Ταμειακή μηχανή για οδηγούς ταξί - αξίζει να γνωρίζετε

Δικτυακός Τόπος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Υπουργού Οικονομικών της 28ης Δεκεμβρίου 2018 για τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης αρχείων με χρήση ταμειακών μηχανών, η ταμειακή μηχανή για τους οδηγούς ταξί είναι υποχρεωτική. Η ιδέα της εισαγωγής ταμειακής μηχανής αντιτάχθηκε από τους περισσότερους οδηγούς ταξί. Δεν εκφράστηκε μόνο με αναφορές, αλλά και με πολυάριθμες διαμαρτυρίες κατά τις οποίες οι δρόμοι είχαν αποκλειστεί. Διαβάστε το άρθρο και μάθετε πώς να επωφεληθείτε από την έκπτωση σε μετρητά.

Η ταμειακή μηχανή για τους οδηγούς ταξί είναι υποχρεωτική

Σύμφωνα με την §4 δευτ. 1 σημείο 2β του προαναφερόμενου κανονισμού, οι επιχειρηματίες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς ιδιωτών (που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα) και τις αποσκευές τους με ταξί υποχρεούνται να διαθέτουν ταμειακή μηχανή ανεξάρτητα από τον τζίρο που επιτυγχάνουν.

Σπουδαίος!

Ο επιχειρηματίας υποχρεούται να τηρεί τα βιβλία της ταμειακής μηχανής κατά τη χρήση της ταμειακής μηχανής. Σε αυτά καταγράφονται όλες οι επισκευές, οι έλεγχοι, οι αναφορές που σχετίζονται με τη φορολογία και το κλείσιμο της ταμειακής μηχανής.

Παράδειγμα 1.

Ο Jan Kowalski έχει μια επιχείρηση στον τομέα της μεταφοράς επιβατών με ταξί. Παρέχει αυτές τις υπηρεσίες τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρείες. Στο ταξί, λοιπόν, έχει τοποθετημένη ταμειακή μηχανή. Στο πλαίσιο των εργασιών της, ο φορολογούμενος σκοπεύει να αγοράσει άλλο αυτοκίνητο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών αποκλειστικά σε εταιρείες. Σε μια τέτοια κατάσταση απαιτείται η εγκατάσταση άλλης ταμειακής μηχανής;

Εάν παρέχονται υπηρεσίες ταξί σε ιδιώτες, ο επιχειρηματίας υποχρεούται να έχει ταμειακή μηχανή από την πρώτη παρεχόμενη υπηρεσία. Ωστόσο, σε περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες για επιχειρηματικές οντότητες, δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης της πώλησης στο ταμείο. Εάν η υπηρεσία μεταφοράς εκτελείται για λογαριασμό της εταιρείας, η Kowalski υποχρεούται να εκδώσει τιμολόγιο που να τεκμηριώνει την πώληση.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Έκπτωση για αγορά ταμειακής μηχανής

Οι επιχειρηματίες που αρχίζουν να καταγράφουν πωλήσεις σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες, αφού πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, δικαιούνται έκπτωση για την αγορά ταμειακής μηχανής. Το ποσό της ελάφρυνσης, ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 700 PLN.

Σπουδαίος!

Οι ενεργοί υπόχρεοι ΦΠΑ μπορούν να αφαιρέσουν από τον φόρο το ποσό που δαπανήθηκε για την αγορά της ταμειακής μηχανής στο ποσό του 90% της τιμής αγοράς της (χωρίς φόρο), αλλά όχι περισσότερο από 700 PLN. Από την άλλη πλευρά, οι φορολογούμενοι που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ πρέπει να περιλαμβάνουν την επιστροφή εξόδων απευθείας στο κόστος.

