Εγγραφή για σκοπούς ΦΠΑ αντίστροφα σε πρακτικές καταστάσεις (μέρος II)

Φόρος Υπηρεσίας

Τα φυσικά πρόσωπα που διευθύνουν μια επιχείρηση είναι συχνά απασχολημένα ή απασχολημένα με μια πληθώρα θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Λόγω των πολυάριθμων υποχρεώσεων του επιχειρηματία, αλλά και των υποχρεώσεων φορολογικού διακανονισμού και τεκμηρίωσης, ξεχνούν σημαντικές προθεσμίες στον λαβύρινθο των εργασιών. Συμβαίνει όμως και παρά το γεγονός ότι τηρείται η προθεσμία και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, το θέμα δεν λύνεται. Είναι δυνατή η ανάδρομη εγγραφή για σκοπούς ΦΠΑ;

Εγγραφή για σκοπούς ΦΠΑ αντίστροφα υπό το πρίσμα του φόρου εισροών και εκροών

Ο φορολογούμενος σχεδίαζε να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2017. ως ενεργός υπόχρεος ΦΠΑ. Νωρίτερα, βρήκε προσφορά από εφορία. Μετά από αίτημα του φορολογούμενου το δικηγορικό γραφείο ξεκίνησε την τήρηση φορολογικών βιβλίων. Ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος από την 1η Ιανουαρίου 2017. επιχειρηματική δραστηριότητα που συνίσταται στην πώληση ενδυμάτων εργασίας. Επίσης, υπέβαλε το κατάλληλο έντυπο UPL-1 για την ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσης. Η δικηγορική εταιρεία απέστειλε την αίτηση ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ με ημερομηνία έναρξης εγγραφής επιχείρησης, δηλαδή από 1η Ιανουαρίου 2017.
Κατά τη λειτουργία μιας επιχείρησης, ο φορολογούμενος εξέδιδε τιμολόγια πωλήσεων και πραγματοποιούσε αγορές για τους σκοπούς της επιχείρησης από την οποία έκπτωση ΦΠΑ. Με τη σειρά του το δικηγορικό γραφείο υπέβαλλε κάθε μήνα δηλώσεις ΦΠΑ. Τον Μάιο του 2017. Προέκυψε ότι ο φορολογούμενος έλαβε επιστολή από την εφορία ότι δεν ήταν ενεργός υπόχρεος ΦΠΑ, δηλαδή δεν είχε σταλεί η αίτηση εγγραφής ΦΠΑ. Έκπληκτος ο φορολογούμενος γιατί νωρίτερα υποβλήθηκε ηλεκτρονικά η δήλωση ΦΠΑ.
Από την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι τη λήψη επιστολής από την εφορία πραγματοποιούνταν οι δραστηριότητες ενεργού υπόχρεου ΦΠΑ που αποτελούνταν από:

  1. έκδοση τιμολογίων πωλήσεων που υπόκεινται σε ΦΠΑ με οφειλόμενο ΦΠΑ με συντελεστή 23%,
  2. έκπτωση ΦΠΑ εισροών από τιμολόγια που τεκμηριώνουν τις αγορές του φορολογούμενου για τους σκοπούς της επιχείρησης,
  3. τήρηση μητρώου ΦΠΑ αγοραπωλησιών,
  4. μηνιαία υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι αγοραπωλησίες που πραγματοποιούνται στα τηρούμενα μητρώα ΦΠΑ.

Κάθε μήνα από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2017. στη δραστηριότητα του φορολογούμενου:

  1. υπήρχε φορολογική υποχρέωση σε ΦΠΑ λόγω των εκδοθέντων τιμολογίων πώλησης,
  2. υπήρξε απόκτηση τεκμηριωμένη από ληφθέντα τιμολόγια.

