Ηλεκτρονικές αιτήσεις στο Εθνικό Δικαστήριο - όχι άλλα έντυπα!

Συνεργαζόμενη Αλλαγή

Οι επιχειρηματίες που λειτουργούν με τη μορφή εμπορικής εταιρείας αντιμετωπίζουν μια μεγάλη αλλαγή. Από την 1η Μαρτίου 2020, δεν υπάρχουν άλλα έντυπα! Οι αιτήσεις στο Εθνικό Δικαστήριο θα υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Η αλλαγή ισχύει για όλες τις εγγραφές - τόσο την πρώτη εγγραφή στο μητρώο όσο και τις εγγραφές με αλλαγές.

Τι θα γίνει με την έντυπη εφαρμογή μετά την 1η Μαρτίου 2020;

Με την έναρξη ισχύος των αλλαγών, τα έντυπα παύουν να λειτουργούν. Η αίτηση που υποβάλλεται σε μη ηλεκτρονική μορφή θα επιστραφεί! Για να υποβάλετε την αίτηση, θα χρειαστεί να έχετε ειδική ηλεκτρονική υπογραφή ή να έχετε ένα αξιόπιστο προφίλ ePUAP. Οι αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβληθούν μέσω επαγγελματία δικηγόρου. Παράλληλα με την υποβολή της αίτησης στο Πρωτοδικείο μέσω του συστήματος ΤΠΕ, η υποχρέωση χρήσης του συστήματος ΤΠΕ θα ισχύει για όλες τις επιστολές της υπόθεσης. Η παραίτηση από τα παραδοσιακά έντυπα και η μετάβαση στην ηλεκτρονική μορφή είναι το επόμενο βήμα προς τη μηχανογράφηση των δικαστικών διαδικασιών. Η εισαγόμενη αλλαγή, αν και μπορεί να είναι δύσκολη για τους υπόχρεους σε πρώτο στάδιο, με την πάροδο του χρόνου αναμφίβολα θα μεταφραστεί σε επιτάχυνση και βελτίωση της εγγραφής στο Εθνικό Δικαστήριο.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!