Δυσμενής ερμηνεία των φορολογικών ρυθμίσεων; Μπορείς να της κάνεις μήνυση!

Υπηρεσία

Οι φορολογικές αποφάσεις εκδίδονται κατόπιν αιτήματος των φορολογουμένων. Σύμφωνα με τα στατιστικά του υπουργείου Οικονομικών, κάθε χρόνο γίνονται ολοένα και περισσότερες αιτήσεις για ατομικές διερμηνείες. Επίσης, ολοένα και περισσότερα παράπονα γίνονται για δυσμενείς ερμηνείες, ενώ πολλοί φορολογούμενοι δεν συμφωνούν με τις απόψεις των φορολογικών αρχών. Διαβάστε και μάθετε πώς μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά μιας δυσμενούς φορολογικής απόφασης.

Συνέπειες λανθασμένης φορολογικής ερμηνείας

Εάν ο φορολογούμενος είναι πεπεισμένος ότι η ληφθείσα φορολογική διερμηνεία είναι εσφαλμένη, μπορεί να υποβάλει αίτηση για νέα. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφερθεί στην πρώτη ερμηνεία και να παρουσιάσει τη θέση του και να αιτιολογήσει γιατί δεν συμφωνεί με τη γνώμη που έλαβε.

Σπουδαίος!

Για συγκεκριμένες περιπτώσεις εκδίδονται μεμονωμένες διερμηνείες. Ακόμα κι αν ο φορολογούμενος πιστεύει ότι η περίπτωσή του είναι παρόμοια, η ερμηνεία της εφορίας μπορεί να είναι διαφορετική.

Από την 1η Ιουνίου 2017 έχουν αλλάξει οι διατάξεις για την προσφυγή κατά της εκδοθείσας ατομικής απόφασης, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να ασκηθεί έφεση αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ως μέρος καταγγελίας στο Επαρχιακό Διοικητικό Δικαστήριο. Πριν από την υποβολή καταγγελίας δεν είναι απαραίτητη η κλήση του διευθυντή της Εθνικής Φορολογικής Ενημέρωσης, όπως έγινε μέχρι τώρα. Σε περίπτωση λήψης εσφαλμένης ατομικής ερμηνείας, ο φορολογούμενος δεν χάνει τη νομική προστασία.

Υποχρεώσεις του φορολογούμενου σε σχέση με την ατομική διερμηνεία

Η ατομική φορολογική απόφαση δεν είναι δεσμευτική για κανένα από τα μέρη. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μια μεμονωμένη ερμηνεία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ερμηνεία του εφαρμοστέου δικαίου. Ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του.

Δυσμενής ερμηνεία των φορολογικών κανονισμών - πώς να την αμφισβητήσετε

Έως τις 31 Μαΐου 2017, η δυσμενής ερμηνεία των φορολογικών κανονισμών μπορούσε να ασκηθεί από τον φορολογούμενο στην αρχή που την εξέδωσε. Τότε ο φορολογούμενος είχε 14 ημέρες από την παράδοση της διερμηνείας για να υποβάλει «καταγγελία». Η αρχή θα μπορούσε να διατηρήσει τη γνώμη της ή να ζητήσει την επαλήθευση της.

Εάν η αρχή επιβεβαίωσε τη δυσμενή για τον φορολογούμενο ερμηνεία, θα μπορούσε να υποβάλει την καταγγελία της στο διοικητικό δικαστήριο της βοεβοδάτης. Ωστόσο, πρώτα έπρεπε να ασκήσει έφεση κατά προηγούμενης απόφασης της αρχής που εξέδωσε την απόφαση, για την οποία είχε 30 ημέρες. Η προσβαλλόμενη φορολογική αρχή υποχρεώθηκε επίσης να απαντήσει στην καταγγελία εντός 30 ημερών.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, κατά της δυσμενούς ερμηνείας φορολογικών κανονισμών προσβάλλεται προσφυγή στο Επαρχιακό Διοικητικό Δικαστήριο μέσω της αρχής που εξέδωσε τη διερμηνεία, δηλαδή του διευθυντή του ΚΙΣ, εντός 30 ημερών από την παράδοση της διερμηνείας. Ο Διευθυντής του ΚΙΣ μπορεί να αλλάξει αυτεπάγγελτα την ατομική ερμηνεία ως αποτέλεσμα της εξέτασης της καταγγελίας στο διοικητικό δικαστήριο εντός 30 ημερών.

Σε περίπτωση διαδικασιών που κινήθηκαν και δεν ολοκληρώθηκαν πριν από την έναρξη των νέων ρυθμίσεων, δηλαδή μέχρι την 1η Ιουνίου 2017, ισχύουν οι προηγούμενοι κανόνες. Από την άλλη, οι νέες διατάξεις για την υποβολή καταγγελιών εφαρμόζονται σε ερμηνείες που εκδόθηκαν μετά τις 31 Μαΐου 2017. Αν ο αιτών κατά λάθος στείλει κλήση στον διευθυντή του ΚΙΣ αντί να υποβάλει καταγγελία, οι υπάλληλοι θα ενημερώσουν για την αλλαγή νόμου.