Ενδοκοινοτική εξ αποστάσεως πώληση σε JPK V7

Φόρος Υπηρεσίας

Όταν διευθύνουν μια επιχείρηση, οι επιχειρηματίες δεν χρειάζεται να περιορίζονται μόνο στις πωλήσεις στην εγχώρια αγορά. Μπορούν επίσης να πωλούν τα αγαθά τους (το λεγόμενο ESPO) ή τις υπηρεσίες τους (το λεγόμενο TBE) σε ιδιώτες από άλλες χώρες της ΕΕ και από χώρες εκτός ΕΕ. Από την 1η Ιουλίου 2021, οι εν λόγω πωλήσεις μπορούν να διακανονίζονται βάσει μιας διαδικασίας EU VAT OSS. Ας ελέγξουμε πώς θα πρέπει να σημειώνονται στο SAF-T οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις και πώς αυτές οι πωλήσεις θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον ΦΠΑ.

Τι είναι το ESPO και το TBE;

Η ESPO, δηλαδή οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, δεν είναι τίποτα άλλο από πωλήσεις αγαθών μέσω ταχυδρομείου σε ιδιώτες από άλλες χώρες της ΕΕ. Από την 1η Ιουλίου 2021, αυτός ο όρος αντικατέστησε τους υπάρχοντες ορισμούς των πωλήσεων μέσω αλληλογραφίας από την επικράτεια της χώρας και εντός της επικράτειας της χώρας. Σύμφωνα με το άρθ. 2 σημείο 22α του νόμου περί ΦΠΑ, για να μπορούμε να μιλάμε για την ΕΣΠΟ, πρέπει να πληρούνται 4 προϋποθέσεις:

 1. τα εμπορεύματα που πωλούνται αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του από τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου ο προμηθευτής συμμετέχει έμμεσα στην αποστολή ή τη μεταφορά τους)·

 2. η αποστολή ή η μεταφορά ξεκινά από μια χώρα της ΕΕ και τελειώνει σε άλλη χώρα της ΕΕ·

 3. αντικείμενο πώλησης δεν είναι:

  1. νέα μέσα μεταφοράς

  2. ή αγαθά που απαιτούν εγκατάσταση ή συναρμολόγηση με ή χωρίς δοκιμαστική λειτουργία·

 4. ο αγοραστής είναι:

  1. Φορολογούμενος ΦΠΑ ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι φορολογούμενος ΦΠΑ, το οποίο δεν υποχρεούται να διακανονίσει ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, δηλαδή ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών (συμπεριλαμβανομένης της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών μη συναλλακτικών) - δηλαδή εταιρεία που δεν απαιτείται για διακανονισμό ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών

  2. ή μη υποκείμενο στο φόρο οντότητα, π.χ. ιδιώτης που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το ESPO χρησιμοποιείται συχνότερα κατά τις πωλήσεις αγαθών από την Πολωνία σε άλλη χώρα της ΕΕ σε ιδιώτες που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, όπου ο πωλητής συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στην αποστολή.

Το TBE δεν είναι τίποτα άλλο από την πώληση ηλεκτρονικών, ραδιοτηλεοπτικών ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ιδιώτες από άλλη χώρα της ΕΕ. Ο τρόπος διακανονισμού αυτού του είδους πώλησης δεν έχει αλλάξει μετά την έναρξη ισχύος της διαδικασίας ΦΠΑ OSS. Μέχρι στιγμής, τέτοιες πωλήσεις λογίζονται ως ΦΠΑ MOSS. Και στις δύο περιπτώσεις, ο πωλητής, μετά την υπέρβαση του ορίου πωλήσεων, υποχρεώθηκε να εκδώσει τιμολόγιο με ΦΠΑ εισροών που ίσχυε για τη χώρα του αγοραστή. Σύμφωνα με το άρθ. 28k παράγραφος. 1 του νόμου περί ΦΠΑ, τόπος παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μη φορολογούμενους φορείς είναι ο τόπος όπου οι φορείς αυτοί έχουν την έδρα τους, τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους.

Πώς να υπολογίσετε το όριο πωλήσεων για ΦΠΑ OSS;

