Ποια είναι η περίοδος έκπτωσης του ΦΠΑ;

Φόρος Υπηρεσίας

Το μεγαλύτερο προνόμιο των επιχειρηματιών που είναι εγγεγραμμένοι ως ενεργοί φορολογούμενοι ΦΠΑ είναι η δυνατότητα μείωσης του ποσού του οφειλόμενου φόρου κατά το ποσό του φόρου εισροών, και συνεπώς μείωσης της υποχρέωσης που καταβάλλεται στην εφορία. Η προθεσμία για την έκπτωση του ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες εγείρει πολλές αμφιβολίες στους φορολογούμενους λόγω της πληθώρας των ρυθμίσεων σε αυτόν τον τομέα. Σε αυτό το άρθρο θα συζητηθεί το θέμα της έκπτωσης αυτού του φόρου σε σχέση με διάφορους τύπους τιμολογίων και τα αντίγραφά τους, καθώς και τιμολόγια που τεκμηριώνουν την εισαγωγή υπηρεσιών και την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. Στο άρθρο απαντάμε ποια είναι η προθεσμία έκπτωσης ΦΠΑ!

Η βασική προθεσμία για την έκπτωση του Φ.Π.Α

Ένας ενεργός φορολογούμενος ΦΠΑ έχει το δικαίωμα να μειώσει το ποσό του οφειλόμενου φόρου κατά το ποσό του φόρου εισροών μόνο εάν η δαπάνη σχετίζεται στενά με τις δραστηριότητες που εκτελεί υπόκειται σε φόρο επί αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον, ο επιχειρηματίας υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο έγγραφο που να του δίνει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ, που να επιβεβαιώνει την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών.

Για την έκπτωση του φόρου εισροών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα περίοδος έκπτωσης του ΦΠΑ. Σύμφωνα με το άρθ. 86 δευτ. 10 του νόμου περί ΦΠΑ, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να εκπέσει τον ΦΠΑ στη δήλωση που υποβάλλεται για την περίοδο κατά την οποία προέκυψε η φορολογική υποχρέωση σε σχέση με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγόρασε ή εισήγαγε ο φορολογούμενος (από την πλευρά του προμηθευτή, του παρόχου υπηρεσιών ).

Όλες οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις είναι απαραίτητες για την έκπτωση του ΦΠΑ, αλλά δεν επαρκούν. Με βάση το άρθρο. 86 δευτ. 10β σημείο 1 του νόμου περί ΦΠΑ, το δικαίωμα μείωσης του οφειλόμενου φόρου κατά το ποσό του φόρου εισροών προκύπτει όχι νωρίτερα από τον διακανονισμό για την περίοδο κατά την οποία ο φορολογούμενος έλαβε τιμολόγιο ή τελωνειακό έγγραφο.

Από την άλλη πλευρά, εάν ένα πρόσωπο που διευθύνει μια επιχείρηση εγγεγραμμένη ως ενεργός υπόχρεος ΦΠΑ δεν κάνει έκπτωση για την περίοδο κατά την οποία προέκυψε η φορολογική υποχρέωση για μια δεδομένη συναλλαγή, έχει το δικαίωμα να το πράξει κατά τον διακανονισμό για ένα από τα δύο ή τρεις συνεχόμενες φορολογικές περιόδους. Ένα πακέτο παροχών για τους φορολογούμενους, τα λεγόμενα Από το 2021, η Slim VAT έχει παρατείνει την περίοδο του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ σε περίπτωση φορολογικού διακανονισμού σε μηνιαία βάση από δύο σε τρεις συνεχείς μήνες. Οι φορολογούμενοι που διακανονίζουν τον ΦΠΑ για τριμηνιαίες περιόδους μπορούν να αφαιρέσουν τον ΦΠΑ από ένα τιμολόγιο το αργότερο κατά το δεύτερο τρίμηνο που ακολουθεί το τρίμηνο παραλαβής του τιμολογίου. Αυτό σημαίνει ότι από το 2021, οι επιχειρηματίες που διακανονίζουν ΦΠΑ μηνιαίως έχουν τρεις μήνες για να αφαιρέσουν αυτόν τον φόρο και αυτός που έχει δηλώσει τριμηνιαία διακανονισμό έως και δύο τρίμηνα. Ας υπενθυμίσουμε, ωστόσο, ότι κάθε άτομο που ασκεί επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα να υποβάλλει τριμηνιαίες διακανονισμούς, αυτό το προνόμιο δεν ισχύει για τους νέους φορολογούμενους ΦΠΑ (για τους πρώτους 12 μήνες από τον μήνα που έγινε η εγγραφή για ΦΠΑ).

