Επισκευή οχήματος με ασφάλεια αστικής ευθύνης του δράστη - γνήσια ή ανταλλακτικά;

Υπηρεσία

Ένα αυτοκίνητο που φεύγει από τον εκθεσιακό χώρο χάνει ήδη την αξία του και αυτό είναι μόνο μια αρχική πτώση, η οποία θα αυξάνεται κάθε χρόνο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες προσπαθούν να επωφεληθούν από αυτό, καθώς βασίζονται σε ανταλλακτικά ή μεταχειρισμένα ανταλλακτικά κατά την εκτίμηση του κόστους επισκευής οχημάτων στο πλαίσιο της ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Δικαιολογούν αυτή την πρακτική με το γεγονός ότι εάν το όχημα δεν είναι καινούργιο, τότε η τοποθέτηση νέων ανταλλακτικών σε αυτό θα αυξήσει την αξία του οχήματος και στη συνέχεια θα εμπλουτιστεί ο τραυματίας. Έχουν δίκιο; Η περιγραφόμενη διαδικασία ονομάζεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες «απόσβεση εξαρτημάτων στο πλαίσιο ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων». Κατά τη γνώμη των ασφαλιστών, λόγω της περιόδου λειτουργίας του οχήματος, της ηλικίας ή της μάρκας του, είναι απαραίτητο οι τιμές των ανταλλακτικών που είναι εγκατεστημένα σε επισκευασμένα οχήματα να είναι πραγματικές και ίσες με το ποσοστό απόσβεσης. Παραμένοντας σε αυτή τη θέση, οι ασφαλιστές εξοικονομούν εκατοντάδες χιλιάδες ζλότι κάθε χρόνο, τα οποία στην πραγματικότητα θα πρέπει να διατίθενται για την επισκευή του οχήματος με την ασφάλιση αστικής ευθύνης του δράστη με τον κατάλληλο τρόπο.

Πώς λειτουργούν οι ασφαλιστικές εταιρείες;

Στην πράξη, οι ασφαλιστικές εταιρείες υπολογίζουν την απόσβεση των ανταλλακτικών οχημάτων από 30% για αυτοκίνητα ενός έτους και δύο ετών, έως και 80% για την επισκευή αυτοκινήτων δέκα ετών και άνω. Οι ασφαλιστές πραγματοποιούν εκπτώσεις τόσο όταν η ζημιά διευθετείται με τη μορφή εκτίμησης κόστους, δηλαδή σε μια κατάσταση όπου ο ιδιοκτήτης του κατεστραμμένου οχήματος λαμβάνει χρηματικό όφελος από την ασφαλιστική εταιρεία βάσει εγγράφου που υπολογίζει το αναμενόμενο κόστος για την επισκευή της ζημιάς όχημα, καθώς και όταν ο τραυματίας επισκευάζει «μόνος του» και στη συνέχεια προσκομίζει το τιμολόγιο της ασφαλιστικής εταιρείας για την επισκευή του οχήματος. Στην πρώτη περίπτωση, το εργοστάσιο στην εκτίμηση κόστους ενημερώνει ότι οι τιμές των εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για επισκευή έχουν μειωθεί κατά το ποσοστό της απόσβεσης. Στη δεύτερη περίπτωση, το γεγονός ότι έγινε η απόσβεση αποδεικνύεται από τις διορθώσεις που έγιναν στο αντίγραφο του τιμολογίου που τεκμηριώνει την επισκευή του οχήματος και φυσικά το μειωμένο χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε στον ζημιωθέντα.

