Πότε μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις παραγγελίας στους εργαζόμενους;

Υπηρεσία

Ο Κώδικας Εργασίας καθορίζει τόσο τα δικαιώματα όσο και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών. Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει όλες τις υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσουν και τα δύο μέρη στη σχέση εργασίας. Ωστόσο, τι μπορεί να κάνει ο εργοδότης σε μια κατάσταση που ο εργαζόμενος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του ή παραβαίνει τους κανονισμούς; Τι ποινές παραγγελίας μπορεί να επιβάλει;

Διατάξτε ποινές στον Εργατικό Κώδικα

Το άρθρο 108 του Εργατικού Κώδικα καθορίζει ποινές διαταγής που μπορεί να επιβάλει ο εργοδότης σε σχέση με τον εργαζόμενο για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του. Αυτοί οι κανονισμοί ορίζουν τρεις τύπους κυρώσεων:

  • αυστηρά επίπληξη,

  • τιμωρία επίπληξης,

  • χρηματική ποινή.

Οι κανονισμοί περιγράφουν λεπτομερώς σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να εφαρμοστούν οι προαναφερόμενες κυρώσεις παραγγελίας.

Ο εργοδότης μπορεί να επιβάλει την ποινή της νουθεσίας και επίπληξης στον εργαζόμενο για μη συμμόρφωση του εργαζομένου με την καθιερωμένη οργάνωση και τάξη στη διαδικασία εργασίας, τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, τους κανονισμούς πυρκαγιάς, καθώς και την υιοθετηθείσα μέθοδο επιβεβαίωσης της άφιξης και παρουσία στην εργασία και αιτιολόγηση της απουσίας από την εργασία.

Οικονομική ποινή για τον εργαζόμενο

Με τη σειρά του, ένας υπάλληλος μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο για:

  • μη συμμόρφωση με κανονισμούς υγείας και ασφάλειας ή κανονισμούς πυρκαγιάς,

  • εγκαταλείποντας την εργασία χωρίς αιτιολόγηση,

  • εμφανίζεται στη δουλειά μεθυσμένος,

  • πίνοντας αλκοόλ ενώ εργάζεσαι.

Σημαντικό είναι ότι η ποινή για μία παράβαση, καθώς και για κάθε ημέρα αδικαιολόγητης απουσίας υπαλλήλου, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τον μισθό του ενός ημερών. Επιπλέον, το άθροισμα όλων των προστίμων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των αποδοχών του εργαζομένου για ένα συγκεκριμένο μήνα.

Σπουδαίος!

Όλα τα έσοδα από πρόστιμα που επιβάλλονται στους εργαζόμενους θα πρέπει να διατίθενται από τον εργοδότη για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

Πειθαρχική απόλυση

Η πιο αυστηρή ποινή που μπορεί να λάβει ένας υπάλληλος είναι η απόλυση χωρίς προειδοποίηση, αλλιώς γνωστή ως πειθαρχική απόλυση. Η απόλυση αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον Εργατικό Κώδικα και μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε περίπτωση υπαιτιότητας του εργαζόμενου.

Άρθρο 52. § 1. Ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας χωρίς προειδοποίηση λόγω υπαιτιότητας του εργαζομένου σε περίπτωση:

1) σοβαρή παράβαση βασικών καθηκόντων υπαλλήλου από υπάλληλο·

2) ο εργαζόμενος διαπράττει έγκλημα κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας που τον εμποδίζει να απασχοληθεί στη θέση που κατέχει, εάν το έγκλημα είναι προφανές ή έχει επιβεβαιωθεί με τελεσίδικη απόφαση·

3) απώλεια δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας στη θέση που κατέχει ο εργαζόμενος.

Όλες οι προαναφερθείσες τακτικές ποινές έχουν συμπεριληφθεί στον Εργατικό Κώδικα για να βοηθήσουν τους εργοδότες να σέβονται τους κανονισμούς εργασίας και τυχόν άλλους κανονισμούς που ορίζονται στους κανονισμούς του χώρου εργασίας.