Διπλός τόκος προκαταβολής φόρου εισοδήματος

Φόρος Υπηρεσίας

Επί του παρόντος, οι τόκοι υπερημερίας που σχετίζονται με προκαταβολές φόρου εισοδήματος χρεώνονται μόνο όταν ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να καταβάλει την προκαταβολή της περιόδου και δεν έχει τακτοποιηθεί έγκαιρα. Αυτή η σειρά πραγμάτων προκύπτει από την Τέχνη. 53 § 2 του Κώδικα Φορολογίας που ορίζει ότι:

Στις απαιτήσεις του άρθρου 1 προστίθενται και τόκοι. 52 § 1, και σε μη καταβληθείσες προκαταβολές φόρου που υπερβαίνουν εν μέρει το ποσό του οφειλόμενου φόρου για το φορολογικό έτος.

Ως γνωστόν, το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει πολλές αλλαγές, μεταξύ των οποίων και μία από τις σημαντικότερες νομοθετικές πράξεις, ο νόμος περί φορολογικών διατάξεων. Μεταξύ των σημαντικότερων, μπορούμε να αναφέρουμε την αλλαγή των ρυθμίσεων στον τομέα της υποχρέωσης για φορολογικές υποχρεώσεις. Ο αγοραστής θα είναι υπεύθυνος μόνο για τις καθυστερούμενες φορολογικές οφειλές του προμηθευτή. Το εύρος αυτής της υποχρέωσης δεν θα περιλαμβάνει τόκους υπερημερίας για αυτές τις καθυστερήσεις και έξοδα εκτέλεσης που σχετίζονται με την εκτέλεσή τους. Δεν θα είναι επίσης δυνατό να αποφανθεί η φορολογική υποχρέωση του αγοραστή εάν έχουν παρέλθει τρία χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών, μετρώντας από το τέλος του έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράδοση.

Μια άλλη αλλαγή, εξαιρετικά σημαντική από τη σκοπιά των φορολογουμένων, αφορά ακριβώς τους τόκους υπερημερίας που σχετίζονται με τις προκαταβολές φόρου εισοδήματος. Όπως προκύπτει από τις ανακριβείς διατάξεις του διατάγματος, θα είναι δυνατή η διπλή καταμέτρησή τους - στις προκαταβολές και στην ετήσια υποχρέωση, την οποία ο φορολογούμενος δεν έχει καταβάλει σε ένα δεδομένο έτος.