Το δικαίωμα του θύματος σε πλήρη αποζημίωση

Ζητήματα που σχετίζονται με την εξασφάλιση αποζημίωσης από την πολιτική ασφάλιση του ιδιοκτήτη ή του οδηγού ενός μηχανοκίνητου οχήματος έχουν ρυθμιστεί στον νόμο περί υποχρεωτικής ασφάλισης, στο Ταμείο Εγγυήσεων Ασφαλίσεων και στο Πολωνικό Γραφείο Ασφαλιστών Αυτοκινήτων. Σύμφωνα με το άρθ. 34 δευτ. 1 και άρθ. 36 δευτ. 1 του Νόμου καθορίζεται και καταβάλλεται αποζημίωση εντός των ορίων της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη ή του οδηγού μηχανοκίνητου οχήματος, εφόσον υποχρεούνται να αποζημιώσουν τη ζημία που προκλήθηκε σε σχέση με την κίνηση του οχήματος αυτού. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ύψος της αποζημίωσης ορίζεται από τα όρια της αστικής ευθύνης του δράστη. Για να προσδιορίσετε την παραπάνω ευθύνη, ανατρέξτε στους γενικούς κανόνες του Αστικού Κώδικα σχετικά με το εύρος της αποζημίωσης και την επιλογή του θύματος για τον τρόπο αποκατάστασης της ζημίας. Σύμφωνα με το άρθ. 361 § 1 ΑΚ, η υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας καλύπτει τις ζημίες που υπέστη ο ζημιωθείς και τα οφέλη που θα μπορούσαν να επιτευχθούν αν δεν του είχε γίνει η ζημία. Σύμφωνα με το άρθρο. 363 ΑΚ, η αποκατάσταση της ζημίας συνίσταται στην αποκατάσταση της προηγούμενης κατάστασης, εκτός εάν ο ζημιωθείς επέλεξε το όφελος που συνίσταται στην καταβολή κατάλληλου χρηματικού ποσού ή για χρηματική παροχή, υπάρχουν ειδικές περιστάσεις. Επομένως, σε περίπτωση ζημίας, ο ζημιωθείς θα πρέπει να λάβει πλήρη αποζημίωση. Η επαναφορά του κατεστραμμένου αντικειμένου στην προηγούμενη κατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει την επαναφορά του στην κατάσταση λειτουργίας και την ποιότητα στο πεδίο που υπήρχε πριν από το ατύχημα. Εάν, επομένως, για να αποκατασταθεί το κατεστραμμένο όχημα στη μορφή του πριν από τη σύγκρουση, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν νέα εξαρτήματα, επειδή δεν είναι δυνατό να βαφτούν, να ισιωθούν ή να τρυπηθούν μέρη του οχήματος, τότε τα έξοδα που πραγματοποιούνται για αυτά αποτελούν μέρος του αναγκαίες και οικονομικά δικαιολογημένες δαπάνες αποκατάστασης της ζημιάς, που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τις συγκρούσεις του δράστη, και σε περίπτωση ασφάλισης αστικής ευθύνης - ασφαλιστικής εταιρείας.

Η λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών και η νομολογία

Οι ενέργειες των ασφαλιστικών εταιρειών που συνίστανται στην υπόθεση ότι η επισκευή ενός οχήματος που χρησιμοποιείται για ορισμένο χρονικό διάστημα με τη χρήση νέων ανταλλακτικών θα οδηγούσε σε αδικαιολόγητο πλουτισμό του ζημιωθέντος δεν υποστηρίζεται από τη νομολογία. Η δήλωση ότι είναι απαραίτητο να μειωθεί το ποσό της αποζημίωσης κατά τον συντελεστή απόσβεσης λόγω του γεγονότος ότι το όχημα που έχει υποστεί ζημιά ως αποτέλεσμα οδικής σύγκρουσης είναι μεταχειρισμένο όχημα (αυτό ισχύει και για πολλών μηνών ή πολλών ετών- παλιά αυτοκίνητα) είναι αδικαιολόγητη και υποδηλώνει παράνομη πρακτική.

