Ποια κτίρια μπορούν να χτιστούν χωρίς οικοδομική άδεια;

Υπηρεσία

Οι κανονισμοί της οικοδομικής νομοθεσίας επιτρέπουν την κατασκευή ορισμένων εγκαταστάσεων χωρίς οικοδομική άδεια. Αυτό είναι αναμφίβολα μια κάποια ευκολία και ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων για τους επενδυτές. Πρόκειται κυρίως για μικρά κτίρια που είναι πιο λειτουργικά και ψυχαγωγικά. Ποια κτίρια μπορούν να χτιστούν χωρίς οικοδομική άδεια; Απαντήστε παρακάτω.

Αλλαγή των διατάξεων του Οικοδομικού Νόμου - δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά απαιτείται κοινοποίηση

Σύμφωνα με τον νόμο περί τροποποίησης των διατάξεων του οικοδομικού νόμου της 13ης Φεβρουαρίου 2020, οι διατάξεις του οποίου ισχύουν από τις 19 Σεπτεμβρίου 2020, το άρθ. 29 του Οικοδομικού Νόμου.

Σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον περιεχόμενο των ανωτέρω η διάταξη δεν απαιτεί οικοδομική άδεια, αλλά απαιτεί την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθ. 30 του Νόμου - Κατασκευαστικός Νόμος, κατασκευή:

 1. ανεξάρτητες μονοκατοικίες κατοικιών, η περιοχή πρόσκρουσης των οποίων βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός του οικοπέδου ή των οικοπέδων στα οποία σχεδιάστηκαν·

 2. δίκτυα:

  1. ηλεκτρική ενέργεια, με ονομαστική τάση όχι μεγαλύτερη από 1 kV, παροχή νερού,
  2. δίκτυο αποχέτευσης,
  3. θερμικός,
  4. αέριο με πίεση λειτουργίας όχι μεγαλύτερη από 0,5 MPa.
 1. αυτοτελή μονοόροφα κτίρια σταθμών μετασχηματιστών και σταθμοί μετασχηματιστών εμπορευματοκιβωτίων με επιφάνεια κτιρίου έως 35 m2.

 2. οικοδομικές εργασίες, μη αναγραφόμενες στα σημεία 2, 3 και 5-30 και στην παρ. 2, που βρίσκονται σε κλειστούς χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή του αρμόδιου για εσωτερικές υποθέσεις υπουργού, με εξαίρεση τα κτίρια κατοικιών, τις συλλογικές κατοικίες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

 3. εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με δυναμικότητα έως 7,50 m3 την ημέρα.

 4. σηπτικές δεξαμενές για υγρά απόβλητα χωρητικότητας έως 10 m3.

 5. προσωρινές κατασκευαστικές εργασίες που δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένες με το έδαφος και έχουν προγραμματιστεί για κατεδάφιση ή μετεγκατάσταση σε άλλη τοποθεσία - εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην κοινοποίηση, αλλά το αργότερο 180 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της κατασκευής που καθορίζεται στην κοινοποίηση·

 6. πλατφόρμες ολικού μήκους έως 25 m και ύψος έως 2,50 m, από το στέμμα του καταστρώματος μέχρι το κάτω μέρος της λεκάνης·

 7. εγκαταστάσεις δεξαμενών υγραερίου με μία μόνο δεξαμενή χωρητικότητας έως 7 m3, που προορίζονται για την τροφοδοσία εγκαταστάσεων αερίου σε μονοκατοικίες κατοικιών.

 8. αποστράγγιση καλωδίων?

 9. εξόδους από εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους και θέσεις στάθμευσης σε αυτούς τους δρόμους·

 10. κατασκευαστικές κατασκευές που χρησιμοποιούνται άμεσα για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται από τον νόμο της 9ης Ιουνίου 2011 - Γεωλογικός και μεταλλευτικός νόμος στον τομέα της εξερεύνησης και αναγνώρισης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων·

 11. δομές φράγματος και απόρριψης νερού με ύψος φράγματος μικρότερο από 1 m εκτός των εσωτερικών πλωτών οδών και εκτός της περιοχής των εθνικών πάρκων, των φυσικών καταφυγίων και των πάρκων τοπίου και των ζωνών προστασίας τους·

 12. ελεύθερος:

  1. μονοώροφα αγροτικά κτίρια,
  2. γκαράζ,
  3. κόσμος

- με επιφάνεια δόμησης έως 35 m2 και ο συνολικός αριθμός αυτών των αντικειμένων στο οικόπεδο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο για κάθε 500 m2 της επιφάνειας του οικοπέδου.

 1. πισω αυλη:

  1. βεράντες,
  2. πορτοκαλιών (χειμερινοί κήποι)

- με επιφάνεια δόμησης έως 35 m2 και ο συνολικός αριθμός αυτών των αντικειμένων στο οικόπεδο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο για κάθε 500 m2 της επιφάνειας του οικοπέδου.

 1. ανεξάρτητα μονώροφα κτίρια για ατομική αναψυχή νοούνται ως κτίρια που προορίζονται για περιοδική ανάπαυση, με εμβαδόν δόμησης έως 35 m2 και ο αριθμός αυτών των εγκαταστάσεων στο οικόπεδο δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα για κάθε 500 m2 του οικοπέδου περιοχή;

 2. μονώροφα κτίρια με έκταση ανάπτυξης έως 35 m2, που χρησιμεύουν ως εγκαταστάσεις για τη συνεχή συντήρηση σιδηροδρομικών γραμμών, που βρίσκονται σε περιοχές ιδιοκτησίας του Δημοσίου, που βρίσκονται στην περιοχή Natura 2000.

 3. κτίρια κοινής ωφέλειας με εμβαδόν ανάπτυξης έως 35 m2, με έκταση κατασκευής που δεν υπερβαίνει τα 4,80 m, και λιμνούλες και δεξαμενές νερού με εμβαδόν που δεν υπερβαίνει τα 500 m2 και βάθος που δεν υπερβαίνει τα 2 m από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους, προορίζεται μόνο για σκοπούς δασικής διαχείρισης και βρίσκεται σε δασική γη του κρατικού ταμείου που βρίσκεται στην περιοχή Natura 2000·

 4. θέσεις στάθμευσης για επιβατικά αυτοκίνητα, έως και 10, που βρίσκονται στην περιοχή Natura 2000·

 5. σχολικές παιδικές χαρές και αθλητικά γήπεδα, γήπεδα τένις, πίστες για αναψυχή.

 6. περίφραξη ύψους άνω των 2,20 μ.

 7. οικιακές βεράντες με επιφάνεια κτιρίου άνω των 35 m2.

 8. συνδέσεις:

  1. μηχανική ενέργεια,
  2. παροχή νερού,
  3. δίκτυο αποχέτευσης,
  4. αέριο,
  5. θερμικός,
  6. τηλεπικοινωνιών

- με την επιφύλαξη του άρθ. 29a;

 1. τεχνολογικά κανάλια, κατά την έννοια του άρθ. 4 σημείο 15α του νόμου της 21ης ​​Μαρτίου 1985 για τους δημόσιους δρόμους =, στη λωρίδα του δρόμου ως μέρος της ανακατασκευής του δρόμου·

 2. σταθμούς φόρτισης, κατά την έννοια του άρθρου. 2 σημείο 27 του νόμου της 11ης Ιανουαρίου 2018 για την ηλεκτροκίνηση και τα εναλλακτικά καύσιμα, εξαιρουμένης της υποδομής χρέωσης για τις δημόσιες οδικές μεταφορές κατά την έννοια του άρθρου. 2 σημείο 3 της παρούσας πράξης·

 3. λεκάνες απολύμανσης, συμπεριλαμβανομένων των λεκανών απολύμανσης με στέγη·

 4. Ταχυδρομική βάση για καλωδιακές γραμμές τηλεπικοινωνιών.

 5. μικρά αντικείμενα αρχιτεκτονικής σε δημόσιους χώρους.

 6. βοηθητικά κτίρια που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή και συμπληρώνουν τα αγροκτήματα εντός του υπάρχοντος οικοτόπου:

  1. πιάτα αποθήκευσης κοπριάς,
  2. αεροστεγείς δεξαμενές για υγρή κοπριά ή πολτό,
  3. σιλό εδάφους για χαλαρά υλικά, με χωρητικότητα έως 30 m3 και ύψος όχι μεγαλύτερο από 7 m,
  4. σιλό ενσίρωσης?
  5. Σταθμοί επαναεριοποίησης LNG με χωρητικότητα δεξαμενής αποθήκευσης αερίου έως 10 m3.

Πρέπει να τονιστεί ότι η κατασκευή των προαναφερθέντων εγκαταστάσεις είναι δυνατή χωρίς οικοδομική άδεια, αλλά απαιτείται η ειδοποίηση του επενδυτή.

Οι γνωστοποιήσεις οικοδομικών ή άλλων οικοδομικών εργασιών γίνονται στην Αρχιτεκτονική και Οικοδομική Διοικούσα Αρχή. Στην κοινοποίηση θα πρέπει να προσδιορίζεται το είδος, η έκταση, ο τόπος και ο τρόπος εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών και η ημερομηνία έναρξης τους. Πρέπει να συνοδεύεται από τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο. 30 δευτ. 2α του Οικοδομικού Νόμου.

