Δομημένα τιμολόγια – νέο έργο του υπουργείου Οικονομικών!

Συνεργαζόμενη Αλλαγή

Σχέδιο τροποποίησης του νόμου για τη φορολογία αγαθών και υπηρεσιών, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης δομημένων τιμολογίων ως μορφή τεκμηρίωσης των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν, παρουσίασε το υπουργείο Οικονομικών. Τι είναι τα δομημένα τιμολόγια; Απαντήστε παρακάτω!

Τι είναι τα δομημένα τιμολόγια;

Τα δομημένα τιμολόγια δεν είναι τίποτα άλλο από τυπικά τιμολόγια πώλησης, ωστόσο, η έκδοση και η είσπραξή τους θα είναι δυνατή μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (KSeF). Το KSeF, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Τιμολογίων, θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση και λήψη δομημένων τιμολογίων. Επιπλέον, σε αυτό το σύστημα θα αποθηκεύονται και τιμολόγια, αλλά και θα επαληθεύονται ως προς τη συμμόρφωση με το καθιερωμένο πρότυπο.

Χάρη στην εισαγωγή του συστήματος, οι φορολογούμενοι θα απαλλαγούν από την υποχρέωση αποθήκευσης και αρχειοθέτησης εκδοθέντων τιμολογίων πώλησης, διότι, όπως αναφέρεται στο σχέδιο τροποποίησης της πράξης:

«Το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση και τον έλεγχο δεδομένων από δομημένα τιμολόγια και την αποστολή μηνυμάτων σχετικά με την έκδοση, την απόρριψη ή την αδυναμία έκδοσης δομημένου τιμολογίου. Χάρη στη χρήση δομημένων τιμολογίων μέσω του FSC, οι φορολογούμενοι θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση αποθήκευσης και αρχειοθέτησής τους».

Για τους φορολογούμενους που θα χρησιμοποιούν μόνο δομημένα τιμολόγια καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου διακανονισμού, το Υπουργείο Οικονομικών έχει παράσχει προτίμηση με τη μορφή μειωμένης περιόδου επιστροφής ΦΠΑ από 60 ημέρες σε 45 ημέρες.

Οι νέες ρυθμίσεις για τα δομημένα τιμολόγια αποσκοπούν να ενισχύσουν το φορολογικό σύστημα, να αυξήσουν την εμπορική ασφάλεια και να βοηθήσουν στη σωστή ρύθμιση του ΦΠΑ.

Το σχέδιο τροποποίησης του νόμου πρόκειται να εγκριθεί το πρώτο τρίμηνο του 2021.