Εγγραφή για ΦΠΑ-ΕΕ - υποχρέωση για συναλλαγές Ε.Ε

Φόρος Υπηρεσίας

Μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρόσβαση στις αγορές των κρατών μελών της ΕΕ έχει γίνει ευκολότερη, επομένως οι επιχειρηματίες ολοένα και πιο συχνά συναλλάσσονται με ξένους εργολάβους. Τέτοιες ανταλλαγές ονομάζονται ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Όταν χρησιμοποιούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές, πραγματοποιείται συγκεκριμένη μέθοδος διακανονισμού ΦΠΑ-ΕΕ. Η ιδιαιτερότητα αυτή συνίσταται στη φορολογική εκκαθάριση από τον αγοραστή στον τόπο που έχει την έδρα / τόπο διαμονής του. Ας ελέγξουμε πότε και πώς γίνεται η εγγραφή για ΦΠΑ-ΕΕ.

Πώς γίνεται η εγγραφή για ΦΠΑ-UE;

Ένας επιχειρηματίας που σκοπεύει να πραγματοποιήσει συναλλαγές με ξένους εργολάβους εντός των κρατών μελών της ΕΕ υποχρεούται να εγγραφεί για τους σκοπούς του ΦΠΑ-ΕΕ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις επιχειρήσεις που επωφελούνται από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, οι οποίες θα πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Για να εγγραφεί ο φορολογούμενος πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά στην εφορία. Για την κοινοποίηση χρησιμοποιείται το έντυπο ΦΠΑ.

Εάν ο επιχειρηματίας είναι ήδη εγγεγραμμένος για σκοπούς ΦΠΑ (ως ενεργός ή απαλλασσόμενος φορολογούμενος), χρειάζεται μόνο να αναφέρει την ενημέρωση στην υποδεικνυόμενη φόρμα. Σημαντικό στοιχείο του εντύπου είναι το στοιχείο που αφορά την ημερομηνία έναρξης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Εάν ένας φορολογούμενος που απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ εγγραφεί ως φορολογούμενος ΦΠΑ στην ΕΕ, η απαλλαγή δεν θα χαθεί. Ως αποτέλεσμα της εγγραφής, η αρμόδια εφορία θα δώσει στον φορολογούμενο NIP «VAT-UE», στη συνέχεια θα υποχρεωθεί να χρησιμοποιεί τον αριθμό φορολογικού μητρώου του οποίου προηγείται το πρόθεμα PL στις συναλλαγές της Ε.Ε.

Ενεργός φορολογούμενος ΦΠΑ και εγγραφή για ΦΠΑ-ΕΕ

Οι ενεργοί φορολογούμενοι ΦΠΑ υποχρεούνται να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ-ΕΕ πριν πραγματοποιήσουν την πρώτη συναλλαγή σχετικά με:

  • ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών - δηλαδή αγορά αγαθών από εργολάβους από χώρες της ΕΕ.
  • ενδοκοινοτική προμήθεια αγαθών - δηλαδή η πώληση αγαθών σε ανάδοχο της ΕΕ ο οποίος πρέπει επίσης να εγγραφεί,
  • αγορά υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος παροχής τους είναι η χώρα του αγοραστή - και ο αγοραστής υποχρεούται να διακανονίσει ΦΠΑ,
  • παροχή υπηρεσιών σε εργολάβους από την ΕΕ, για τους οποίους ο τόπος παροχής είναι η χώρα της επιχείρησης ή η κατοικία του αγοραστή (εκτός από την Πολωνία).

Παράδειγμα 1.

Η εταιρεία από το Βρότσλαβ είναι ενεργός φορολογούμενος ΦΠΑ εδώ και 2 χρόνια, δραστηριοποιείται στον τομέα των πωλήσεων γκαραζόπορτας. Μέχρι στιγμής έχει κάνει μόνο συναλλαγές εντός της χώρας μας.

Από το νέο έτος, λόγω της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, σκοπεύει να ξεκινήσει τις πωλήσεις της και στην Τσεχία. Πριν κάνει το πρώτο WDT, μια εταιρεία του Βρότσλαβ θα πρέπει να εγγραφεί για ΦΠΑ-ΕΕ.

