Ιστοσελίδα της εταιρείας ως έξοδο φόρου

Φόρος Υπηρεσίας

Στην εποχή του Διαδικτύου, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την καθημερινή λειτουργία μιας εταιρείας χωρίς τη χρήση αυτού του εργαλείου, πόσο μάλλον μιας εταιρείας που δεν διαθέτει ιστότοπο. Σήμερα, ο ιστότοπος αποτελεί τη βάση για την ανάδυση μεταξύ ανταγωνιστών και πιθανών πελατών. Είναι πρωτίστως μια πηγή πληροφοριών για την εταιρεία, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που προσφέρει και για τα επιτεύγματά της, ακόμη και για τους πιο σημαντικούς εργολάβους.

Ως εκ τούτου, πολλές ακόμη και οι μικρότερες επιχειρήσεις επενδύουν στο να έχουν τη δική τους ιστοσελίδα προκειμένου να διαφημίσουν την εταιρεία τους, να προσφέρουν αγαθά/υπηρεσίες και να αποκτήσουν ένα ευρύ φάσμα πελατών.

Επομένως, τίθεται το ερώτημα εάν τα έξοδα που σχετίζονται με τη δημιουργία ιστοσελίδας μπορούν να χαρακτηριστούν ως φορολογικά έξοδα;

Σύμφωνα με τον νόμο PIT, εκπιπτόμενες από τον φόρο δαπάνες είναι όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την επίτευξη εισοδήματος ή για τη διατήρηση ή την εξασφάλιση της πηγής εισοδήματος, εκτός από τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο. 23.

Δεδομένου ότι το Διαδίκτυο είναι ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, οι δαπάνες που σχετίζονται με τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας της εταιρείας και την επακόλουθη συντήρησή της, με στόχο την απόκτηση ή την αύξηση των εσόδων από την εκτελούμενη δραστηριότητα, θα συνιστούν εκπεστέες δαπάνες.

Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • αγορά τομέα,
  • δημιουργώντας ένα γραφικό σχέδιο,
  • υπηρεσίες εντοπισμού θέσης ιστότοπου,
  • ενοικίαση χώρου στον διακομιστή (hosting).

Ο επιχειρηματίας δικαιούται επίσης να αφαιρέσει τον ΦΠΑ με γενικούς όρους από τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν.

Ωστόσο, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων για τη σχεδίαση του ιστότοπου σε ποσό που υπερβαίνει τα 3.500 PLN καθαρά θα έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν όχι άμεσα, αλλά μέσω διαγραφών αποσβέσεων.