Διαδικασία IOSS για εξ αποστάσεως πώληση εισαγόμενων αγαθών

Φόρος Υπηρεσίας

Η αγορά αγαθών σε πλατφόρμες εταιρειών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ δημοφιλής. Αυτό οφείλεται στις χαμηλότερες τιμές καθώς και στην έλλειψη σαφών κανόνων φορολόγησης αυτών των συναλλαγών, γεγονός που έκανε τις αγορές πολύ επικερδείς. Επιπλέον, η έλλειψη διατάξεων για τη ρύθμιση του ΦΠΑ από την οντότητα που κατέχει την πλατφόρμα διευκόλυνε τις πωλήσεις της στην ΕΕ. Από την 1η Ιουλίου, υπήρξε αλλαγή στη φορολογία των εξ αποστάσεως πωλήσεων εισαγόμενων αγαθών, δηλαδή της προμήθειας αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε καταναλωτή της ΕΕ από το έδαφος τρίτης χώρας. Ας δούμε ποια είναι η διαδικασία IOSS.

Νέοι φορολογικοί κανόνες για πλατφόρμες πωλήσεων - Διαδικασία IOSS

Ο νομοθέτης εισήγαγε μια νομική φαντασία ότι ένας φορολογούμενος που διευκολύνει την πώληση αγαθών χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη πλατφόρμα ηλεκτρονική διεπαφή, ο ίδιος παρέλαβε τα εμπορεύματα και τα παρέδωσε.

Τα παραπάνω θα ισχύουν για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ σε αποστολές πραγματικής αξίας που δεν υπερβαίνει τα 150 € και

 • παράδοση αγαθών (ανεξάρτητα από την αξία της αποστολής) που πραγματοποιείται εντός της ΕΕ από προμηθευτή εκτός ΕΕ μέσω της πλατφόρμας (πρόκειται για την πώληση που πραγματοποιείται από κέντρα logistics που βρίσκονται στην ΕΕ, όπου βρίσκονται αγαθά που ανήκουν σε φορείς εκτός ΕΕ που βρίσκεται).

Σε μια τέτοια κατάσταση, η πλατφόρμα που ενεργεί ως φορολογούμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση είσπραξης και διακανονισμού του οφειλόμενου ποσού ΦΠΑ. Οι νέοι κανονισμοί θα σημαίνουν ότι θα πρέπει να συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες, όπως:

 • επαλήθευση του καθεστώτος του συναλλασσόμενου, δηλαδή εάν είναι υπόχρεος ΦΠΑ ή καταναλωτής·

 • αξία των αποστολών·

 • χώρα αποστολής·

 • Χώρα Προορισμού.

Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι απαραίτητα για τη σωστή τακτοποίηση της πλατφόρμας.

διαδικασία IOSS

Από την 1η Ιουλίου άλλαξε ο τρόπος διακανονισμού των εξ αποστάσεως πωλήσεων εισαγόμενων προϊόντων. Η εξ αποστάσεως πώληση είναι η αποστολή και μεταφορά αγαθών από τρίτη χώρα σε καταναλωτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επί του παρόντος, όλα τα εμπορικά αγαθά που εισάγονται στην ΕΕ υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Για τη διευκόλυνση του φορολογικού διακανονισμού, καθιερώθηκε η ειδική διαδικασία IOSS (Import One Stop Shop).

Στην περίπτωση αυτή, δεν έχει σημασία εάν η οντότητα που πωλεί στους καταναλωτές είναι εγκατεστημένη στην ΕΕ.

Η διαδικασία IOSS ισχύει για συναλλαγές που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • πληρούν τον ορισμό της εξ αποστάσεως πώλησης εισαγόμενων αγαθών·

 • δεν ισχύουν για νέα μεταφορικά μέσα, αγαθά που παραδίδονται με εγκατάσταση και συναρμολόγηση, καθώς και αγαθά που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης·

 • αφορούν εμπορεύματα που αποστέλλονται σε δέματα πραγματικής αξίας που δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ.

Παράδειγμα 1.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε πωλήσεις ταχυδρομικών παραγγελιών. Έχει έδρα στην Πολωνία. Οι πωλήσεις πραγματοποιούνται μέσω του δικού τους ιστότοπου, αλλά τα αγαθά αποστέλλονται απευθείας από την Κίνα στους καταναλωτές. Οι αποστολές παραδίδονται σε όλη την ΕΕ. Θα είναι σωστή η διαδικασία IOSS για να ληφθεί υπόψη μια τέτοια πώληση;

Ναι, σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία IOSS. Έτσι, θα εισπράττει ΦΠΑ από τους καταναλωτές στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Ο φόρος θα εισπράττεται κατά την παράδοση στους καταναλωτές. Καθώς ο φορολογούμενος έχει την κατοικία του στη χώρα, εγγράφεται στην Πολωνία. Πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο έντυπο VII-R. Η αρχή στην οποία αποστέλλεται η ειδοποίηση είναι ο Προϊστάμενος της Δεύτερης Εφορίας Warszawa-Śródmieście.

Όταν ο φορολογούμενος έχει πολλές μόνιμες εγκαταστάσεις, η χώρα αναγνώρισης είναι η χώρα στην οποία έχει μόνιμη εγκατάσταση και την οποία επέλεξε για την υποβολή αίτησης που ενημερώνει σχετικά με την πρόθεση χρήσης της διαδικασίας IOSS.

