Ηλεκτρονικό βιβλίο: Εφάπαξ επί των καταγεγραμμένων εσόδων

Κατεβάστε

Το εφάπαξ είναι μια από τις πιο δημοφιλείς μορφές φορολογίας που χρησιμοποιούν οι επιχειρηματίες. Τα κύρια πλεονεκτήματά του περιλαμβάνουν χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και εύκολους υπολογισμούς.

Εφάπαξ - φορολογική βάση

Η φορολογική βάση για το εφάπαξ ποσό επί των καταγεγραμμένων εσόδων είναι μόνο το εισόδημα του φορολογούμενου. Ένας επιχειρηματίας που χρησιμοποιεί αυτή τη μορφή φορολογίας κατά τον υπολογισμό του φόρου που πρέπει να καταβληθεί στον λογαριασμό της Εφορίας δεν λαμβάνει υπόψη το εκπιπτόμενο από φόρο κόστος. Το μόνο που μπορεί να αφαιρεθεί είναι τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται σε μια δεδομένη περίοδο.

Εφάπαξ - τι τιμές;

Τα εφάπαξ επιτόκια εξαρτώνται από το είδος της επιχείρησης και έχουν ως εξής:

  • 3%,
  • 5,5%,
  • 8,5%.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτά τα ποσοστά είναι υψηλότερα και αντιπροσωπεύουν το 17% ή το 20% των εσόδων.

Δικαίωμα φορολογίας με εφάπαξ

Ο νόμος για τον εφάπαξ φόρο εισοδήματος ορίζει τους τύπους δραστηριότητας που δεν μπορούν απολύτως να επωφεληθούν από την εφάπαξ φορολογία (π.χ. φαρμακεία).

Οι φορολογούμενοι που φορολογούνται με εφάπαξ πρέπει, ωστόσο, να θυμούνται το όριο των εσόδων πέρα ​​από το οποίο δεν θα επιτρέπεται η χρήση αυτής της μορφής φορολογίας.

Οι νέοι επιχειρηματίες που θέλουν να φορολογήσουν το εισόδημά τους με εφάπαξ ποσό πρέπει να αναφέρουν αυτό το γεγονός κατά την εγγραφή της επιχείρησής τους στο έντυπο CEIDG-1.

Από την άλλη, οι φορολογούμενοι που δραστηριοποιούνται εδώ και καιρό στην αγορά και επιθυμούν να αλλάξουν τη μορφή φορολογίας σε εφάπαξ οφείλουν να αναφέρουν τέτοια απόφαση στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ έως τις 20 Ιανουαρίου του νέου φόρου. έτος.

Εφάπαξ και ετήσιος διακανονισμός

Οι επιχειρηματίες με εφάπαξ φορολογία για περιόδους διακανονισμού (μήνες, τρίμηνα) καλούνται μόνο να υπολογίσουν και να πληρώσουν τον φόρο που οφείλεται στην εφορία. Ωστόσο, μετά το τέλος του έτους, ένας επιχειρηματίας που φορολογείται με εφάπαξ είναι υποχρεωμένος να υποβάλει PIT-28 έως το τέλος Ιανουαρίου.

Για να κατεβάσετε:

pdf
Ηλεκτρονικό βιβλίο - εφάπαξ επί εγγεγραμμένων εσόδων.pdf Περιγραφή: χειροκίνητη συμπλήρωση docx
Ηλεκτρονικό βιβλίο - εφάπαξ από εγγεγραμμένα έσοδα Docx Περιγραφή: επεξεργασία, εκτύπωση, αποταμίευση