Τακτοποιήστε βολικά το PIT-37 σας για το 2020!

Φόρος Υπηρεσίας

Κάθε φορολογούμενος που έχει αποκτήσει φορολογητέο εισόδημα υποχρεούται να υποβάλλει ετήσια φορολογική δήλωση. Ελέγξτε ποιος δικαιούται να διακανονίσει λογαριασμούς στο έντυπο PIT-37!

PIT-37 - προθεσμία υποβολής δήλωσης

Διακανονισμοί με χρήση του εντύπου PIT-37 μπορούν να γίνουν από φορολογούμενους που κατά τη λογιστική χρήση απέκτησαν εισόδημα από σύμβαση εργασίας, εντολή, για συγκεκριμένη εργασία ή συντάξεις. Οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια για τη διεύθυνση κατοικίας ΔΟΥ μέχρι τις 30 Απριλίου του προηγούμενου έτους. Εάν αυτή η ημέρα συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η περίοδος μετακινείται αυτόματα στην πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αυτή. Η δήλωση για το 2020 θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Απριλίου 2021.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούμενου μπορεί να συμπληρώνεται από άλλο φορέα, γεγονός που τον απαλλάσσει κατά συνέπεια από την ανάγκη να αφιερώσει χρόνο για να κάνει τους κατάλληλους υπολογισμούς. Μία από αυτές τις ομάδες είναι οι συνταξιούχοι και οι συνταξιούχοι αναπηρίας των οποίων το μόνο εισόδημα είναι διάφορα είδη συνταξιοδοτικών ή επιδομάτων αναπηρίας που καταβάλλονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτό σημαίνει ότι εάν λάβετε το έντυπο PIT-40A συμπληρωμένο από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν χρειάζεται πλέον να συντάσσετε μεμονωμένα την ετήσια φορολογική δήλωση.

Τρόποι υποβολής της δήλωσης PIT-37

Το έντυπο μπορεί να υποβληθεί στο γραφείο με τρεις τρόπους. Η πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι η υποβολή της δήλωσης απευθείας στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αποστολής της δήλωσης με συστημένη επιστολή. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος, που κερδίζει συνεχώς σε δημοτικότητα, είναι η ηλεκτρονική αποστολή δηλώσεων, η οποία είναι δυνατή χάρη στην εφαρμογή e-Deklaracje, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Στο σύστημα είναι επίσης δυνατή η δημιουργία παραστατικού UPO που επιβεβαιώνει την υποβολή φορολογικής δήλωσης από τον φορολογούμενο. Η επιβεβαίωση αυτή αντιμετωπίζεται ισοδύναμα με την βεβαίωση που εκδόθηκε από το γραφείο κατά την προσωπική υποβολή της δήλωσης και την επιβεβαίωση απόσπασης με επιστολή.

Λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή και προετοιμασία PIT περιγράφονται στο άρθρο: PIT μέσω Διαδικτύου - πώς να διευθετήσετε και να προετοιμαστείτε για υποβολή;

Προθεσμία φορολογικής δήλωσης από PIT-37

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι και οι δύο μέθοδοι υποβολής PIT διαφέρουν ως προς την ημερομηνία επιστροφής φόρου. Στην περίπτωση των έντυπων δηλώσεων, μπορούμε να περιμένουμε έως και 3 μήνες για την επιστροφή φόρου. Το διάστημα αυτό υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης (άρθρ. 77 § 1 του Φορολογικού Διατάγματος).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, ο χρόνος αναμονής για επιστροφή φόρου θα μειωθεί σε 45 ημέρες στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής της ετήσιας φορολογικής δήλωσης. Εάν το PIT-37 υποβληθεί εγκαίρως:

  • 01/01 - 15/02 - η φορολογική δήλωση θα πρέπει να γίνει έως την 1η Απριλίου 2021.
  • 16.02 - 30.04 - η επιστροφή φόρου θα γίνει εντός 45 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της δήλωσης.

Διακανονισμός από τον εργοδότη και PIT 37

Μέχρι το 2017 (δηλαδή για διακανονισμούς για το 2016), ο εργοδότης είχε τη δυνατότητα να τακτοποιήσει PIT. Συνίστατο στο γεγονός ότι ένας εργαζόμενος που είχε εισόδημα από έναν εργοδότη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δεν αφαίρεσε επιδόματα και δωρεές και δεν χρησιμοποίησε τον προνομιακό διακανονισμό του εισοδήματός του, υπέβαλε το έντυπο PIT-12 στον εργοδότη του έως τις 10 Ιανουαρίου.