Απαλλαγή ΦΠΑ και εγγραφή ΦΠΑ-ΕΕ

Η υποχρέωση εγγραφής για τους σκοπούς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών ισχύει επίσης για τους φορολογούμενους που επωφελούνται από την απαλλαγή επειδή ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις 200.000 PLN. Ωστόσο, αυτή η υποχρέωση θα λαμβάνει χώρα μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή:

  • η αξία της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών σε ένα δεδομένο φορολογικό έτος υπερέβη το ισοδύναμο των 50.000 PLN,
  • αγορά υπηρεσιών από αντισυμβαλλόμενους όπου ο τόπος παροχής είναι η χώρα του αγοραστή. Τότε ο αγοραστής υποχρεούται όχι μόνο να εγγραφεί για σκοπούς ΦΠΑ-ΕΕ, αλλά και να διακανονίσει τον ΦΠΑ σε μια δεδομένη συναλλαγή,
  • ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ο φόρος συναλλαγής διακανονίζεται στη χώρα του αγοραστή.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ-ΕΕ

Τόσο οι ενεργοί όσο και οι απαλλασσόμενοι φορολογούμενοι ΦΠΑ που είναι εγγεγραμμένοι στο ΦΠΑ-ΕΕ υποχρεούνται να υποβάλλουν περιλήψεις ΦΠΑ-ΕΕ σε μηνιαία βάση. Μπορεί να διπλωθεί μόνο ηλεκτρονικά.

Η δήλωση ΦΠΑ-ΕΕ σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να υποβληθεί στο γραφείο μέχρι την 25η ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο (μήνα) διακανονισμού που πραγματοποιήθηκε η ενδοκοινοτική συναλλαγή.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Αφαίρεση του επιχειρηματία από τη λίστα ΦΠΑ-ΕΕ

Ο προϊστάμενος της εφορίας μπορεί να αφαιρέσει τον φορολογούμενο από το ΦΠΑ-ΕΕ εάν:

  • για 3 συνεχείς μήνες ή ένα τέταρτο στο μέρος της δήλωσης JPK_V7 δεν εμφάνισε την πώληση ή την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών με ποσά φόρου προς έκπτωση (μηδενικές δηλώσεις),
  • για 3 συνεχόμενους μήνες, ο επιχειρηματίας δεν υπέβαλε συνοπτικά στοιχεία ΦΠΑ-ΕΕ παρά την ύπαρξη τέτοιας υποχρέωσης.

Μόνο στην πρώτη περίπτωση ο προϊστάμενος της εφορίας ειδοποιεί τον φορολογούμενο για τη διαγραφή από το ΦΠΑ-ΕΕ.

Εγγραφή για ΦΠΑ-ΕΕ - πώς να το κάνετε στο σύστημα wfirma.pl

Στο σύστημα wfirma.pl, μπορείτε εύκολα να εγγραφείτε για ΦΠΑ-ΕΕ. Για να το κάνετε αυτό, δημιουργήστε ένα έντυπο VAT-R χρησιμοποιώντας το ακόλουθο σχήμα: ΕΝΑΡΞΗ »ΦΟΡΟΙ» ΦΟΡΟΣ ΦΠΑ »ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΗΛΩΣΗΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΠΑ R

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, πρώτα απ 'όλα, στο μέρος Α της φόρμας, αναφέρετε τον σκοπό της εφαρμογής: εγγραφή ή ενημέρωση δεδομένων. Ωστόσο, στο μέρος Γ.3. υποδεικνύετε το κατάλληλο πεδίο - 59 (σε περίπτωση ενεργού υπόχρεου ΦΠΑ) ή 60 (στην περίπτωση φορολογουμένου μη ΦΠΑ που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση και εγγράφεται οικειοθελώς ή έχει υπερβεί το όριο των 50 χιλιάδων PLN) ή 61 ( στην περίπτωση μη πληρωτή ΦΠΑ που εισάγει υπηρεσίες) και συμπληρώστε την ημερομηνία έναρξης των συναλλαγών της Ένωσης στο πεδίο 62.


Αφού εγγραφείτε για VAT-UE στο σύστημα, θα πρέπει να σημειώσετε την επιλογή ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΕ (VAT-UE) στην καρτέλα: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ »ΦΟΡΟΙ» ΦΟΡΟΣ ΦΠΑ.

Με την επισήμανση αυτής της επιλογής, θα είναι δυνατή η δημιουργία πληροφοριών ΦΠΑ-ΕΕ με το ακόλουθο σχήμα: ΕΝΑΡΞΗ »ΦΟΡΟΙ» ΦΟΡΟΣ ΦΠΑ »ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΗΛΩΣΗΣ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΠΑ-ΕΕ.

Διαβάστε επίσης τα παρακάτω άρθρα που περιγράφουν την εγγραφή ΦΠΑ-ΕΕ:

- Εάν σκοπεύετε να αγοράσετε αγαθά από την ΕΕ, εγγραφείτε για ΦΠΑ-ΕΕ,
- Εγγραφή για ΦΠΑ και ΦΠΑ ΕΕ - όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!