Δομημένο ηλεκτρονικό τιμολόγιο στις δημόσιες συμβάσεις - από εδώ και πέρα ​​το ηλεκτρονικό τιμολόγιο δεν είναι pdf!

Φόρος Υπηρεσίας

Από τις 18 Απριλίου 2019, οι φορείς που συμμετέχουν στις δημόσιες συμβάσεις θα υποχρεούνται να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Είναι σημαντικό ότι οι εκδότες τιμολογίων δεν θα χρειαστεί να ζητήσουν άδεια για την αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου. Εναπόκειται στον εκδότη να αποφασίσει εάν θέλει να στείλει ένα ηλεκτρονικό ή έντυπο τιμολόγιο και ο παραλήπτης θα πρέπει να αποδεχθεί το καθένα. Τι είναι ένα δομημένο ηλεκτρονικό τιμολόγιο και ποιος θα είναι υποχρεωμένος να το λάβει και να το στείλει;

Τι είναι ένα δομημένο ηλεκτρονικό τιμολόγιο;

Η υποχρέωση λήψης ηλεκτρονικών τιμολογίων από ορισμένα δημόσια ιδρύματα επιβλήθηκε με τον νόμο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις.

Σύμφωνα με τον Νόμο, ένα δομημένο ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο που πληροί τις απαιτήσεις για αποστολή μέσω της πλατφόρμας, που αναφέρονται στο άρθρο. 2 σημείο 32 του νόμου περί ΦΠΑ (τιμολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή που εκδίδεται και παραλαμβάνεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή).

Οι απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω είναι τιμολόγια σε συγκεκριμένα πρότυπα και δομή που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Αυτά τα πρότυπα είναι τα πρότυπα της ΕΕ. Δομή είναι η κατασκευή ενός τιμολογίου σε μορφή xml.

Ένα δομημένο ηλεκτρονικό τιμολόγιο περιέχει τα ίδια δεδομένα που απαιτούνται από τις διατάξεις του νόμου περί ΦΠΑ και πρόσθετα δεδομένα:

  • πληροφορίες σχετικά με τον δικαιούχο πληρωμής και

  • ένδειξη της δημόσιας σύμβασης.

Επιπλέον, ένα δομημένο ηλεκτρονικό τιμολόγιο μπορεί να περιέχει και άλλα δεδομένα, εάν είναι απαραίτητο λόγω της ιδιαιτερότητας των δημοσίων συμβάσεων.

Δομημένο ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο που επιτρέπει την αυτόματη

μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων σε υπολογιστικά οικονομικά και λογιστικά συστήματα, χωρίς ή με ελάχιστη ανθρώπινη συμμετοχή.

Ένα έγγραφο με τη μορφή γραφικής εικόνας (π.χ. αρχεία PDF) που απαιτεί τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων στο σύστημα

λογιστής.

Διαβάστε περισσότερα για το τι είναι ένα δομημένο τιμολόγιο.

Τι είναι η Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης;

Η Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι μια πλατφόρμα πληροφορικής μέσω της οποίας πραγματοποιείται η παραλαβή και η αποστολή δομημένων ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Στόχος της PEF είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα αποστολής δομημένων ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ συστημάτων πληροφορικής, κυρίως στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Ο παραγγελέας υποχρεούται να έχει λογαριασμό στην πλατφόρμα. Είναι δωρεάν. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να τα εγκαταστήσει πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία παραλαβής του πρώτου δομημένου ηλεκτρονικού τιμολογίου.

Η Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης θα πρέπει να περιέχει την οργανωτική και τεχνική τεκμηρίωση της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως:

1) περιγραφή της λειτουργίας και της χρήσης του.

2) περιγραφές, διαγράμματα, οδηγίες και άλλα υλικά για ένα δομημένο ηλεκτρονικό τιμολόγιο και άλλα δομημένα ηλεκτρονικά έγγραφα·

3) τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις για έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα.