Φορολογούμενος το 2017 δεν ήταν ακόμη υποχρεωμένος να υποβάλει το αρχείο JPK_VAT λόγω της ιδιότητας του φορολογούμενου. Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος αναρωτιέται έντονα πώς πρέπει να προχωρήσει και ποιες φορολογικές συνέπειες μπορεί να προκύψουν από την παραπάνω κατάσταση. Ανά πάσα στιγμή, ο φορολογούμενος εκτελούσε όλες τις δραστηριότητες όπως ένας ενεργός υπόχρεος ΦΠΑ. Ο φόρος εισοδήματος διακανονίστηκε και για τους ενεργούς υπόχρεους ΦΠΑ, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τα καθαρά ποσά και τον πιθανό ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.
Ο φορολογούμενος αποφάσισε την κατάθεση στις 22 Μαΐου 2017. Αίτηση εγγραφής ΦΠΑ. Εκτός από την υποβολή του εντύπου, ο φορολογούμενος έδωσε εξηγήσεις για την κατάσταση. Ωστόσο, η εφορία τον ενέγραψε στο μητρώο ενεργών ΦΠΑ με ημερομηνία από 1η Ιουνίου 2017. και όχι από την 1η Ιανουαρίου 2017.
Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί ότι ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως ενεργός φορολογούμενος ΦΠΑ με ημερομηνία από 1η Ιανουαρίου 2017. λόγω του ότι εξαρχής πραγματοποίησε πράγματι πωλήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ και έκανε εκπτώσεις από την αγορά που αφορούσε τη φορολογητέα δραστηριότητα.
Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2017.και επιπλέον, εκδόθηκαν τιμολόγια πώλησης που τεκμηριώνουν την πώληση ενδυμάτων εργασίας, καθώς και αγορασμένα αγαθά και άλλα υλικά για φορολογητέα πώληση. Ο φορολογούμενος υπέβαλε μηνιαία δήλωση ΦΠΑ, κατέβαλε το ΦΠΑ όντας βέβαιος ότι ήταν ενεργός υπόχρεος ΦΠΑ λόγω της υποβληθείσας αίτησης εγγραφής ΦΠΑ από το δικηγορικό γραφείο.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο φορολογούμενος μπορεί επομένως να υποβάλει επικαιροποιημένη ειδοποίηση ΦΠΑ που να αναφέρει την ημερομηνία από την 1η Ιανουαρίου 2017. Επιπλέον, έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ για τους μήνες Ιανουάριο - Μάιο 2017.
Το θεμέλιο για την έκπτωση του ΦΠΑ είναι το βασικό δικαίωμα του φορολογούμενου που περιέχεται στο άρθ. 86 του νόμου περί ΦΠΑ, δηλαδή στο βαθμό που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση φορολογητέων δραστηριοτήτων, δηλαδή δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε ΦΠΑ, ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να εκπέσει τον ΦΠΑ εισροών (που προκύπτει από το άθροισμα των ποσών που εμφανίζονται στα τιμολόγια αγοράς για δεδομένη περίοδο διακανονισμού) από το ποσό του ΦΠΑ εκροών (που προκύπτει από το άθροισμα των ποσών που εμφανίζονται στα τιμολόγια πώλησης για μια δεδομένη περίοδο διακανονισμού).
Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι ο νομοθέτης αναφέρει μόνο ότι ο φορολογούμενος έχει ήδη το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ κατά την παραλαβή του τιμολογίου αγοράς (με την επιφύλαξη των προηγούμενων όρων) και ότι ο φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα εάν είναι ενεργός υπόχρεος ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει τη δήλωση εγγραφής ΦΠΑ πριν προβεί στην πρώτη πώληση φορολογητέα ΦΠΑ, εάν φυσικά θέλει να είναι ενεργός φορολογούμενος ΦΠΑ. Αν, αντίθετα, πρέπει να είναι εξαρχής ΦΠΑ, τότε από τη στιγμή της εγγραφής της εταιρείας.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο φορολογούμενος έχει εκ νέου δηλώσει το ΦΠΑ, ωστόσο η εφορία το κατέγραψε στις 22 Μαΐου 2017. Ωστόσο, θα πρέπει να υποβάλει την ενημέρωση ΦΠΑ-R και να αναφέρει την ημερομηνία έναρξης των φορολογητέων δραστηριοτήτων ως την 1η Ιανουαρίου 2017. Διότι η ημερομηνία αυτή θα ταλαντώνεται ως ημερομηνία παραίτησης από τη χρήση της απαλλαγής ΦΠΑ.
Έτσι, ο φορολογούμενος είχε το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ και ανέφερε σωστά τον οφειλόμενο ΦΠΑ επί των πωλήσεων. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έκπτωση του ΦΠΑ θα γίνει όταν ο φορολογούμενος ενημερώσει τη δήλωση ΦΠΑ, αναγράφοντας την ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2017. ως ημερομηνία από την οποία ο φορολογούμενος έγινε ενεργός υπόχρεος ΦΠΑ.
Από την άλλη, το δεύτερο θέμα είναι τα τιμολόγια που εκδόθηκαν και ο φόρος που οφείλεται σε αυτά. Αξίζει να παραθέσουμε το Art. 108 του νόμου περί ΦΠΑ, όπου ο νομοθέτης αναφέρει ότι σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο, οργανική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα ή φυσικό πρόσωπο εκδίδει τιμολόγιο στο οποίο αναγράφει το ποσό του φόρου, θα υποχρεούται να τον καταβάλει. Ο φορολογούμενος ενήργησε ορθά στην καταβολή του ΦΠΑ στην εφορία για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2017. Ωστόσο, η άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ επί των εισροών αυτών των αγορών θα μπορούσε (για την παραπάνω περίοδο) να προκύψει κατά την αποστολή της αίτησης ενημέρωσης ΦΠΑ με ημερομηνία παραίτησης από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Συνοπτικά, η εγγραφή για σκοπούς ΦΠΑ προς τα πίσω είναι δυνατή ανάλογα με την περίπτωση.