Ο κατώτατος μισθός για εργασία το 2014

Υπηρεσία

Σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, η ελάχιστη αμοιβή για εργασία το 2014 θα είναι 1.680 PLN μεικτά. Κατά συνέπεια, αυτό σημαίνει αύξηση κατά 80 PLN σε σύγκριση με το 2013. Στην περίπτωση των ατόμων για τα οποία αυτή είναι η πρώτη σχέση εργασίας, τον πρώτο χρόνο εργασίας, ο κατώτατος μισθός μπορεί να είναι 80% αυτού του ποσού, δηλαδή 1.344 PLN μεικτά.

Ο κατώτατος μισθός και το κόστος του εργοδότη

Αυτές οι αλλαγές μπορούν να αξιολογηθούν ως θετικές από την πλευρά των εργαζομένων. Από την άλλη, για τους εργοδότες, η αύξηση του κατώτατου μισθού ισοδυναμεί με αύξηση του εργατικού κόστους.

Συνεισφορά

2013 - 1600 PLN

2014 - 1680 PLN

εργοδοτική ασφάλιση σύνταξης (9,76%)

156,16 PLN

163,97 PLN

εργοδοτική ασφάλιση αναπηρίας (6,5%)

104,00 PLN

109,20 PLN

ασφάλιση ατυχήματος (1,93%)

30,88 PLN

32,42 PLN

Ταμείο Εργασίας (2,45%)

39,20 PLN

41,16 PLN

Ταμείο Εγγυημένων Παροχών Εργαζομένων (0,10%)

1,60 PLN

PLN 1,68

ΣΥΝΟΛΟ

331,84 PLN

348,43 PLN

Το συνολικό κόστος για την απασχόληση ενός εργαζομένου βάσει σύμβασης εργασίας με κατώτατο μισθό ανέρχεται επί του παρόντος σε 1.931,84 PLN (1.600 PLN + 331,84 PLN). Ωστόσο, το επόμενο έτος αυτό το κόστος θα αυξηθεί σε 2.028,43 (1.680 PLN + 348,43 PLN). Αυτή η διαφορά θα γίνει αισθητή από τους εργοδότες, καθώς ανέρχεται σε 96,59 PLN το μήνα.