Σε περίπτωση ζημιάς σε ένα δεδομένο μέρος του οχήματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέο, εάν η ζημιά είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της χρηστικότητας του και η πιθανή επισκευή δεν θα το αποκαταστήσει πλήρως. Αυτό αντικατοπτρίζεται στη γενική αρχή της αποζημίωσης, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση απώλειας περιουσίας, ο ζημιωθείς μπορεί να διεκδικήσει ένα χρηματικό ποσό που απαιτείται για την πλήρη απόκτηση ενός νέου αντικειμένου. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με το ψήφισμα της 12ης Απριλίου 2012 (αναφορά αρχείου: III CZP 80/11), «η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται, κατόπιν αιτήματος του ζημιωθέντος, να πληρώσει, βάσει της ευθύνης από ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων του ιδιοκτήτη ένα μηχανοκίνητο όχημα, αποζημίωση που καλύπτει σκόπιμα και οικονομικά δικαιολογημένα έξοδα, νέα εξαρτήματα και υλικά για την επισκευή του κατεστραμμένου οχήματος. Εάν ο ασφαλιστής αποδείξει ότι αυτό οδηγεί σε αύξηση της αξίας του οχήματος, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά ποσό ίσο με αυτήν την αύξηση.

Παρόμοια θέση συναντάμε σε πολλές αποφάσεις κοινών δικαστηρίων, δηλαδή:

  • Δεδομένου ότι η επισκευή του οχήματος που πραγματοποιήθηκε από τον ενάγοντα δεν αύξησε την αξία του οχήματος και δεν είχε ως αποτέλεσμα το όχημα να έχει υψηλότερη αξία από την ημέρα που σημειώθηκε η ζημιά και η αντικατάσταση του κατεστραμμένου στοιχείου αντί της επισκευής του με το νέο αυξάνει την αξία του οχήματος σύγκρουσης σε σύγκριση με την αξία που θα είχε αποκτήσει σε περίπτωση επισκευής ενός κατεστραμμένου στοιχείου, θα πρέπει να δηλωθεί ότι είναι η αντικατάσταση του κατεστραμμένου στοιχείου με ένα νέο που φέρνει τον ενάγοντα πιο κοντά στο επαναφέρει το όχημα στην προηγούμενη κατάσταση και την αποζημιώνει για τις ζημιές που υπέστη περισσότερο"- η απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο Suwałki της 31ης Ιουλίου 2009, φάκελος αριθ. πράξη V GC 24/09;

  • Ο τραυματίας είχε ένα αυτοκίνητο που αποτελείται από γνήσια ανταλλακτικά - τέτοια αυτοκίνητα είναι, κατά κανόνα, διαθέσιμα στο εμπόριο. Κανείς σε αυτή την περίπτωση δεν έδειξε ότι πριν από τη σύγκρουση ορισμένα εξαρτήματα στο αυτοκίνητο του θύματος δεν ήταν γνήσια. Επομένως, θα πρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το δικαίωμα αποκατάστασης της κατάστασης από πριν προκληθεί η ζημιά περιλαμβάνει τη δυνατότητα αίτησης αντικατάστασης γνήσιων ανταλλακτικών - γνήσιων και μη γνήσιων - μη γνήσιων. Ωστόσο, ακόμη και αν αποδεχτεί κανείς την άποψη ότι επιτρέπεται η αντικατάσταση γνήσιων ανταλλακτικών με μη γνήσια ανταλλακτικά, τα υλικά της υπόθεσης δεν επιτρέπουν να αποδειχθεί ότι τα μη γνήσια εξαρτήματα που πρόκειται να εγκατασταθούν θα ήταν τουλάχιστον της ίδιας ποιότητας όπως τα γνήσια μέρη. Αντίθετα – τα υλικά της υπόθεσης δείχνουν ότι δεν είναι εφικτό τέτοιο εύρημα. Παρά τα παραπάνω, κατά τη γνώμη του δικαστηρίου, δικαίωμα αποζημίωσης σημαίνει το δικαίωμα αντικατάστασης των κατεστραμμένων εξαρτημάτων με τα ίδια εξαρτήματα και όχι με εξαρτήματα που μιμούνται τέτοια εξαρτήματα."- απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου για το Łódź - Widzew in Łódź της 28ης Ιανουαρίου 2008, φάκελος ref. II C 725/06;

  • Ο ζημιωθείς έχει το δικαίωμα - εφόσον η αποκατάσταση της ζημιάς συνίσταται στην αποκατάσταση της προηγούμενης κατάστασης - να προβεί σε επισκευές με βάση τα γνήσια ανταλλακτικά«- η απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο Λοντζ της 8ης Ιανουαρίου 2010, φάκελος αριθ. II Γ 190/09.