Μέσω της πολωνικής πλατφόρμας, θα είναι δυνατή η λήψη και η αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ποιος και από πότε απαιτείται να λαμβάνει και να αποστέλλει ηλεκτρονικά τιμολόγια;

Η αναθέτουσα αρχή που συμμετέχει στις δημόσιες συμβάσεις υποχρεούται να εισπράττει δομημένο ηλεκτρονικό τιμολόγιο που αποστέλλεται μέσω της πλατφόρμας.

Ο ανάδοχος είναι ελεύθερος να επιλέξει, μπορεί να στείλει στην αναθέτουσα αρχή τιμολόγιο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω PEF. Για την αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ανάδοχος δεν χρειάζεται να ζητήσει τη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής. Είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται κάθε είδους τιμολόγιο από τον ανάδοχο.

Η υποχρέωση είσπραξης ηλεκτρονικών τιμολογίων που αποστέλλονται μέσω PEF θα ισχύει για συμβάσεις που συνήφθησαν από τις 18 Απριλίου 2019 - σε περίπτωση μεγάλων δημοσίων συμβάσεων. Εάν η αξία παραγγελίας δεν είναι μεγαλύτερη από 30.000 ευρώ - η υποχρέωση είσπραξης ηλεκτρονικών τιμολογίων θα ξεκινήσει από την 1η Αυγούστου 2019.

Με τη χρήση της πλατφόρμας θα είναι επίσης δυνατή η αποστολή και λήψη πρόσθετων εγγράφων που σχετίζονται με την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων: εντολές παράδοσης (παραγγελίες), συμβουλές παράδοσης, επιβεβαίωση παραλαβής, λογιστικό σημείωμα και διορθωτικό τιμολόγιο. Ωστόσο, η ανταλλαγή αυτών των πρόσθετων εγγράφων θα είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση του άλλου μέρους στη συναλλαγή.

Δομημένο ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο wFirma.pl, δηλαδή πώς να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο από XML

Η δυνατότητα αποστολής δομημένου ηλεκτρονικού τιμολογίου παρέχεται από την ιστοσελίδα wFirma.pl. Μέσω αυτού του ιστότοπου, μπορείτε να στείλετε τιμολόγια που πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ για την κατάλληλη δομή δεδομένων σε μορφή xml, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο.

Για να στείλετε ένα δομημένο ηλεκτρονικό τιμολόγιο, χρησιμοποιήστε την επιλογή: ΕΣΟΔΑ »ΠΩΛΗΣΗ» ΕΚΘΕΣΗ »ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.

Το τιμολόγιο που εκδίδεται με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύεται τεχνικά σε μορφή xml σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ ενός δομημένου ηλεκτρονικού τιμολογίου, ενώ «φυσικά» παίρνει τη μορφή pdf. Αυτό το τιμολόγιο μπορεί να αποσταλεί στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης ή στα λογιστικά συστήματα ή στο ERP των εργολάβων.

Δομημένο ηλεκτρονικό τιμολόγιο - οι 8 πιο σημαντικές πληροφορίες

  1. Ένα δομημένο ηλεκτρονικό τιμολόγιο δεν είναι pdf, σάρωση ή e-mail.

  2. Το πρότυπο (δομή) για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια προέρχεται από το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 16931-1: 2017.

  3. Η αποστολή δομημένων ηλεκτρονικών τιμολογίων είναι ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση της ροής εγγράφων στη φάση των δημοσίων συμβάσεων.

  4. Οι παραγγελιοδότες υποχρεούνται να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια από τις 18 Απριλίου 2018 (για παραγγελίες κάτω των 30.000 ευρώ - από 1 Αυγούστου 2019).

  5. Οι ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια.

  6. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο νόμο περί ΦΠΑ είναι ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο που εκδίδεται και λαμβάνεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή, π.χ. pdf, σάρωση. Ένα δομημένο ηλεκτρονικό τιμολόγιο στις δημόσιες συμβάσεις είναι ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο EN 16931-1: 2017.

  7. Σύμφωνα με το νόμο περί ΦΠΑ, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο απαιτεί την έγκριση του παραλήπτη, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στις δημόσιες συμβάσεις δεν το απαιτούν.

  8. Ένα ηλεκτρονικό δομημένο τιμολόγιο μπορεί να σταλεί στη διεύθυνση wFirma.pl