Στη βάση αυτή, ο εργοδότης του συμπλήρωσε ένα έντυπο PIT-40 και το υποβάλλει στην αρμόδια εφορία έως το τέλος Φεβρουαρίου μετά τη λήξη του φορολογικού έτους. Αυτό αντικατέστησε την υποχρέωση υποβολής PIT-37.

Προς το παρόν, η παραπάνω λύση δεν ισχύει πλέον, καθώς έχει αντικατασταθεί με την υπηρεσία Your e-PIT.

Υποβολή ενός PIT-37 με το e-PIT σας

Το 2019 εισήχθη η υπηρεσία Twój e-PIT, η οποία συνίσταται στο γεγονός ότι η ίδια η Εθνική Φορολογική Διοίκηση (ΚΑΣ) συμπληρώνει την ετήσια φορολογική δήλωση για τον φορολογούμενο σε ηλεκτρονική έκδοση. Στη συνέχεια, ο ΠΙΤ του θέτει στη διάθεση του για έλεγχο, με δυνατότητα τροποποίησης. Ο φορολογούμενος μπορεί να ελέγξει την ορθότητα όλων των δεδομένων καθώς και να διευθετήσει μόνος του τις φορολογικές ελαφρύνσεις (π.χ. υπέρ της οικογένειας) και να υποδείξει έναν κοινωφελές οργανισμό για τον οποίο θα μεταφέρει το 1% του φόρου.

Ο φορολογούμενος μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει το PIT-37 του και να τακτοποιήσει λογαριασμούς μόνος του. Χρόνος για τροποποιήσεις, αποδοχή της απόρριψης της φορολογικής δήλωσης είναι έως τις 30 Απριλίου. Εάν ο φορολογούμενος δεν κάνει οτιδήποτε σχετικά με την ετήσια φορολογική δήλωση που συμπληρώνεται από το ΚΑΣ, θα θεωρείται αποδεκτή.

Εκπτώσεις φόρου και PIT-37

Η πιο συχνά επιλεγμένη ανακούφιση είναι η προφητεία, γνωστή ως η ανακούφιση για τα παιδιά. Δικαιούται κάθε ανήλικο τέκνο για το οποίο, κατά το φορολογικό έτος, ο φορολογούμενος:

  • ασκούσε τη γονική εξουσία,

  • ενεργούσε ως νόμιμος κηδεμόνας εάν το παιδί ζούσε μαζί του,

  • φροντίζεται εκτελώντας το λειτούργημα ανάδοχης οικογένειας βάσει δικαστικής απόφασης ή συμφωνίας που έχει συναφθεί με το starost.

Η έκπτωση υπολογίζεται για κάθε μήνα, πράγμα που σημαίνει ότι για τα παιδιά που γεννήθηκαν εντός του 2019, η έκπτωση υπολογίζεται από τη στιγμή της γέννησης. Παράδειγμα - για παιδί που γεννήθηκε στις 31 Αυγούστου 2019, οφείλεται για 5 μήνες (από Αύγουστο έως Δεκέμβριο).

Για 1 ανήλικο παιδί, η μηνιαία έκπτωση είναι 92,67 PLN, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) το εισόδημα του φορολογούμενου που ήταν παντρεμένος καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και της συζύγου του δεν υπερβαίνει τις 112.000 PLN κατά το φορολογικό έτος,

β) το εισόδημα του άγαμου φορολογούμενου, επίσης για μέρος του φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνει τις 56.000 PLN κατά το φορολογικό έτος· Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι ένας μονογονέας φορολογούμενος για τον οποίο το όριο εισοδήματος είναι 112.000 PLN.

Επομένως, με ένα παιδί και υπέρβαση του εισοδηματικού ορίου, δεν θα ισχύει καθόλου η υπέρ της οικογένειας.

Στην περίπτωση 2 ανήλικων παιδιών, η μηνιαία αξία της έκπτωσης είναι 92,67 PLN για καθένα από αυτά. Οι διατάξεις του νόμου PIT σχετικά με αυτό δεν προβλέπουν πρόσθετους περιορισμούς ως προς το ύψος του εισοδήματος.

Σε περίπτωση 3 ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, το μηνιαίο ποσό της έκπτωσης είναι:

α) 92,67 PLN για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, αντίστοιχα,

β) 166,67 PLN για το τρίτο παιδί,

γ) 225 PLN για το τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί.

Το όριο εισοδήματος των 56.000 PLN ή των 112.000 PLN δεν ισχύει όταν γίνονται κρατήσεις για περισσότερα από ένα παιδιά.