Τιμολόγιο με επιτόκιο ZW έναντι τιμολογίου με επιτόκιο 0% - ποια είναι η διαφορά;

Φόρος Υπηρεσίας

Είναι γνωστό ότι οι περισσότερες από τις δραστηριότητες που ασκούνται στον τομέα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υπόκεινται σε φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο βασικός φορολογικός συντελεστής με έναν τέτοιο φόρο είναι 23%, και οι κανονισμοί προβλέπουν επίσης μειωμένους συντελεστές - 8%, 5% και 0%. Επιπλέον, οι φορολογούμενοι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούν να επωφεληθούν από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που ο συντελεστής ΦΠΑ 0% και η απαλλαγή από τον ΦΠΑ έχουν το ίδιο αποτέλεσμα -χωρίς ποσό φόρου- σημαίνουν κάτι εντελώς διαφορετικό και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. Δείτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός τιμολογίου με επιτόκιο ZW και ενός τιμολογίου με επιτόκιο 0%.

Τιμολόγιο ΦΠΑ 0%.

Τιμολόγιο ΦΠΑ 0% μπορεί να εκδοθεί μόνο από επιχειρηματία εγγεγραμμένο στην εφορία ως ενεργός υπόχρεος ΦΠΑ. Πριν από την αλλαγή το 2011, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες όπως βιβλία, εκδόσεις και εξειδικευμένα περιοδικά φορολογούνταν με 0%. Σύμφωνα με το άρθ. 41 δευτ. 3 και 4 του νόμου περί ΦΠΑ, ο συντελεστής ΦΠΑ 0% ισχύει για την εξαγωγή και την ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο. 41 δευτ. 5 και 6 και άρθρο. 42 του παρόντος νόμου. Ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής του εν λόγω συντελεστή στην πώληση αγαθών και υπηρεσιών φαίνονται στο άρθ. 83 παραπάνω. πράξεις, όπου μεταξύ αυτών μπορούν να αναφερθούν:

  • παραδόσεις - διάφοροι τύποι πλοίων σε πλοιοκτήτες, ανταλλακτικά για μέσα θαλάσσιας μεταφοράς, πλοία θαλάσσιας αλιείας και θαλάσσιας διάσωσης, μέσα αεροπορικής μεταφοράς και ανταλλακτικά για αυτά, εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται απευθείας για τον εφοδιασμό πλοίων, αγαθά για ελεύθερες ζώνες κ.λπ.
  • υπηρεσίες - στον τομέα του ελέγχου και εποπτείας εναέριας κυκλοφορίας, που παρέχονται στον τομέα των θαλάσσιων λιμένων, των υπηρεσιών θαλάσσιας διάσωσης, της εποπτείας της ασφάλειας της θαλάσσιας και εσωτερικής ναυσιπλοΐας, της ενοικίασης, της μίσθωσης, της μίσθωσης ή της ναύλωσης μέσων θαλάσσιας μεταφοράς κ.λπ. ,
  • εισαγωγή - μέσα θαλάσσιας μεταφοράς, θαλάσσια αλιευτικά και θαλάσσια πλοία διάσωσης, μέσα αεροπορικής μεταφοράς και ανταλλακτικά γι' αυτά και εποχούμενος εξοπλισμός κ.λπ.

Λόγω της ενδοκοινοτικής παροχής αγαθών και υπηρεσιών, στην οποία ο ανάδοχος εδρεύει σε χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση - απαιτείται να διαθέτει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ-ΕΕ για αυτού του είδους τις συναλλαγές.

Είναι σημαντικό ότι ακόμη και κατά την εφαρμογή του συντελεστή ΦΠΑ 0% για τις πωλήσεις, ο φορολογούμενος υποχρεούται να εμφανίζει τη φορολογούμενη συναλλαγή στη δήλωση ΦΠΑ. Εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως φορολογητέες πωλήσεις, παρόλο που ο πραγματικός διακανονισμός δεν θα επηρεάσει το ποσό του οφειλόμενου φόρου. Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ σε περίπτωση αγοράς που σχετίζεται με πώληση με συντελεστή ΦΠΑ 0%.

Τιμολόγιο με συντελεστή ZW, δηλαδή τιμολόγιο σε περίπτωση απαλλασσόμενης πώλησης

Η συντομογραφία ZW στο τιμολόγιο σημαίνει ότι η συναλλαγή που έγινε απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ. Μια τέτοια συντομογραφία περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο στην περίπτωση συναλλαγών που ορίζονται ως απαλλασσόμενες στον νόμο περί ΦΠΑ. Σύμφωνα με το άρθ. 43 δευτ. 1 βαθμός 2-41, οι δραστηριότητες που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ είναι, για παράδειγμα:

  • παράδοση - δικών γεωργικών προϊόντων, ανθρώπινων οργάνων, αίματος και πλάσματος, χρυσού της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας κ.λπ.,
  • υπηρεσίες - παρέχονται από οδοντοτεχνίτες στο πλαίσιο του επαγγέλματός τους, στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης, για την πρόληψη, τη διατήρηση, τη διάσωση, την αποκατάσταση και τη βελτίωση της υγείας, υγειονομικές μεταφορές, υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, ιδιωτικές υπηρεσίες διδασκαλίας που παρέχονται από εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, οι κρατήσεις που καθορίζονται στο εδ. 3-20 αυτού του άρθρου.

Οι φορολογούμενοι που πραγματοποιούν μόνο πωλήσεις αφορολόγητες δεν υποχρεούνται να εγγραφούν ως ενεργοί υπόχρεοι ΦΠΑ. Εάν ο επιχειρηματίας θέλει να συμπληρώσει το πεδίο σχετικά με τον συντελεστή ΦΠΑ, χρησιμοποιεί τη συντομογραφία «π.χ.». Ωστόσο, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο φορολογικός συντελεστής δεν περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά στοιχεία του τιμολογίου του φορολογούμενου. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί στο τιμολόγιο. Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Μικτή πώληση - ποσοστό 0% ή RCD;

Στην περίπτωση συνδυασμού αφορολόγητων και φορολογητέων πωλήσεων, έχουμε να κάνουμε με το λεγόμενο μικτή πώληση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορολογούμενος πρέπει να διακρίνει ποιες αγορές του επιτρέπουν την έκπτωση του ΦΠΑ, επειδή σχετίζονται με φορολογητέες πωλήσεις και ποιες θα εξυπηρετούν και τα δύο είδη δραστηριότητας, και στη συνέχεια ο ΦΠΑ πρέπει να διακανονίζεται ανάλογα με την αναλογία (ποσοστό φορολογούμενου και απαλλασσόμενου πωλήσεις στον κύκλο εργασιών της εταιρείας).

Μια τέτοια διαίρεση επιτρέπει τη σωστή έκπτωση του ΦΠΑ εισροών, μόνο στο τμήμα που αντιστοιχεί σε φορολογητέες πωλήσεις. Η αναλογία στις μικτές πωλήσεις προσδιορίζεται με βάση τον κύκλο εργασιών της εταιρείας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Μετά το τέλος του έτους, ο εφαρμοζόμενος συντελεστής συγκρίνεται με το πραγματικό ποσοστό των φορολογούμενων και απαλλασσόμενων πωλήσεων που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση και γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές.