Περιορισμός φορολογικής υποχρέωσης. Προθεσμίες καθυστέρησης της εφορίας

Υπηρεσία

Παραγραφή της φορολογικής υποχρέωσης γίνεται σε περίπτωση πολύ μεγάλης καθυστέρησης της ΔΟΥ με την είσπραξη της οφειλής από τον οφειλέτη.

Κατά κανόνα, υπάρχει μια περίοδος πέντε ετών, που υπολογίζεται από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο έληξε η προθεσμία πληρωμής (π.χ. αδυναμία γνωστοποίησης όλων των στοιχείων στη φορολογική δήλωση). Εξαίρεση αποτελεί η περίοδος των τριών ετών, όταν η υποχρέωση δεν προκύπτει εκ του νόμου, αλλά είναι απαραίτητη η έκδοση της απόφασης από την αρχή (π.χ. φόρος ακίνητης περιουσίας).

Μια κοινή πρακτική που χρησιμοποιείται από το Γραφείο είναι η κατάσχεση της περιουσίας του οφειλέτη για να κερδίσει χρόνο για την είσπραξη του απλήρωτου φόρου. Φυσικά, το Γραφείο θα ειδοποιήσει τον οφειλέτη για την κατάσχεση.

Περιορισμός της φορολογικής υποχρέωσης επί της χρέωσης

Εάν λάβουμε αίτημα πληρωμής και προκύπτει από υποχρέωση προς τη ΔΟΥ, η οποία όμως έχει παραγραφεί λόγω των προαναφερόμενων προθεσμιών, τότε θα πρέπει να υποβληθεί ένσταση παραγραφής φόρου (γραπτά ή προφορικά). . Δεν χρειάζεται να τεκμηριώσουμε τον ισχυρισμό μας. Το δικαστήριο εξετάζει εάν είναι δικαιολογημένος ο ισχυρισμός μας, ελέγχει αν όντως έχει λήξει η φορολογική υποχρέωση, μετρώντας τις προθεσμίες. Σε περίπτωση νίκης της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου (δικαστική απόφαση που επιβεβαιώνει τον περιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης), έχουμε το δικαίωμα να υποβάλουμε αίτηση στο δικαστήριο για την απόδοση των εξόδων της δίκης. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι το δικαστήριο θα επιδικάσει αποζημίωση μόνο κατόπιν αιτήματός μας, ποτέ αυτεπάγγελτα.

Πότε αναστέλλεται η φορολογική παραγραφή;

Μερικές φορές μπορεί να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση ότι η παραγραφή διακόπτεται και αρχίζει να τρέχει ξανά. Ένα άλλο γεγονός θα είναι η αναστολή της παραγραφής και διακόπτεται προσωρινά, αλλά την ώρα της επανεκκίνησης δεν ξεκινά από την αρχή. Ο χρόνος πριν από τη διακοπή υπολογίζεται.

Οι καταστάσεις κατά τις οποίες διακόπτεται ή αναστέλλεται η παραγραφή συμβαίνουν όταν:

  • θα επικοινωνήσουμε με το Γραφείο με αίτημα να χωρίσουμε την αποπληρωμή σε δόσεις, θα πληρώσουμε ένα μέρος της υποχρέωσης ή των τόκων - τότε αναγνωρίζουμε το χρέος μας
  • Το Γραφείο θα παραδώσει στη δικαστική αρχή αίτηση για πρόσκληση συμβιβασμού,
  • Το Γραφείο θα στηριχθεί στο γεγονός ότι ο εναγόμενος, επικαλούμενος την παραγραφή, κάνει κατάχρηση των δικαιωμάτων του, π.χ. διαβεβαιώνει τον πιστωτή για τη βούληση να πληρώσει, τελικά παραλείποντας να το πράξει και οδηγεί σε παραγραφή
  • θα εφαρμοστεί αναγκαστικό μέτρο - αλλά αυτό είναι αποτελεσματικό μόνο εάν ο οφειλέτης ενημερωθεί για την κατάσχεση πριν από την παραγραφή.