Αλλαγή της πολωνικής τάξης! Έκκληση του Συνηγόρου του Πολίτη!

Συνεργαζόμενη Αλλαγή

Ο Διαμεσολαβητής ζητά να μεταφερθεί η Πολωνική Συμφωνία για το επόμενο έτος! Prof. Ο Marcin Wiącek παρουσίασε στον Στρατάρχη της Γερουσίας σχόλια σχετικά με την πράξη της 1ης Οκτωβρίου 2021 που τροποποιεί τον νόμο περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, τον νόμο για τον φόρο εισοδήματος εταιρειών και ορισμένες άλλες πράξεις γνωστές ως «Πολωνική Διαταγή».

Μετατόπιση του Πολωνικού Τάγματος

«Ως Διαμεσολαβητής, ζητώ τη διεξοδική μεταρρύθμιση του φορολογικού νόμου και την παράταση της περιόδου εργασιών για αλλαγές στο πλαίσιο της «Πολωνικής Συμφωνίας» - ώστε να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023 το νωρίτερο, και όχι σε λιγότερο από 3 μήνες”.

Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα παρουσίασε πολλά επιχειρήματα εξηγώντας γιατί η Πολωνική Συμφωνία θα πρέπει να μεταφερθεί στο επόμενο έτος. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • η νομοθετική διαδικασία προχωρά με ακατάλληλο, γρήγορο ρυθμό.

  • οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται με γρήγορο ρυθμό ή δεν είναι καθόλου διαθέσιμες·

  • Οι έννοιες ως προς το τι πρόκειται να εφαρμόσει η «Πολωνική Συμφωνία» αλλάζουν συνεχώς.

  • νέες και εκπληκτικές διορθώσεις που τροποποιούν σημαντικά τις προηγούμενες παραδοχές προστίθενται πολλές φορές.

  • πολύ σύντομο vacatio legis.

Όπως έγραψε ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα:Ως εκ τούτου, απευθύνω έκκληση ότι το νομοθετικό έργο για την έγκριση της «Πολωνικής Συμφωνίας» πρέπει να διεξαχθεί με τον κατάλληλο τρόπο, επιτρέποντας πλήρη και αξιόπιστη ανάλυση όλων των υποβληθέντων σχολίων και παρέχοντας στους φορολογούμενους επαρκή χρόνο για να διαβάσουν και να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του ο νέος κανονισμός.”.

Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προσθέτει ότι η Πολωνική Συμφωνία είναι μια θεμελιώδης και επαναστατική αλλαγή που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ζωές όλων των Πολωνών. Η τροπολογία είναι εκτενής και πολλαπλών νημάτων και αναμένεται να φέρει χιλιάδες αλλαγές.