Πωλήσεις paysafecard και φορολογία ΦΠΑ

Φόρος Υπηρεσίας

Οι ηλεκτρονικές αγορές είναι πολύ δημοφιλείς όχι μόνο λόγω της ευκολίας τους, αλλά και συχνά πολύ χαμηλότερες τιμές από ό,τι στα σταθερά καταστήματα. Μία από τις ολοένα και πιο δημοφιλείς μεθόδους ηλεκτρονικής πληρωμής είναι οι paysafecards. Για το λόγο αυτό η ομάδα των πωλητών τους μεγαλώνει και δημιουργείται πρόβλημα διευθέτησης τέτοιων πωλήσεων. Οι πωλήσεις της paysafecard υπόκεινται σε ΦΠΑ; Πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται αυτό το είδος πώλησης με φόρο προστιθέμενης αξίας - ως παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών;

Τι είναι η Paysafecard;

Η Paysafecard είναι μια υπηρεσία βασισμένη στο προπληρωμένο σύστημα, η οποία συνίσταται σε ηλεκτρονικές αγορές με κάρτα με τυπωμένο κωδικό PIN. Όταν το χρησιμοποιείτε, δεν χρειάζεται να εισάγετε τα στοιχεία σας, ούτε καν στοιχεία τραπεζικής ή πιστωτικής κάρτας. Μέχρι τώρα αρκούσε η εισαγωγή του κωδικού PIN από την κάρτα, αλλά τώρα αρκεί η εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης στον ιστότοπο. Μπορείτε να πληρώσετε με την paysafecard, ή βασικά με τα PIN που έχετε, σε πολλά καταστήματα ή ιστότοπους, καθώς και για διαδικτυακά παιχνίδια, παιχνίδια προγράμματος περιήγησης, MMO, ψυχαγωγικά και παιχνίδια arcade.

Παράδειγμα 1.

Ο κ. Piotr αποφάσισε να αγοράσει μια paysafecard σε ένα από τα καθορισμένα σημεία πώλησης. Μπορεί να επιλέξει να αγοράσει PIN διαφορετικών τιμών. Η αγορά πραγματοποιείται με μετρητά και η τιμή PIN είναι στη συνέχεια πλήρως διαθέσιμη για ηλεκτρονικές πληρωμές. Επομένως, όταν ο κ. Piotr κάνει αγορές σε ηλεκτρονικά καταστήματα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς PIN που έχει ως τρόπο πληρωμής.

Τι υπόκειται σε ΦΠΑ;

Φορολογία ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθ. 5 δευτ. 1 σημείο 1 του νόμου περί φόρου επί αγαθών και υπηρεσιών υπόκεινται στην επί πληρωμή παράδοση αγαθών και την επί πληρωμή παροχή υπηρεσιών εντός της επικράτειας της χώρας. Επομένως, εάν ο φορολογούμενος ασκεί κάποια από τις παραπάνω δραστηριότητες, ενδέχεται να υποχρεωθεί σε καταβολή Φ.Π.Α.

Αγαθά κατά την έννοια του άρθρου. 2 σημείο 6 του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας, υπάρχουν πράγματα και μέρη τους, καθώς και όλες οι μορφές ενέργειας. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθ. 45 ΑΚ, μόνο τα υλικά αντικείμενα είναι πράγματα. Με άλλα λόγια, τα αγαθά είναι υλικά αντικείμενα που μπορούν να εμπορεύονται.

Προσοχή!

Χρήματα, τίτλοι και άλλα υποκατάστατα χρήματος δεν θεωρούνται εμπορεύματα εφόσον λειτουργούν ως μέσο πληρωμής.

Πωλήσεις ΦΠΑ και paysafecard

Με την paysafecard, ο αγοραστής λαμβάνει μια κάρτα με τυπωμένο κωδικό PIN. Ως εκ τούτου, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι πρόκειται για παράδοση αγαθών, μια κάρτα με κωδικό PIN είναι ένα απτό αντικείμενο και ο πωλητής πληρώνεται για αυτό.

Η πώληση της paysafecard συνίσταται στο γεγονός ότι ο αγοραστής πληρώνει το ίδιο ποσό με την ονομαστική αξία της paysafecard. Κατά συνέπεια, ανταλλάσσει μόνο μετρητά με ηλεκτρονικό χρήμα, επομένως η paysafecard είναι ηλεκτρονικό χρήμα. Μια προϋπόθεση που καθορίζει εάν μια πώληση υπόκειται σε ΦΠΑ δεν πληρούται πλέον, καθώς η πώληση της paysafecard δεν υπόκειται σε πληρωμή.

Επιπλέον, η paysafecard χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση μιας πληρωμής και επομένως λειτουργεί ως μέσο πληρωμής. Ο αγοραστής δεν αγοράζει την κάρτα ως αγαθό, αλλά μια κάρτα με συγκεκριμένη ονομαστική αξία, η οποία πρέπει να πληρωθεί. Επομένως, η απλή έκδοση (μεταφορά) ηλεκτρονικού χρήματος σε αντισυμβαλλομένους της paysafecard, η οποία επιτρέπει πληρωμές μέσω Διαδικτύου, δεν εμπίπτει στον ορισμό των αγαθών κατά την έννοια του άρθρου. 2 σημείο 6 του νόμου περί φόρου επί αγαθών και υπηρεσιών.

Οι κωδικοί PIN αντικαθιστούν τα χρήματα για τα οποία αγοράζονται συνήθως αγαθά και υπηρεσίες. Η πώληση της paysafecard ή μάλλον η παροχή κωδικών PIN σε εργολάβους με τους οποίους πραγματοποιούν αγορές, δεν μπορεί να εξισωθεί με την παράδοση αγαθών, η οποία υπόκειται σε ΦΠΑ. Μια τέτοια θέση υιοθέτησε ο Διευθυντής του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Κατοβίτσε στις 15 Απριλίου 2013 σε ατομική ερμηνεία (IBPP2 / 443-28 / 13 / KO).

Συνολικά, οι πωλήσεις της paysafecard δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Προσοχή!

Η πώληση της paysafecard, καθώς δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, δεν απαιτεί εγγραφή σε ταμειακή μηχανή.

Πωλήσεις paysafecard και προμήθεια

Τις περισσότερες φορές, ο έμπορος λαμβάνει προμήθεια από τον πάροχο της κάρτας για την πώληση μιας paysafecard. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε αυτή την περίπτωση μια τέτοια προμήθεια υπόκειται σε ΦΠΑ. Η πώληση της paysafecard δεν συνιστά παράδοση αγαθών, επομένως απαιτείται προμήθεια για την παρεχόμενη υπηρεσία - την υπηρεσία πωλήσεων της paysafecard.

Η πώληση της paysafecard μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπηρεσία χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, καθώς πρόκειται για ανταλλαγή μετρητών με ηλεκτρονικό χρήμα. Σύμφωνα με το άρθ. 43 δευτ. 1 σημείο 40 του νόμου περί ΦΠΑ, υπηρεσίες στον τομέα των καταθέσεων μετρητών, τήρησης λογαριασμών μετρητών, κάθε είδους συναλλαγών πληρωμής, χρηματικών εντολών και εμβασμάτων, οφειλών, επιταγών και συναλλαγματικών, καθώς και υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την παροχή αυτών των υπηρεσιών , απαλλάσσονται του φόρου. Αυτό σημαίνει ότι η προμήθεια για την πώληση της paysafecard απαλλάσσεται από φόρο επί αγαθών και υπηρεσιών.

Συνολικά, οι πωλήσεις της paysafecard δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ. Ωστόσο, οποιαδήποτε προμήθεια καταβάλλεται στον πωλητή από τον πάροχο της κάρτας αντιμετωπίζεται ως αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, οι οποίες γενικά απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.