Κατ' αποκοπή για τον προγραμματιστή - κανόνες για τη χρήση του κατ' αποκοπή συντελεστή 12%.

Συνεργαζόμενη Αλλαγή

Στις παραδοχές της μεταρρύθμισης του Πολωνικού Deal, η κυβέρνηση απευθύνεται σε επιχειρηματίες από τον κλάδο της πληροφορικής, προσφέροντάς τους ένα νέο, ελκυστικό εφάπαξ. Ένα εφάπαξ ποσό για έναν προγραμματιστή μπορεί να είναι μια συμφέρουσα λύση λόγω του χαμηλότερου ποσοστού από πριν, που θα είναι 12%, ωστόσο, κατά την ανάλυση των κανονισμών, η επιλογή των προτιμήσεων δεν θα ισχύει για όλους τους επιχειρηματίες του κλάδου. Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάζουμε ποιοι θα επωφεληθούν από το μειωμένο κατ' αποκοπή συντελεστή για τον κλάδο της πληροφορικής.

Κατ' αποκοπή για τον προγραμματιστή - αλλαγή του κατ' αποκοπή επιτοκίου

Στο πλαίσιο του Πολωνικού Διατάγματος, το Υπουργείο Οικονομικών θέλει να προωθήσει τον διακανονισμό του φόρου στην οικονομική δραστηριότητα με ένα εφάπαξ ποσό στο καταγεγραμμένο εισόδημα. Ως εκ τούτου, συναντά έναν από τους πιο αναπτυσσόμενους κλάδους της αγοράς, δηλαδή τον κλάδο της πληροφορικής.

Οι προγραμματιστές στον κλάδο της πληροφορικής, καθώς αποκτούν υψηλά έσοδα και χαμηλό φορολογικό κόστος, έχουν αποφασίσει μέχρι στιγμής να φορολογήσουν κυρίως τις δραστηριότητές τους με ενιαίο φόρο. Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης, το Υπουργείο Οικονομικών πρότεινε ένα κατ' αποκοπή επιτόκιο για τον προγραμματιστή με χαμηλότερο επιτόκιο από πριν, μειώνοντάς το από 15% σε 12%, το οποίο, σύμφωνα με τις παραδοχές, θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμοί στην επιλογή του κατ' αποκοπή ποσού ως μορφής φορολόγησης των επιχειρήσεων που εμποδίζουν τη μετάβαση σε εφάπαξ μόλις τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις.

Περιορισμοί στην εφαρμογή του κατ' αποκοπή συντελεστή 12%.

Το εφάπαξ ποσό του προγραμματιστή δεν θα είναι δυνατό εάν, σύμφωνα με το άρθρο. 8 δευτ. 2 του εφάπαξ νόμου περί φόρου εισοδήματος, θα αποκτά, στην επιχείρησή του, εισόδημα από την πώληση εμπορικών αγαθών ή προϊόντων ή από την παροχή υπηρεσιών στον πρώην ή νυν εργοδότη, που αντιστοιχούν σε δραστηριότητες που:

  • πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος που προηγείται του φορολογικού έτους ή

  • εκτελούνται ή εκτελούνται στο φορολογικό έτος

- ως μέρος εργασιακής σχέσης ή σχέσης συνεργασίας.

Η χρήση του εφάπαξ θα είναι δυνατή στην παραπάνω περίπτωση, εάν έχουν παρέλθει 2 χρόνια από τη στιγμή της συνεργασίας.

Η κατάσταση αλλάζει εάν ο επιχειρηματίας συνάψει συνεργασία με οντότητα διαφορετική από τον πρώην εργοδότη - τότε έχει το δικαίωμα να στραφεί σε εφάπαξ και να επωφεληθεί από νέο προνομιακό επιτόκιο.

Εάν οι διατάξεις τεθούν σε ισχύ, η αλλαγή στη μορφή φορολογίας θα πρέπει να γίνει έως την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο αποκτήθηκαν το πρώτο εισόδημα σε ένα δεδομένο φορολογικό έτος.