Επιβλαβείς παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον και παραπομπή για εξέταση

Υπηρεσία

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση. Επίσης, πριν επιτρέψει στον εργαζόμενο να εργαστεί, θα πρέπει να τον παραπέμψει σε προκαταρκτικές, ελέγχους ή περιοδικές προληπτικές εξετάσεις. Τι γίνεται αν υπάρχουν επιβλαβείς παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον; Σε αυτή την περίπτωση, πώς πρέπει να συμπληρωθεί το παραπεμπτικό εξέτασης; Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτό στο παρακάτω άρθρο.

Ειδικοί ή επιβλαβείς παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον

Η εργασία σε ειδικές συνθήκες δεν είναι το ίδιο με την εργασία σε επιβλαβείς (εντατικές ή επικίνδυνες) συνθήκες.

Η εργασία σε ειδικές συνθήκες καθιστά δυνατή την αξιοποίηση της πρόωρης σύνταξης. Τα επαγγέλματα που ασκούνται υπό ειδικούς όρους απαριθμούνται στον νόμο περί γεφυρών συντάξεων. Το επίδομα για εργασία σε επιβλαβείς ή ειδικές συνθήκες καταβάλλεται μόνο εάν τέτοια διάταξη περιλαμβάνεται στους κανονισμούς εργασίας ή αμοιβών. Ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο πρόσθετη αμοιβή εάν υπάρχουν επιβλαβείς παράγοντες στο χώρο εργασίας του.

Από την άλλη πλευρά, ο εργοδότης θα πρέπει να προσπαθήσει να εξαλείψει και να μειώσει τις συνθήκες που είναι επιβλαβείς για την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων. Σε περιπτώσεις όπου, βάσει των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και της αξιολόγησης του επαγγελματικού κινδύνου, διαπιστώνεται ότι είναι υψηλός, δηλαδή απαράδεκτος, είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές σε μια δεδομένη θέση προκειμένου να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος κάτω από το επίπεδο που παρουσιάζει απειλή για την υγεία ή τη ζωή του εργαζομένου.

Επιβλαβείς παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον και τις υποχρεώσεις του εργοδότη

Θέματα που σχετίζονται με την εργασία σε επιβλαβείς συνθήκες ρυθμίζονται κυρίως από κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Καθορίζουν τις υποχρεώσεις του εργοδότη και τη μέθοδο προστασίας των εργαζομένων από επιβλαβείς παράγοντες (π.χ. χρήση προστατευτικού ρουχισμού, ωτοασπίδες, γυαλιά).

Ο εργοδότης υποχρεούται να εντοπίζει τους επιβλαβείς για την υγεία παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον και να προσδιορίζει τις πηγές τους και στη συνέχεια να αναθέτει δοκιμές και μετρήσεις αυτών των παραγόντων. Στο χώρο εργασίας όπου οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε επιβλαβείς παράγοντες, ο εργοδότης πρέπει να τηρεί αρχεία με αυτούς τους παράγοντες. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί και να αποθηκεύει τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των ελέγχων επιβλαβών για την υγεία παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον, ώστε να διατίθενται στους εργαζόμενους και στα όργανα ελέγχου.

Το μητρώο επιβλαβών για την υγεία παραγόντων που εμφανίζονται στον χώρο εργασίας θα πρέπει να τηρείται για περίοδο 40 ετών από την ημερομηνία της τελευταίας καταχώρισης. Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Παραπομπή για προληπτική εξέταση εργαζομένου που εκτίθεται σε επιβλαβείς, επικίνδυνους ή ενοχλητικούς παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον

Η παραπομπή για προληπτική εξέταση θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες για παράγοντες επιβλαβείς για την υγεία ή για επιβαρυντικές καταστάσεις, καθώς και τρέχοντα αποτελέσματα δοκιμών και μετρήσεων επιβλαβών για την υγεία παραγόντων που πραγματοποιούνται σε αυτές τις θέσεις.

Στην παραπομπή, ο εργοδότης μπορεί να απαριθμήσει επιβλαβείς παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον, οι οποίοι χωρίζονται σε:

1. Φυσική:

 • θόρυβος,
 • μηχανικές δονήσεις (γενικές, τοπικές),
 • σκόνες
 • μέταλλα σε σκονισμένη μορφή, π.χ. μόλυβδος, σίδηρος,
 • ακτινοβολία λέιζερ,
 • κρύο μικροκλίμα,
 • ζεστό μικροκλίμα.

2. Χημικά:

 • τοξικες ουσιες,
 • ερεθιστικά,
 • ευαισθητοποιητικές ουσίες,
 • καρκινογόνες ουσίες.

3. Βιολογικά:

 • βακτήρια,
 • ιούς
 • μανιτάρια.

Η παραπομπή μπορεί επίσης να περιλαμβάνει άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων και επαχθών και άλλων παραγόντων που προκύπτουν από τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας. Ο εργοδότης μπορεί να εισάγει παράγοντες όπως:

 • υποστήριξη για οθόνες οθόνης (έως 4 ώρες / πάνω από 4 ώρες την ημέρα),
 • εργασία σε ύψος (έως 3 m / πάνω από 3 m),
 • νυχτερινή εργασία.

Το εύρος των εξετάσεων καθορίζεται από τον γιατρό βάσει παραπομπής για εξετάσεις που εκδίδει ο εργοδότης.