Για να επωφεληθεί από την ελάφρυνση για την αγορά ταμειακής μηχανής, ο επιχειρηματίας πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ενότητα §2 1 του κανονισμού για τις κρατήσεις και τα ποσά που δαπανώνται για την αγορά ταμειακών μηχανών, δηλαδή:

  1. υποβάλλει έγγραφη ειδοποίηση στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ για τον αριθμό των ταμειακών μηχανών και τη διεύθυνση χρήσης τους πριν την καταγραφή των πωλήσεων,

  2. να αρχίσει η καταγραφή των πωλήσεων το αργότερο εντός των προθεσμιών που ισχύουν για τον φορολογούμενο,

  3. να έχουν απόδειξη πληρωμής ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού για την αγορά της ταμειακής μηχανής.

Αξίζει να προστεθεί ότι η ελάφρυνση δεν ισχύει για ταμειακές μηχανές που αγοράστηκαν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, π.χ. σε περίπτωση επέκτασης της επιχείρησης ή για αντικατάσταση της ταμειακής μηχανής με νεότερη. Η παραπάνω θέση επιβεβαιώνεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου της 26ης Φεβρουαρίου 2013, φάκ. Και το FSK 494/12, στο οποίο μπορούμε να το διαβάσουμε (...) η απόκτηση περαιτέρω ταμειακών μηχανών που θα αγοραστούν μετά την ημερομηνία της υποχρέωσης που προκύπτει δεν δίνει το δικαίωμα στον φορολογούμενο να επωφεληθεί από την ελάφρυνση (...). Έτσι, αυτό σημαίνει ότι η ελάφρυνση δεν θα ισχύει για ταμειακές μηχανές που αγοράζονται σε περίπτωση επέκτασης της υποχρέωσης καταγραφής τζίρου και δραστηριότητας. Εκτός από την περίπτωση που απαιτούνταν να αγοράσετε μια ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή - ωστόσο, οι οδηγοί ταξί δεν μπήκαν στη λίστα όπου κάτι τέτοιο θα ήταν υποχρεωτικό.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Παράδειγμα 2.

Ο φορολογούμενος παρέχει υπηρεσίες ταξί σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Τον Ιούλιο του 2021, αγόρασε μια ταμειακή μηχανή και την πλήρωσε. Η πρώτη υπηρεσία που παρέχεται σε φυσικό πρόσωπο πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2021. Μπορεί ο φορολογούμενος να επωφεληθεί από την ελάφρυνση για την αγορά ταμειακής μηχανής στο JPKV7 T για τον Ιούλιο;

Με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος για την αγορά ταμειακής μηχανής, ο φορολογούμενος μπορεί να εμφανίσει το επίδομα το νωρίτερο στο JPKV7 για τον Αύγουστο του 2021, δηλαδή τον μήνα που ξεκίνησε η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την §3 παρ. 1 του κανονισμού για την έκπτωση και την επιστροφή ποσών που δαπανήθηκαν για αγορά ταμειακών μηχανών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ολοένα και πληθαίνουν οι έλεγχοι στις εφορίες, κατά τους οποίους ελέγχεται η χρήση ταμειακών μηχανών, δηλαδή η πληρωμή διοδίου στην ταμειακή μηχανή και η παράδοση απόδειξης στον πελάτη.

Προσοχή!

Είναι έγκλημα η πώληση χωρίς ταμειακή μηχανή ή η παράλειψη έκδοσης απόδειξης. Σε μια τέτοια κατάσταση, ο φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο!

Συμπερασματικά, η ταμειακή μηχανή για οδηγούς ταξί είναι υποχρεωτική εφόσον παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιώτες. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι επιχειρηματίες που αρχίζουν να καταγράφουν πωλήσεις χρησιμοποιώντας την ταμειακή μηχανή μπορούν να επωφεληθούν από την έκπτωση για την αγορά της. Επιπλέον, οι φορολογούμενοι πρέπει να θυμούνται ότι κάθε φορά υποχρεούνται να ελέγχουν την υπηρεσία και να εκδίδουν απόδειξη στον πελάτη. Είναι ποινικό αδίκημα η μη αναγνώριση της πώλησης ή η έκδοση απόδειξης.