Το ζημιωθέν μέρος που διεκδικεί ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων μπορεί να απαιτήσει - σε περίπτωση ζημιάς σε μηχανοκίνητο όχημα - να καθοριστεί η οφειλόμενη αποζημίωση με βάση τις τιμές των νέων ανταλλακτικών χωρίς μειώσεις απόσβεσης.Από την άλλη πλευρά, η χρήση μειώσεων απόσβεσης επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις - μόνο όταν η χρήση νέων ανταλλακτικών θα οδηγούσε σε αύξηση της αξίας ολόκληρου του επισκευασμένου οχήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί μόνο κατά το ποσό της αύξησης της αξίας του οχήματος σε σχέση με την κατάσταση πριν από τη ζημιά. Παράλληλα, το βάρος απόδειξης της αύξησης της αξίας του οχήματος σε σχέση με την κατάσταση πριν από την απαίτηση φέρει αποκλειστικά η ασφαλιστική εταιρεία. Επομένως, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η εφαρμογή εκπτώσεων απόσβεσης από τον ασφαλιστή σε μια κατάσταση όπου το κατεστραμμένο όχημα χρησιμοποιήθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται και δεν επιβεβαιώνεται από τη νομοθεσία και την ισχύουσα νομολογία.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Απόσβεση των ανταλλακτικών που αντικαταστάθηκαν και τα δικαιώματα του ζημιωθέντος

Εάν η ασφαλιστική εταιρεία εφαρμόσει τις αδικαιολόγητες μειώσεις αποσβέσεων που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, ο ζημιωθείς θα πρέπει να προσφύγει στην ασφαλιστική εταιρεία.

Ωστόσο, εάν η προαναφερθείσα προσφυγή κατά της απόφασης του ασφαλιστή δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, ο ζημιωθείς μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Οικονομικό Διαμεσολαβητή. Ο θεσμός του Διαμεσολαβητή ιδρύθηκε ακριβώς για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων χρηματοπιστωτικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εταιρειών. Δυστυχώς, η αξιολόγηση και η γνώμη του δεν είναι δεσμευτικές για τον ασφαλιστή, γεγονός που το καθιστά μη σίγουρο «θεραπεία».

Επομένως, εάν όλα τα αναφερόμενα ιδρύματα αποτύχουν, ο ζημιωθείς θα αναγκαστεί να προσφύγει στο δικαστήριο με αξίωση πληρωμής.

Επισκευή οχήματος με ασφάλεια αστικής ευθύνης του δράστη – περίληψη

Η επισκευή του οχήματος από την ασφάλεια αστικής ευθύνης του δράστη θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μόνη εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα είναι όταν η χρήση νέων ανταλλακτικών θα οδηγούσε σε αύξηση της αξίας ολόκληρου του επισκευασμένου οχήματος. Αυτό οφείλεται άμεσα στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, σε περίπτωση ζημίας στο ακίνητο στο βαθμό που μπορεί να αποκατασταθεί στην προηγούμενη κατάσταση, ο υπεύθυνος για τη ζημία (η ασφαλιστική εταιρεία) υποχρεούται να αποζημιώσει τον ζημιωθέντα για τυχόν σκόπιμα και οικονομικά δικαιολογημένα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την αποκατάσταση της προηγούμενης κατάστασης των κατεστραμμένων, τα οποία περιλαμβάνουν το κόστος νέων εξαρτημάτων και άλλων υλικών, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση τους ήταν απαραίτητη για την επισκευή του κατεστραμμένου αντικειμένου.