Έκπτωση ΦΠΑ από το τιμολόγιο που παραλήφθηκε πριν την παράδοση

Φόρος Υπηρεσίας

Στην επιχειρηματική πρακτική, συμβαίνει να εκδίδονται τιμολόγια πριν από την παροχή της υπηρεσίας ή την παράδοση των αγαθών. Πότε λοιπόν να αφαιρέσετε τον ΦΠΑ από το τιμολόγιο που λάβατε πριν από την παράδοση;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ΦΠΑ, ο φορολογούμενος δικαιούται να εκπέσει τον φόρο εισροών για την περίοδο κατά την οποία έλαβε το τιμολόγιο. Ωστόσο, αυτός ο κανόνας δεν ισχύει όταν ο φορολογούμενος έχει λάβει το τιμολόγιο πριν από την παροχή της υπηρεσίας ή την απόκτηση του δικαιώματος διάθεσης των αγαθών ως ιδιοκτήτης.

Σύμφωνα με το άρθ. 86 δευτ. 12, το δικαίωμα μείωσης του οφειλόμενου ποσού φόρου προκύπτει κατά την απόκτηση του δικαιώματος διάθεσης των αγαθών ή κατά την παροχή της υπηρεσίας.

Επομένως, η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου δεν καθορίζει πάντα τη στιγμή απόκτησης του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ. Αν λοιπόν, για παράδειγμα, το τιμολόγιο εκδόθηκε και παρελήφθη από τον αγοραστή τον Ιανουάριο και τα εμπορεύματα παραδόθηκαν τον Απρίλιο, ο φορολογούμενος δικαιούται έκπτωση φόρου στο διακανονισμό για τον Απρίλιο.

Ωστόσο, οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις όπου το τιμολόγιο εκδίδεται πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων.

Η έκπτωση του ΦΠΑ εισροών με βάση το τιμολόγιο που ελήφθη πριν από την παράδοση οφείλεται εάν:

1) ο φορολογούμενος παραλαμβάνει τα αγαθά πριν από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης για την περίοδο κατά την οποία έλαβε το τιμολόγιο,
2) το τιμολόγιο τεκμηριώνει τις δραστηριότητες από τις οποίες προέκυψε η φορολογική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθ. 19 παράγραφος 11, δηλαδή προπληρωμή, πληρωμή μέρους των απαιτήσεων ή προκαταβολή. Στη συνέχεια, η φορολογική υποχρέωση εκ μέρους του πωλητή προκύπτει με την παραλαβή της πληρωμής, και έτσι ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τον φόρο εισροών από το ποσό της προπληρωμής/προκαταβολής.

Επομένως, εάν ένας φορολογούμενος που διακανονίζει ΦΠΑ, π.χ. ανά τρίμηνο, λαμβάνει τιμολόγιο τον Ιανουάριο και παράδοση αγαθών τον Φεβρουάριο, δικαιούται να εκπέσει τον φόρο εισροών από το τιμολόγιο που έλαβε στην τρέχουσα περίοδο διακανονισμού (Q1). Ωστόσο, εάν η παράδοση γίνει τον Μάιο - μετά την προθεσμία υποβολής της δήλωσης για την περίοδο κατά την οποία ο επιχειρηματίας έλαβε το τιμολόγιο, το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου προκύπτει από την απόκτηση του δικαιώματος διάθεσης των αγαθών ως ιδιοκτήτης (δηλαδή στο δεύτερο τρίμηνο).