Από την 1η Ιουλίου 2021, ο νομοθέτης ενοποίησε το όριο πωλήσεων βάσει της διαδικασίας ΦΠΑ OSS και επί του παρόντος ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, δηλαδή 42.000 PLN. Αυτό το όριο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο του όγκου πωλήσεων το τρέχον και το προηγούμενο έτος. Εάν ο επιχειρηματίας δεν το υπερβεί, έχει το δικαίωμα να εγγραφεί οικειοθελώς για ΦΠΑ OSS και να εκδώσει τιμολόγια με συντελεστή ΦΠΑ εξωτερικού ή να χρησιμοποιήσει εγχώριους, πολωνικούς συντελεστές ΦΠΑ (ή να εκδώσει τιμολόγια χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση μη ΦΠΑ). Σύμφωνα με το άρθ. 28k παράγραφος. 3 του νόμου περί ΦΠΑ, όταν γίνεται υπέρβαση του ορίου πωλήσεων, η συναλλαγή που έχει υπερβεί πρέπει να φορολογείται στη χώρα του αγοραστή. Σε μια τέτοια κατάσταση, ο πωλητής έχει μια επιλογή - μπορεί να εγγραφεί για ΦΠΑ OSS ή για ΦΠΑ απευθείας στη χώρα του αγοραστή. Και στις δύο περιπτώσεις, υποχρεούται να εκδώσει τιμολόγιο με συντελεστή ΦΠΑ εξωτερικού κατάλληλου για τη χώρα του αγοραστή. Η διαδικασία ΦΠΑ OSS διευκολύνει τον επιχειρηματία, επειδή ο διακανονισμός του ξένου ΦΠΑ για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται με μία φορολογική δήλωση, η οποία υποβάλλεται στην πολωνική εφορία - τη Δεύτερη Εφορία Warszawa-Śródmieście.

Παράδειγμα 1.

Η κα Εμίλια έχει την έδρα της στην Πολωνία και πραγματοποιεί πωλήσεις αγαθών μέσω ταχυδρομείου και παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε άτομα από άλλες χώρες της ΕΕ. Η συνολική αξία των πωλήσεων το τρίτο τρίμηνο του 2021 είναι 15.000 PLN. Πώς πρέπει η Emilia να φορολογεί ταχυδρομικά τις πωλήσεις αγαθών;

Λόγω του γεγονότος ότι η Emilia έχει έδρα στην Πολωνία, στέλνει αγαθά σε αγοραστές σε άλλες χώρες της ΕΕ και παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε αυτούς και η αξία αυτής της πώλησης ούτε το 2020 ούτε το 2021 υπερβαίνει το όριο των 42.000 PLN. σε φορολογία στην Πολωνία, δηλαδή αντιμετωπίζονται ως εγχώριες πωλήσεις που υπόκεινται σε πολωνικό ΦΠΑ. Η κα Emilia μπορεί να εγγραφεί εθελοντικά στη διαδικασία OSS ΦΠΑ και να εκδώσει τιμολόγια με συντελεστή ΦΠΑ εξωτερικού.

Η εγγραφή στη διαδικασία ΦΠΑ OSS, μετά την υπέρβαση του ορίου πωλήσεων των 42.000 PLN σε μια χώρα της ΕΕ ή ως το άθροισμα των πωλήσεων σε άλλες χώρες της ΕΕ, καλύπτει όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ, ανεξάρτητα από τον μεμονωμένο όγκο πωλήσεων που κατευθύνεται εκεί.

Παράδειγμα 2.

Ο κ. Piotr εδρεύει στην Πολωνία και το 2020 πούλησε αγαθά από την Πολωνία στη Γερμανία με ταχυδρομική παραγγελία για το ποσό των PLN 45.000 (το 2020 το όριο των πωλήσεων ταχυδρομικών παραγγελιών στη Γερμανία ήταν 100.000 ευρώ) και από την Πολωνία στην Ιταλία για το ποσό των 12.000 PLN. Δεν ξεπέρασε τα όρια των πωλήσεων αγαθών μέσω αλληλογραφίας σε καμία από αυτές τις χώρες, επομένως φορολογούσε τις συναλλαγές με τον πολωνικό συντελεστή ΦΠΑ. Μπορεί ο κ. Piotr να συνεχίσει να τακτοποιεί την ΕΣΠΟ σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες το 2021;

Όχι, λόγω του γεγονότος ότι το 2020 έγινε υπέρβαση του ορίου των 42.000 PLN ESPO στη Γερμανία, ο κ. Piotr έχει δύο επιλογές:

 • μπορεί να εγγραφεί για ΦΠΑ στη Γερμανία και την Ιταλία και από την 1η Ιουλίου 2021, φορολογικά αγαθά που πωλούνται στην ΕΕ με τον τοπικό συντελεστή ΦΠΑ

 • ή μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία ΦΠΑ OSS, δηλαδή να εκδώσει τιμολόγια με τον γερμανικό και τον ιταλικό συντελεστή ΦΠΑ χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί για ΦΠΑ στη Γερμανία και την Ιταλία και να πληρώσει ΦΠΑ για μια τέτοια συναλλαγή στην πολωνική εφορία.

Ενδοκοινοτική εξ αποστάσεως πώληση σε JPK, δηλ. πώς να επισημάνω το ESC και το TBE;

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, εάν δεν ξεπερνούσε το όριο των πωλήσεων ταχυδρομικών παραγγελιών από την Πολωνία σε άλλη χώρα της ΕΕ, η συναλλαγή σημειωνόταν στο τμήμα εγγραφής του αρχείου JPK_V7 με τον κωδικό "SW". Από την άλλη πλευρά, οι πωλήσεις ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών και ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών έπρεπε να επισημαίνονται με τον κωδικό «EE».