Αλλαγή οικοδομικού νόμου - χωρίς άδεια και χωρίς ειδοποίηση

Με τη σειρά του, χωρίς οικοδομική άδεια και χωρίς ειδοποίηση, είναι δυνατή η κατασκευή:

 1. βοηθητικά κτίρια που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή και συμπληρώνουν τα αγροκτήματα εντός του υπάρχοντος οικοτόπου:

  1. μονοώροφα αγροτικά κτίρια με εμβαδόν ανάπτυξης έως 35 m2, με έκταση κατασκευής όχι μεγαλύτερη από 4,80 m,
  2. στεγνωτήρια εμπορευματοκιβωτίων με επιφάνεια κτιρίου έως 21 m2.
 1. καταφύγια με επιφάνεια δόμησης έως 50 m2, που βρίσκονται σε οικόπεδο με κτίριο κατοικιών ή προορίζονται για κατασκευή κατοικιών και ο συνολικός αριθμός αυτών των καταφυγίων στο οικόπεδο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο για κάθε 1000 m2 της επιφάνειας του οικοπέδου.

 2. αυτοτελή κιόσκια με επιφάνεια δόμησης έως 35 m2 και ο συνολικός αριθμός αυτών των αντικειμένων στο οικόπεδο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο για κάθε 500 m2 της επιφάνειας του οικοπέδου.

 3. κιόσκια και αγροτικά κτίρια που αναφέρονται στον νόμο της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για τους οικογενειακούς κήπους κατανομής·

 4. καταφύγια λεωφορείων και καταφύγια πλατφόρμας.

 5. μονώροφα κτίρια με έκταση ανάπτυξης έως 35 m2, που χρησιμεύουν ως εγκαταστάσεις για τη συνεχή συντήρηση σιδηροδρομικών γραμμών, που βρίσκονται σε περιοχές ιδιοκτησίας του Δημοσίου, με εξαίρεση τα κτίρια που βρίσκονται στην περιοχή Natura 2000.

 6. θέσεις στάθμευσης για επιβατικά αυτοκίνητα, έως και 10, εκτός από εκείνες που βρίσκονται στην περιοχή Natura 2000·

 7. αγροκτήματα με εμβαδόν ανάπτυξης έως 35 m2, με εμβαδόν κατασκευής που δεν υπερβαίνει τα 4,80 m, και λίμνες και δεξαμενές νερού με εμβαδόν που δεν υπερβαίνει τα 500 m2 και βάθος που δεν υπερβαίνει τα 2 m από τη φυσική επιφάνεια του γης που προορίζεται αποκλειστικά για δασική διαχείριση και βρίσκεται σε χερσαία δάση του κρατικού ταμείου, εκτός από εκείνα που βρίσκονται στην περιοχή Natura 2000·

 8. ελεύθεροι τηλεφωνικοί θάλαμοι, ερμάρια τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομεία·

 9. αυτοτροφοδοτούμενοι μετρητές στάθμευσης.

 10. έξοδοι από δρόμους poviat και κομμούνα και θέσεις στάθμευσης σε αυτούς τους δρόμους·

 11. οχετοί με εσωτερική διατομή έως 0,85 m2.

 12. οικιακές πισίνες και λίμνες έως 50 m2.

 13. δομικά αντικείμενα που είναι συσκευές αποστράγγισης νερού.

 14. παράκτιες ζώνες και άλλες τεχνητές, επιφανειακές ή γραμμικές οχυρώσεις των όχθες ποταμών και ορεινών ρεμάτων καθώς και της θαλάσσιας όχθης, της όχθης των εσωτερικών θαλάσσιων υδάτων, που δεν αποτελούν κατασκευές αντιστήριξης·

 15. ράμπες που προορίζονται για άτομα με ειδικές ανάγκες.

 16. καλωδιακές γραμμές τηλεπικοινωνιών.

 17. συσκευές μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των περιφράξεων και των εσωτερικών δρόμων, της κρατικής υδρολογικής και μετεωρολογικής υπηρεσίας και της κρατικής υδρογεωλογικής υπηρεσίας:

  1. θέσεις: μετρητές, μετεωρολογικά, βροχοπτώσεις και υπόγεια ύδατα,
  2. σημεία: παρατήρηση της στάθμης των υπόγειων υδάτων και παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων,
  3. πιεζόμετρα παρατήρησης και ενθυλακωμένες πηγές.
 1. μικρά αντικείμενα αρχιτεκτονικής, με εξαίρεση τα μικρά αντικείμενα αρχιτεκτονικής σε δημόσιους χώρους·

 2. φράχτες που δεν υπερβαίνουν τα 2,20 m σε ύψος.