Ο φορολογούμενος μπορεί να αλλάξει την επιλεγμένη χώρα ταυτοποίησης, αλλά μόνο μετά από 2 συνεχόμενα έτη, μετρώντας από το τέλος του έτους κατά το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται η διαδικασία. Φυσικά, τα παραπάνω ισχύουν για φορολογούμενους που έχουν πολλές μόνιμες εγκαταστάσεις σε διαφορετικές χώρες.

Διαδικασία IOSS και φορολογική ρύθμιση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι που επηρεάζονται από τη διαδικασία IOSS παραδίδουν σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράδειγμα 2.

Ο φορολογούμενος πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω ταχυδρομείου μέσω του καταστήματός του σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παραδόσεις αποστέλλονται απευθείας από την Κίνα στους καταναλωτές. Χρησιμοποιεί τη διαδικασία IOSS και είναι εγγεγραμμένο στην Πολωνία. Πώς πρέπει να διευθετήσω τους φόρους μου;

Προκαταρκτικά, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η φορολογική υποχρέωση για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας IOSS προκύπτει τη στιγμή της παράδοσης των εμπορευμάτων. Η ειδική στιγμή που προκύπτει η υποχρέωση όταν η πληρωμή γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με το άρθ. 61β του κανονισμού 282/2011.

Οι φορολογούμενοι που προσδιορίζονται για τους σκοπούς της διαδικασίας υποβάλλουν ειδική δήλωση, ανεξάρτητα από την υποχρέωση υποβολής JPK_V7.

Εάν ο φορολογούμενος εκπροσωπείται από μεσάζοντα, αυτός και όχι ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει δήλωση. Εάν ο μεσίτης εκπροσωπεί πολλούς φορολογούμενους που είναι εγγεγραμμένοι στη διαδικασία εισαγωγής, θα υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ ξεχωριστά για καθέναν από αυτούς.

Η δήλωση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δηλαδή μέσω της πύλης ηλεκτρονικών δηλώσεων, στον Προϊστάμενο της Β' ΔΟΥ Warszawa-Śródmieście.

Σε περίπτωση μη παράδοσης, παρέχουμε μηδενικές δηλώσεις.

Εάν η προθεσμία λήγει Σάββατο ή αργία, υποβάλλουμε δήλωση εκείνη την ημέρα.

Δείχνουμε φόρο για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης (καθορίζουμε τους φορολογικούς συντελεστές για το κράτος κατανάλωσης). Πληρώνουμε τον φόρο σε ευρώ.

Για να μπορούν να κάνουν χρήση της διαδικασίας εισαγωγής, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να τηρούν αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή.

Διαδικασία IOSS και κανόνες διόρθωσης δηλώσεων

Για τη δήλωση IOSS, ορίζονται ειδικοί κανόνες διόρθωσης. Αρχικά, γίνεται μια προσαρμογή στην τρέχουσα δήλωση.

Ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει διόρθωση, αλλά το αργότερο εντός 3 ετών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ στην οποία διαπιστώθηκαν λάθη. Κατά την πραγματοποίηση της προσαρμογής, ο υποκείμενος στον φόρο πρέπει να αναφέρει το σχετικό κράτος μέλος κατανάλωσης, τη φορολογική περίοδο και το ποσό του ΦΠΑ.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Η διαδικασία IOSS επιτρέπει τη λειτουργία μέσω μεσάζοντα;

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει έδρα ή μόνιμη έδρα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϋπόθεση για τη χρήση της διαδικασίας είναι ο διορισμός μεσάζοντα. Ο παραπάνω κανόνας δεν ισχύει για τους φορολογούμενους από χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας, δηλαδή τη Νορβηγία και τη Μεγάλη Βρετανία.

Μια οικονομική οντότητα που επιθυμεί να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής πρέπει να πληροί τους ακόλουθους κανόνες:

 • να είναι εγγεγραμμένος ως ενεργός φορολογούμενος ΦΠΑ·

 • έχουν έδρα ή μόνιμη έδρα στην επικράτεια της χώρας που πρόκειται να εκλεγεί·

 • δεν έχουν τους τελευταίους 24 μήνες φορολογικές καθυστερήσεις που υπερβαίνουν τα 3 ποσά οφειλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων σε κάθε φόρο·

 • δεν έχει καταδικαστεί νομίμως για διάπραξη φορολογικού αδικήματος (ισχύει για τους τελευταίους 24 μήνες)·

 • εξουσιοδοτείται να παρέχει φορολογικές συμβουλές σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογικών συμβουλών ή να παρέχει υπηρεσίες τήρησης βιβλίων.

Ένας ενδιάμεσος φορολογούμενος που χρησιμοποιεί τη διαδικασία IOSS ιδρύεται μέσω γραπτής συμφωνίας.

Συνοψίζοντας, η παραπάνω διαδικασία σίγουρα θα διευκολύνει τον διακανονισμό του ΦΠΑ. Οι φορολογούμενοι δεν θα αναγκαστούν να το διευθετήσουν σε κάθε χώρα. Επιπλέον, η δυνατότητα σύστασης διαμεσολαβητή θα διευκολύνει ασφαλώς τη φορολογική ρύθμιση των φορολογουμένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.