Επί του παρόντος, κατά τη φορολόγηση της συναλλαγής ESPO ή TBE με πολωνικό ΦΠΑ, δηλαδή πριν από την υπέρβαση του ορίου πωλήσεων, στο τμήμα εγγραφής του αρχείου JPK_V7, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ονομασία "EE". Αυτή η υποχρέωση προκύπτει όταν η ημερομηνία πώλησης στο τιμολόγιο είναι μετά τις 30 Ιουνίου 2021. Μετά την υπέρβαση του ορίου πωλήσεων και την εγγραφή για ΦΠΑ OSS, η ονομασία "EE" δεν χρησιμοποιείται, επειδή τέτοιες πωλήσεις εμφανίζονται στο μητρώο πωλήσεων ΦΠΑ OSS (δηλαδή στο μητρώο συναλλαγών εξωτερικού) και όχι στο μητρώο ΦΠΑ πωλήσεων (δηλ. μητρώο εγχώριων συναλλαγών, το οποίο αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία του αρχείου JPK_V7) ).

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ESPO και TBE θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη "WSTO_EE" στο τμήμα εγγραφής του αρχείου JPK_V7 πριν από την υπέρβαση του ορίου. Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2022, οι ονομασίες "SW" και "EE" δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον σε περίπτωση που η ημερομηνία πώλησης είναι μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Μετά την υπέρβαση του ορίου πωλήσεων της ESPO και της TBE στο ποσό των 42.000 PLN ή την εθελοντική εγγραφή στο VAT OSS, οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις σε JPK δεν πρέπει να εμφανίζονται από τους φορολογούμενους, πράγμα που σημαίνει ότι τα τιμολόγια με συντελεστή ΦΠΑ εξωτερικού δεν εμφανίζονται στο αρχείο JPK_V7.

Παράδειγμα 3.

Ο κ. Łukasz παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω ταχυδρομείου σε ιδιώτες από την Πολωνία και τη Γερμανία. Δεν έχει υπερβεί το όριο πωλήσεων, επομένως εκδίδει τιμολόγια με τον πολωνικό συντελεστή ΦΠΑ. Πώς πρέπει να εμφανίζει τις τιμολογημένες συναλλαγές στο τμήμα εγγραφής του JPK_V7;

 1. Για πωλήσεις ταχυδρομικών παραγγελιών πριν από τις 30 Ιουνίου 2021, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το "SW".

 2. Για την πώληση ηλεκτρονικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2021 θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ονομασία «ΕΕ».

 3. Για πωλήσεις ταχυδρομικών παραγγελιών (ESPO) και πωλήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών (TBE) από την 1η Ιουλίου 2021, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ονομασία «EE».

 4. Στην περίπτωση πώλησης ταχυδρομικών παραγγελιών (ESPO) και πώλησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών (TBE), που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2022, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ονομασία «WSTO_EE».

Από την 1η Ιουλίου 2021, εισήχθη μια πρόσθετη ονομασία "IED" στο τμήμα εγγραφής του αρχείου JPK_V7. Χρησιμοποιούνται από φορολογούμενους που διευκολύνουν τις πωλήσεις μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής (π.χ. πλατφόρμα ηλεκτρονικού καταστήματος), δηλαδή χειριστές ηλεκτρονικών διεπαφών που δεν είναι εγγεγραμμένοι για διαδικασίες ΦΠΑ IOSS ή ΦΠΑ OSS.

Πώς να επισημάνετε τις πωλήσεις ESPO και TBE για σκοπούς JPK_V7 στο σύστημα wFirma.pl;

Στο σύστημα διεξαγωγής ανεξάρτητης λογιστικής wFirma.pl, οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις σε JPK έχουν ήδη επισημανθεί τη στιγμή της έκδοσης του τιμολογίου πώλησης. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στην καρτέλα: ΕΣΟΔΑ »ΠΩΛΗΣΗ» ΕΚΘΕΣΗ »ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, επιλέξτε τον αγοραστή, δηλαδή ιδιώτη από άλλη χώρα της ΕΕ, όπου στο πεδίο όπου το NIP έχει οριστεί από προεπιλογή, εμφανίζεται η επιλογή ΚΑΝΕΝΑ και, στη συνέχεια, εφαρμόζεται ο πολωνικός συντελεστής ΦΠΑ. Στην υποκαρτέλα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ως τύπος πωλήσεων JPK_V7, ορίστε την επιλογή EE.

Το τιμολόγιο που εκδίδεται με αυτόν τον τρόπο θα καταχωρείται στη στήλη 7 του Μητρώου KPiR ή Εσόδων (σε περίπτωση εφάπαξ) και στο μητρώο ΦΠΑ πωλήσεων. Επιπλέον, στο τμήμα εγγραφής του αρχείου JPK_V7, το τιμολόγιο θα έχει αυτόματα την ένδειξη «EE».