 3. Εγκαταστάσεις που προορίζονται για προσωρινή χρήση κατά την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών, που βρίσκονται στο εργοτάξιο και για τη δημιουργία στρατώνων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων, γεωλογικών ερευνών και γεωδαιτικών μετρήσεων·

 4. προσωρινές κατασκευαστικές εργασίες που αποτελούν μόνο εκθέματα, χωρίς χρηστικές λειτουργίες, που βρίσκονται σε χώρους που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό·

 5. γεωδαιτικές πινακίδες, καθώς και τριγωνικά αντικείμενα, εκτός της περιοχής των εθνικών πάρκων και των φυσικών καταφυγίων·

 6. κατασκευές πεδίου, ιδίως αμυντικοί θέσεις, διαβάσεις, χωμάτινες κατασκευές, οχυρωματικές κατασκευές, προσωρινές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις εμπορευματοκιβωτίων, που βρίσκονται σε κλειστές περιοχές που ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων χρησιμοποιώντας στρατόπεδα και οχυρώσεις της περιοχής για να προσποιούνται ότι διεξάγουν άμεση μάχη?

 7. στέγαση υπογείων υδάτων.

 8. σημεία φόρτισης, όπως ορίζονται στο άρθρο. 2 σημείο 17 του νόμου της 11ης Ιανουαρίου 2018 για την ηλεκτροκίνηση και τα εναλλακτικά καύσιμα, εξαιρουμένης της υποδομής χρέωσης για τις δημόσιες οδικές μεταφορές κατά την έννοια του άρθρου. 2 σημείο 3 της παρούσας πράξης·

 9. συσκευές που βρίσκονται στη λωρίδα του δρόμου των δημόσιων οδών, συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων, των δομών στήριξης και των σχετικών στοιχείων εξοπλισμού:

  1. για τη διαχείριση των οδών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ευφυών συστημάτων μεταφορών,
  2. για τη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών οδικής ασφάλειας,
  3. αναφέρεται στο άρθ. 13ο παράγραφος 1 και άρθ. 20 g της παραγράφου 1. 1 του νόμου της 21ης ​​Μαρτίου 1985 για τους δημόσιους δρόμους·
 1. ΑΤΜ, μηχανήματα εισιτηρίων, μηχανήματα κατάθεσης μετρητών, μηχανήματα αυτόματης πώλησης, μηχανές αυτόματης αποθήκευσης δεμάτων ή μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση άλλων τύπων υπηρεσιών ύψους έως 3 m, συμπεριλαμβανομένων.

 2. εγκαταστάσεις εμπορευματοκιβωτίων με εγκαταστάσεις και συνδέσεις και δίκτυα που σχετίζονται με αυτές:

  1. ηλεκτρική ενέργεια,
  2. παροχή νερού,
  3. σύστημα υγιεινής αποχέτευσης,
  4. θερμικός

- βρίσκονται σε κλειστούς χώρους που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

 1. οι επίγειες δεξαμενές είναι κατασκευαστικά αντικείμενα, που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση υγρών καυσίμων κατηγορίας III, για τις ανάγκες του χρήστη, χωρητικότητας έως 5 m3.

 2. οικιακές βεράντες με έκταση ανάπτυξης έως 35 m2.

 3. λίμνες και δεξαμενές νερού που δεν υπερβαίνουν τα 1000 m2 και δεν υπερβαίνουν τα 3 m βάθους, που βρίσκονται εξ ολοκλήρου σε γεωργική γη.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις! Ως εκ τούτου, χωρίς άδεια και ειδοποίηση, μπορείτε να χτίσετε ανεξάρτητα μονοώροφα βοηθητικά κτίρια, όπως γκαράζ, κιόσκια, βεράντες στην πίσω αυλή, πορτοκαλιές, βεράντες ή υπόστεγα.

Φυσικά, πριν από την έναρξη της επένδυσης, είναι απαραίτητο να επαληθευτεί το τοπικό σχέδιο χωροταξικής ανάπτυξης ως προς το εάν επιτρέπει συγκεκριμένη ανάπτυξη στο ακίνητο. Ελλείψει τοπικού χωροταξικού σχεδίου, είναι απαραίτητο να υποβληθεί αίτηση στον αρμόδιο κοινοτάρχη, δήμαρχο πόλεων για λήψη απόφασης σχετικά με τους όρους δόμησης και την ανάπτυξη γης.