Ο κατώτατος μισθός για εργασία το 2013

Υπηρεσία

Το 2013 θα αλλάξει ο κατώτατος μισθός. Πρόκειται να αυξηθεί στα 1.600 PLN μεικτά, δηλαδή 100 PLN περισσότερα από ό,τι σήμερα. Η αύξηση του κατώτατου μισθού ισοδυναμεί με αύξηση του κόστους που βαρύνει τον εργοδότη σε σχέση με την απασχόληση εργαζομένων βάσει συμβάσεων εργασίας. Καταρχήν να δοθεί προσοχή στην αύξηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, του Ταμείου Εργασίας και του Ταμείου Εγγυημένων Παροχών Εργαζομένων.

Κατώτατος μισθός και εργοδοτικό κόστος

Ας κάνουμε έναν υπολογισμό των δαπανών του εργοδότη που σχετίζονται με την απασχόληση ενός εργαζομένου βάσει σύμβασης εργασίας τώρα και το 2013:

Συστατικό2012 1.500 PLN2013 r. 1.600 PLN
εργοδοτική ασφάλιση σύνταξης (9,76%) 146,40 PLN 156,16 PLN
εργοδοτική ασφάλιση αναπηρίας (6,5%) 97,50 PLN 104,00 PLN
ασφάλιση ατυχήματος (1,93%) 28,95 PLN 30,88 PLN
Ταμείο Εργασίας (2,45%) 36,75 PLN 39,20 PLN
Ταμείο Εγγυημένων Παροχών Εργαζομένων (0,10%) 1,50 PLN 1,60 PLN
ΣΥΝΟΛΟ 311,10 PLN 331,84 PLN

Το συνολικό κόστος για την απασχόληση ενός εργαζομένου βάσει σύμβασης εργασίας με κατώτατο μισθό ανέρχεται επί του παρόντος σε 1.811,10 PLN. Ωστόσο, το επόμενο έτος αυτό το κόστος θα αυξηθεί σε 1.931,84 PLN. Αυτή η διαφορά θα γίνει αισθητή από τους εργοδότες, καθώς ανέρχεται σε 120,74 PLN το μήνα.

Συνεισφορές για εκκολαπτόμενους επιχειρηματίες

Οι εισφορές ZUS για αρχάριους επιχειρηματίες θα αλλάξουν επίσης, καθώς μπορούν να επωφεληθούν από τη 2ετή ελάφρυνση, η οποία δίνει τη δυνατότητα μείωσης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και απαλλαγής από τέλη για το Ταμείο Εργασίας.

Συστατικό2012 - η βάση για το ποσό των 450 PLN2013 - η βάση για το ποσό των 480 PLN
συνταξιοδοτική ασφάλιση (19,52%) 87,84 PLN 93,70 PLN
ασφάλιση αναπηρίας (8%) 36,00 PLN 38,40 PLN
ασφάλιση ασθενείας - εθελοντική (2,45%) PLN 11.03 PLN 11,76
ασφάλιση ατυχήματος (1,93%) 8,69 PLN PLN 9,26
ΣΥΝΟΛΟ 143,56 PLN 153,12 PLN

Οι συνεισφορές της ZUS από αρχάριους επιχειρηματίες το 2013 θα αυξηθούν κατά 9,56 PLN ανά μήνα.