Τα τιμολόγια παραλήφθηκαν καθυστερημένα

Όπως βλέπουμε, αφενός ο επιχειρηματίας έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ μόνο όταν προκύψει φορολογική υποχρέωση και αφετέρου μπορεί να το κάνει μόνο με την παραλαβή του τιμολογίου. Και οι δύο προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα. Οι διατάξεις που διατυπώθηκαν με αυτόν τον τρόπο εγείρουν αμφιβολίες όσον αφορά τη δυνατότητα έκπτωσης του ΦΠΑ στα τιμολόγια που παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα. Ας υποθέσουμε ότι ένα άτομο που διευθύνει μια επιχείρηση, που τακτοποιεί μηνιαίους λογαριασμούς, αγοράζει αγαθά τον Μάρτιο, αλλά δεν λαμβάνει το τιμολόγιο μέχρι τον Ιούλιο. Λόγω έλλειψης εγγράφου που να επιβεβαιώνει την αγορά, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να μειώσει το ποσό του οφειλόμενου φόρου κατά το ποσό του φόρου εισροών ούτε τον Μάρτιο ούτε τους επόμενους τρεις μήνες. Στην περίπτωση αυτή, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με την ημερομηνία παραλαβής του παραστατικού, δηλαδή τον Ιούλιο ή σε τρεις επόμενες λογιστικές περιόδους. Μια τέτοια θέση παρουσιάστηκε στην ατομική ερμηνεία του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στη Βαρσοβία της 16ης Σεπτεμβρίου 2013 (IPPP3 / 443-538 / 13-2 / LK).

Υπολογίζουμε τρεις περιόδους διακανονισμού (για μηνιαίους διακανονισμούς) και δύο περιόδους διακανονισμού (για τριμηνιαίους διακανονισμούς) στις οποίες ο επιχειρηματίας δικαιούται έκπτωση του ΦΠΑ, ξεκινώντας από την περίοδο διακανονισμού που ακολουθεί τον μήνα / τρίμηνο της φορολογικής υποχρέωσης ή λήψης τιμολογίου (εμείς λάβετε υπόψη ένα μεταγενέστερο γεγονός).

Χαμένα τιμολόγια και δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ

Εάν, από την άλλη πλευρά, θα θέλαμε να αφαιρέσουμε τον ΦΠΑ από τιμολόγια που χάθηκαν και βρέθηκαν όταν λήξει η προθεσμία για την έκπτωση του ΦΠΑ, ο μόνος τρόπος για να μειωθεί το ποσό του οφειλόμενου φόρου κατά το ποσό του φόρου εισροών είναι η διόρθωση του αρχείο JPK_V7. Η λύση είναι στη συνέχεια να υποβληθεί μια διόρθωση για την περίοδο κατά την οποία ο φορολογούμενος είχε το δικαίωμα να μειώσει το ποσό του οφειλόμενου φόρου, αλλά το αργότερο εντός 5 ετών από την αρχή του έτους κατά το οποίο είχε το δικαίωμα μείωσης του ποσού του φόρου. (άρθρο 86 παράγραφος 13 του νόμου περί ΦΠΑ). Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εάν ο φορολογούμενος έχει πλεόνασμα φόρου εισροών σε σχέση με τον οφειλόμενο φόρο που μεταφέρεται σε επόμενες λογιστικές περιόδους, η διόρθωση του αρχείου JPK_V7 για έναν δεδομένο μήνα / τρίμηνο συνεπάγεται την ανάγκη διόρθωσης όλων των επόμενων τμημάτων της δήλωσης JPK_V7. Σε περίπτωση τέτοιας κατάστασης, αξίζει να αναλυθεί εάν το ποσό του ΦΠΑ που πρέπει να αφαιρεθεί από ένα δεδομένο τιμολόγιο αξίζει να ολοκληρωθούν πρόσθετες διατυπώσεις με τη μορφή υποβολής προσαρμογών SAF-T.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Προθεσμία έκπτωσης ΦΠΑ από διπλότυπα τιμολόγια

Η προθεσμία για την έκπτωση του ΦΠΑ από το διπλότυπο τιμολόγιο εξαρτάται από το αν το αρχικό τιμολόγιο έφτασε προηγουμένως στον φορολογούμενο και αργότερα χάθηκε ή καταστραφεί ή εάν ο επιχειρηματίας δεν το έλαβε καθόλου.

