 0%, γιατί τότε παρέρχεται η προθεσμία υποβολής JPK_V7 για την επόμενη περίοδο, δηλαδή τον Μάρτιο. Εάν ο κ. Łukasz δεν λάβει το μήνυμα IE-599 έως τις 25 Απριλίου 2021, στο αρχείο JPK_V7 για τον Μάρτιο, θα πρέπει να φορολογήσει τη συναλλαγή με τον εγχώριο συντελεστή ΦΠΑ (συνήθως 23%).

Εάν ο επιχειρηματίας λάβει επιβεβαίωση της εξαγωγής αγαθών, δηλαδή το μήνυμα IE-599, μετά την ημερομηνία υποβολής του αρχείου JPK_V7, στο οποίο μπορούσε να εφαρμόσει τον συντελεστή ΦΠΑ 0% και αναγκάστηκε να φορολογήσει τη συναλλαγή με τον εγχώριο συντελεστή ΦΠΑ , μπορεί να διορθώσει τον οφειλόμενο ΦΠΑ στον τρέχοντα μήνα, δηλαδή στην περίοδο που έλαβε το μήνυμα IE-599.

Παράδειγμα 4.

Η κυρία Αιμιλία πουλάει αγαθά σε εταιρεία από την Ουκρανία. Η πώληση πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021. Λόγω της παρατεταμένης τελωνειακής διαδικασίας, το μήνυμα IE-599 ελήφθη μόλις στις 30 Απριλίου 2021. Πώς πρέπει να λογοδοτεί η Emilia για την πώληση αγαθών;

Λόγω του γεγονότος ότι η κα Emilia δεν είχε το μήνυμα IE-599 πριν από την προθεσμία που εξουσιοδοτούσε την εφαρμογή του συντελεστή ΦΠΑ 0%, δηλαδή πριν από τις 25 Απριλίου, απαιτείται να εμφανίσει τη συναλλαγή μόνο στο αρχείο JPK_V7 για τον Μάρτιο και να φορολογήσει το εγχώριες πωλήσεις με τον συντελεστή ΦΠΑ. Η λήψη της επιβεβαίωσης εξαγωγής αγαθών στις 30 Απριλίου 2021 δίνει το δικαίωμα στην κα Emilia να διορθώσει τον οφειλόμενο ΦΠΑ από το τιμολόγιο πώλησης και να εφαρμόσει τον συντελεστή ΦΠΑ 0%. Θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις στο αρχείο JPK_V7 για την περίοδο κατά την οποία ελήφθη το μήνυμα IE-599, δηλαδή για τον Απρίλιο, που υποβλήθηκε έως τις 25 Μαΐου 2021.

Εξαγωγή και προκαταβολή με ΦΠΑ 0%.

Σύμφωνα με το άρθ. 41 δευτ. 9α του νόμου περί ΦΠΑ, εάν ο φορολογούμενος έχει λάβει το σύνολο ή μέρος της πληρωμής πριν από την παράδοση των αγαθών, ο φορολογικός συντελεστής 0% εφαρμόζεται στην πληρωμή που έλαβε, υπό την προϋπόθεση ότι:

  • τα εμπορεύματα εξάγονται εντός 6 μηνών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο ελήφθη η προκαταβολή·

  • ο φορολογούμενος έχει το μήνυμα IE-599.

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, ο χρόνος λήψης του μηνύματος IE-599 στην περίπτωση προκαταβολών για την εξαγωγή αγαθών παρατάθηκε από 2 μήνες σε 6 μήνες.

Παράδειγμα 5.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2021, η κ. Danuta έλαβε προκαταβολή για την παράδοση αγαθών από εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η παραγγελία ολοκληρώθηκε στις 30 Μαΐου και μόλις στις 27 Ιουνίου η Danuta έλαβε το μήνυμα IE-599. Δικαιούται φορολογικές συναλλαγές με 0% ΦΠΑ;

Ναι, επειδή η κ. Danuta έλαβε το μήνυμα IE-599, δηλαδή επιβεβαίωση της εξαγωγής των εμπορευμάτων εκτός ΕΕ, εντός 6 μηνών από το τέλος Φεβρουαρίου, δηλαδή του μήνα κατά τον οποίο έλαβε την προκαταβολή. Η προθεσμία για την εφαρμογή του συντελεστή ΦΠΑ 0% λήγει στις 31 Αυγούστου 2021.

Πώς να εκδώσετε ένα τιμολόγιο για εξαγωγή στο σύστημα wFirma.pl;

Για να εκδώσετε τιμολόγιο εξαγωγής, μεταβείτε στην καρτέλα: ΕΣΟΔΑ »ΠΩΛΗΣΗ» ΕΚΘΕΣΗ »ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Όταν εισάγετε τα δεδομένα του αγοραστή στο πεδίο όπου το NIP έχει οριστεί από προεπιλογή, επιλέξτε ΑΛΛΟ από τη λίστα. Επιλέξτε 0% ΛΗΞΗ από τη λίστα ως συντελεστή ΦΠΑ.

Το τιμολόγιο που εκδίδεται με αυτόν τον τρόπο θα καταχωρηθεί στο μητρώο ΦΠΑ πωλήσεων και στη στήλη 7. KPiR - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών.