Συντελεστής ΦΠΑ για εντοιχισμένα έπιπλα - πώς να φορολογήσετε;

Φόρος Υπηρεσίας

Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με χώρους κατοικίας υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 8%. Ως εκ τούτου, προκύπτουν πολλά ερωτήματα σχετικά με την παράδοση και τη συναρμολόγηση μεμονωμένων στοιχείων οικιστικών χώρων. Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε εάν ο προαναφερόμενος μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για τα εντοιχισμένα έπιπλα μπορεί να ισχύει για την παράδοση και τη συναρμολόγησή τους.

Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για εντοιχισμένα έπιπλα

Υπό το φως της Τέχνης. 41 δευτ. 12 του νόμου περί ΦΠΑ, ο συντελεστής 8% του φόρου που αναφέρεται στο εδ. 2, ισχύει για:

  1. παραδόσεις, κατασκευή, ανακαίνιση, εκσυγχρονισμός, θερμοεκσυγχρονισμός, ανακατασκευή ή εργασίες συντήρησης που σχετίζονται με κτίρια ή μέρη τους που περιλαμβάνονται στον κατασκευαστικό κλάδο που καλύπτεται από το πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης·

  2. εργασίες συντήρησης που σχετίζονται με:

    1. κτίρια κατοικιών ή μέρη τους, εξαιρουμένων των εμπορικών χώρων,

    2. οικιστικές εγκαταστάσεις σε κτίρια μη κατοικιών που ταξινομούνται στην Πολωνική Ταξινόμηση Κατασκευαστικών Αντικειμένων στην ενότητα 12 - στο βαθμό που οι αναφερόμενες εργασίες δεν καλύπτονται από αυτόν τον συντελεστή βάσει του σημείου 1.

Η κατασκευή που καλύπτεται από το πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης δεν περιλαμβάνει κτίρια κατοικιών για μία οικογένεια με ωφέλιμο εμβαδόν άνω των 300 m2 και κατοικίες με ωφέλιμο εμβαδόν άνω των 150 m2.

Εάν η πώληση και συναρμολόγηση εντοιχιζόμενων επίπλων χαρακτηριστεί ως σχετική με οικοδομικό αντικείμενο και το εμβαδόν του διαμερίσματος δεν υπερβαίνει τα 150 m2, θα ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 8%.

Η θέση των διοικητικών δικαστηρίων και ο συντελεστής ΦΠΑ για εντοιχισμένα έπιπλα

Από το περιεχόμενο της προαναφερθείσας διάταξης δεν προκύπτει σαφώς εάν ο συντελεστής ΦΠΑ 8% μπορεί να εφαρμοστεί στην παράδοση και συναρμολόγηση εντοιχιζόμενων επίπλων.

Όπως πάντα σε τέτοιες καταστάσεις, αξίζει να αναφερθούμε στη διαθέσιμη νομολογία, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις (και για μεγάλο χρονικό διάστημα) παρουσιάζει ευνοϊκή θέση για τους φορολογούμενους στο θέμα αυτό.

Αυτό είναι και το αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου: Ι ΦΣΚ 1362/17 της 18ης Δεκεμβρίου 2019, Ι ΦΣΚ 792/19 της 3ης Ιουλίου 2019. Από την αιτιολόγηση αυτών των κρίσεων, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι για να αναγνωριστεί η δραστηριότητα της μόνιμης κατασκευής επίπλων ως υπηρεσία εκσυγχρονισμού ενός κτιριακού αντικειμένου, είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν από κοινού συγκεκριμένοι χώροι:

  • κατασκευασμένα στα μέτρα ενός συγκεκριμένου δομικού αντικειμένου ή τμήματος αυτού (εγκαταστάσεως) και μόνιμα συνδεδεμένα με τα δομικά του στοιχεία, τα εξαρτήματα επίπλων δεν λειτουργούν στην αγορά, όπως συμβαίνει με τα «ελεύθερα» έπιπλα, επομένως δεν μπορούν να εξισωθούν με η παράδοση αγαθών με τη μορφή έτοιμων επίπλων που δεν έχουν μόνιμη σύνδεση με το κτιριακό αντικείμενο ή το μέρος του·

  • Τα έπιπλα χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα δομικά στοιχεία του κτιριακού αντικειμένου (τοίχοι, δάπεδο ή οροφή). Αυτά τα στοιχεία καθορίζουν το εύρος σχεδιασμού των επίπλων (τα δομικά στοιχεία ενός κτιριακού αντικειμένου ή του τμήματός του (εγκαταστάσεις) παίζουν το ρόλο των στοιχείων επίπλων).

  • Οι αξίες χρησιμότητας της ανάπτυξης επίπλων καθορίζονται από τη μόνιμη σύνδεση των κατά παραγγελία τμημάτων της ανάπτυξης με τα δομικά στοιχεία του κτιριακού αντικειμένου ή μέρους του (τοίχοι, δάπεδο, οροφή) με τρόπο που να μην είναι μεταφέρονται σε άλλο μέρος (μόνιμα κτίρια που εκτελούν μια συγκεκριμένη λειτουργία χρησιμότητας στο σύνολό τους) και τα ίδια μέρη, χωρίς τη μόνιμη προσάρτησή τους στα δομικά στοιχεία του κτιρίου (τοίχοι, δάπεδο, οροφή), δεν πληρούν τη λειτουργική ιδιότητα ενός τεμαχίου των επίπλων.

Με το παραπάνω Οι συνθήκες δείχνουν ότι όταν αναλύεται εάν μπορεί να ισχύει συντελεστής ΦΠΑ 8%, είναι πρώτα απ' όλα απαραίτητο να εξεταστεί ο βαθμός δομικής σύνδεσης των εξαρτημάτων επίπλων και των δομικών στοιχείων της κατοικίας. Με απλά λόγια, πρέπει να υπάρχει μια ανθεκτική και λειτουργική σύνδεση μεταξύ του επίπλου και των τοίχων, της οροφής και του δαπέδου των συγκεκριμένων χώρων. Τέτοια κτίρια δεν μπορούν εύκολα να αποσπαστούν από τις εγκαταστάσεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην κατασκευή της κατοικίας.

Οι δραστηριότητες που συνίστανται στο σχεδιασμό, την προσαρμογή και τη μόνιμη συναρμολόγηση επίπλων για ανάπτυξη εμπίπτουν στην έννοια του εκσυγχρονισμού των κτιρίων, εάν αυτό γίνεται με τη χρήση στοιχείων των χώρων (τοίχοι, δάπεδα, οροφές) με σημαντικό τρόπο. Ο δομικός συνδυασμός αυτών των στοιχείων και στοιχείων των χώρων δημιουργεί μια μόνιμη ανάπτυξη που εκπληρώνει μια συγκεκριμένη λειτουργία χρησιμότητας στο σύνολό της.

Συντελεστής ΦΠΑ για εντοιχισμένα έπιπλα - εφορία

Τα θετικά νέα για τους φορολογούμενους είναι ότι οι εφορίες, υπό την επίδραση εκτεταμένων δικαστικών αποφάσεων, άρχισαν να υιοθετούν ευνοϊκή θέση.

Στην επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών της 27ης Μαΐου 2020 (αρ. Μετά την αποξήλωση, το κτίριο είναι άχρηστο, λόγω του ότι τα ίδια τα στοιχεία του δεν εκπληρώνουν τη λειτουργική λειτουργία ενός επίπλου, έχουμε να κάνουμε με τον εκσυγχρονισμό ενός κτιρίου, επομένως μπορεί να εφαρμοστεί συντελεστής 8%.

Και σε αυτή την περίπτωση, η εφορία τόνισε την ύπαρξη στενών δεσμών μεταξύ εντοιχιζόμενων επίπλων και δομικών στοιχείων των χώρων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση, ας δώσουμε μερικά παραδείγματα.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Παράδειγμα 1.

Ο επιχειρηματίας έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει και τοποθετήσει μια εντοιχισμένη ντουλάπα σύμφωνα με την παραγγελία του πελάτη. Μια ντουλάπα από σανίδες επίπλων κομμένες σε συγκεκριμένο μέγεθος τοποθετήθηκε σε μια θέση στο χολ. Η συναρμολόγηση έγινε με βύσματα και βίδες, χρησιμοποιώντας τα πίσω και πλαϊνά τοιχώματα της εσοχής. Μετά την αποσυναρμολόγηση, η ντουλάπα είναι άχρηστη και δεν λειτουργεί ως έπιπλο. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η εφαρμογή του συντελεστή ΦΠΑ 8% στον εκσυγχρονισμό της διευκόλυνσης που εντάσσεται στο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης.

Παράδειγμα 2.

Φυσικό πρόσωπο παρήγγειλε ντουλάπα με συγκεκριμένες διαστάσεις για το διαμέρισμά του. Ταιριάζει τέλεια σε μια εσοχή στην κρεβατοκάμαρα. Ωστόσο, δεν είναι μόνιμα στερεωμένο στους τοίχους των χώρων και μπορεί να συναρμολογηθεί εκ νέου σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Συνεπώς, δεν υφίσταται προϋπόθεση σημαντικής σύνδεσης με τα δομικά στοιχεία του κτιριακού αντικειμένου, πράγμα που σημαίνει ότι ο μειωμένος συντελεστής δεν ισχύει. Η παράδοση και η συναρμολόγηση αυτού του είδους επίπλων θα φορολογείται με συντελεστή 23%.

Παράδειγμα 3.

Ο επιχειρηματίας κατασκεύασε επί παραγγελία εντοιχισμένα έπιπλα για τον πελάτη. Είναι σημαντικό, ωστόσο, ότι δεν ήταν στερεωμένα στους τοίχους του κτιρίου με γάντζους στερέωσης. Πρόκειται για αυτόνομα έπιπλα που μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν ως έπιπλα χωρίς δομικά στοιχεία του κτιρίου. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει λόγος για υπηρεσία εκσυγχρονισμού ενός οικοδομικού αντικειμένου που καλύπτεται από πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης. Επίσης, σε αυτές τις συνθήκες, δεν εφαρμόζουμε το ποσοστό 8%, αλλά το ποσοστό 23%.

Μόνο η παράδοση και συναρμολόγηση ανθεκτικών επίπλων, τα οποία κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας για συγκεκριμένο μέγεθος, είναι μόνιμα προσαρτημένα στη δομή του χώρου και, μετά την αποσυναρμολόγηση, δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως έπιπλα σε άλλο ακίνητο, μπορούν να επωφεληθούν από τον ΦΠΑ 8%. τιμή.

Προχωρώντας στην περίληψη, μπορούμε να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του εμπορίου, ενδέχεται να υπάρχουν πολλές καταστάσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες συναρμολόγησης επίπλων για εντοιχισμένες κατοικίες. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για τα εντοιχισμένα έπιπλα δεν είναι πάντα δυνατός. Μια δεδομένη περίπτωση θα πρέπει να αναλυθεί μεμονωμένα μέσα από το πρίσμα της λειτουργικότητας και της μόνιμης σύνδεσης των επίπλων με τις εγκαταστάσεις.