Εάν ο φορολογούμενος έλαβε το αρχικό τιμολόγιο και αφαιρέθηκε ο ΦΠΑ σε αυτή τη βάση, το αντίγραφο επιβεβαιώνει μόνο το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, η ημερομηνία έκδοσής του είναι άσχετη σε αυτήν την περίπτωση. Σε περίπτωση που το αρχικό τιμολόγιο έχει παραληφθεί από τον αγοραστή, αλλά έχει χαθεί ή καταστραφεί πριν από την εγγραφή του συμβάντος στο μητρώο αγορών, ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ κατά την ημερομηνία παραλαβής του αρχικού τιμολογίου ή την δύο/τρεις συνεχόμενες περιόδους τιμολόγησης (ανάλογα με τη συχνότητα διακανονισμών ΦΠΑ). Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στον ανάδοχο για αντίγραφο, εάν το λάβει μετά την προθεσμία αυτή, ο μόνος τρόπος για την έκπτωση του φόρου εισροών θα είναι η διόρθωση του σχετικού αρχείου JPK_V7.

Κατ' αρχήν, η ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου θα είναι σχετική μόνο εάν το αρχικό τιμολόγιο δεν έχει φτάσει στον έμπορο που αγοράζει την υπηρεσία ή αγοράζει τα αγαθά. Στην περίπτωση αυτή, το αντίγραφο ισοδυναμεί με το αρχικό τιμολόγιο και ως εκ τούτου ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ στον διακανονισμό για την περίοδο κατά την οποία έλαβε το διπλότυπο τιμολόγιο ή σε επόμενες περιόδους διακανονισμού. Είναι σημαντικό ότι ένας επιχειρηματίας που ασκεί αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι υπεύθυνος να αποδείξει ότι δεν έλαβε το αρχικό τιμολόγιο. Επομένως, εάν δεν είμαστε σε θέση να το αποδείξουμε, αξίζει να διορθώσουμε το σχετικό αρχείο JPK_V7, ώστε να αφαιρεθεί ο φόρος και να αποφευχθούν περιττές μεταφράσεις σε περίπτωση πιθανού ελέγχου.

Εισαγωγή υπηρεσιών και WNT

Σε περίπτωση εισαγωγής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών σύμφωνα με το άρθ. 86 δευτ. 10β σημείο 3, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να μειώσει το ποσό του οφειλόμενου φόρου κατά το ποσό του φόρου εισροών στον διακανονισμό για την περίοδο κατά την οποία προέκυψε η φορολογική υποχρέωση, μόνο υπό την προϋπόθεση να συμπεριληφθεί το ποσό του φόρου που οφείλεται σε αυτές τις συναλλαγές τη φορολογική δήλωση στην οποία υποχρεούται να τακτοποιήσει τον φόρο αυτό.

Εάν παρέλθει η προθεσμία για την έκπτωση του ΦΠΑ, ο επιχειρηματίας θα μπορεί να διορθώσει το αρχείο JPK_V7, στο οποίο προέκυψε η φορολογική υποχρέωση, δείχνοντας ότι ο ΦΠΑ είναι οφειλόμενος και χρεωμένος, χάρη στον οποίο η συναλλαγή θα είναι ουδέτερη για φορολογικούς λόγους. Το πακέτο των αλλαγών Slim VAT 2 καταργούσε τις διατάξεις που καθιστούσαν αδύνατη την ουδέτερη εμφάνιση του ΦΠΑ σε μια κατάσταση που είχε λήξει η διορθωτική περίοδος των 3 μηνών.

Ο τρόπος διακανονισμού της εισαγωγής υπηρεσιών και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών σε διορθωτικά τιμολόγια εξαρτάται από τον λόγο έκδοσης της διόρθωσης. Περισσότερα για αυτό το θέμα στο άρθρο: Διορθωτικό τιμολόγιο υπό το πρίσμα των διατάξεων του νόμου περί ΦΠΑ