Κανόνες για τον καθορισμό του τόπου παροχής υπηρεσιών

Φόρος Υπηρεσίας

Την 1η Ιουλίου 2011, τέθηκε σε ισχύ ένας νέος εκτελεστικός κανονισμός της ΕΕ αριθ. Ορισμένες από τις διατάξεις του κανονισμού της ΕΕ αφορούν τους κανόνες για τον καθορισμό του τόπου παροχής υπηρεσιών. Αξίζει να τους ρίξετε μια ματιά.

Γενικοί κανόνες

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διατάξεις του άρθ. Τα άρθρα 26-29 του νέου κανονισμού θεσπίζουν τέσσερις τύπους υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος παροχής καθορίζεται σύμφωνα με γενικούς κανόνες:

  • μετάφραση κειμένων (η εξαίρεση εδώ είναι η μετάφραση κειμένων για μη υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι εκτός του εδάφους της Κοινότητας·
  • συναλλαγές στις οποίες η οντότητα παραχωρεί στους φορολογούμενους το δικαίωμα να μεταδίδουν ποδοσφαιρικούς αγώνες από την τηλεόραση·
  • ολοκληρωμένες υπηρεσίες κηδειών·
  • παροχή υπηρεσιών που παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιστροφή φόρου βάσει των διατάξεων για τις επιστροφές φόρου σε φορολογούμενους από άλλα κράτη μέλη.

Κανόνες για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας των υπηρεσιών εστίασης και εστιατορίου στα μέσα μεταφοράς

  • ο τόπος παροχής υπηρεσιών για τη μεταφορά επιβατών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται με βάση την απόσταση που διανύθηκε από το μεταφορικό μέσο και όχι από κάθε επιβάτη·
  • ο τόπος παροχής των υπηρεσιών που εκτελούνται εντός της Κοινότητας εν μέρει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και εν μέρει εκτός αυτής καθορίζεται όταν αρχίζει η παροχή της υπηρεσίας·
  • ο τόπος παροχής υπηρεσιών κατά τη μεταφορά επιβατών εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απολύτως ο τόπος όπου εκτελούνται πραγματικά αυτές οι υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι εξαίρεση εδώ αποτελούν οι υπηρεσίες εστίασης και εστιατορίου που πραγματοποιούνται σε πλοία, αεροπλάνα ή τρένα, καθώς ο τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών είναι ο τόπος αναχώρησης της μεταφοράς του επιβάτη.

Ταχυδρομική παραγγελία

Ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων που αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος είναι το κράτος μέλος όπου ξεκίνησε η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών στον αγοραστή. Στην Πολωνία, το όριο πωλήσεων ταχυδρομικής παραγγελίας είναι 160 χιλιάδες. PLN και όταν ξεπεραστεί αυτό το όριο σε ένα ημερολογιακό έτος, ο τόπος παράδοσης γίνεται το κράτος μέλος στο οποίο τελειώνει η αποστολή ή η μεταφορά. Η υπέρβαση του ορίου δημιουργεί πολλά προβλήματα στον καθορισμό του τόπου φορολόγησης των προμηθειών πριν και μετά τη διέλευση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε στο άρθ. 282/2011 ότι η υπέρβαση δεν αλλάζει τη φορολογία των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιήθηκαν το ίδιο έτος και πριν από την υπέρβαση αυτού του ορίου. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, ο προμηθευτής δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα φορολόγησης των παραδόσεων αγαθών στο κράτος μέλος του αγοραστή και η αξία των παραδόσεων του δεν υπερέβη το όριο το προηγούμενο έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες εστιατορίου και τροφοδοσίας δεν θεωρούνται παράδοση έτοιμων ή ημιτελών φαγητών καθώς είναι επιπλέον εξοπλισμένα με συντριπτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Διαμεσολαβητές

Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών διαμεσολάβησης καθορίζεται από τον τόπο στον οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή. Αυτός ο κανόνας ισχύει τόσο για τις υπηρεσίες διαμεσολαβητών που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό του παρόχου και του αποδέκτη. Αφετέρου, ο τόπος παροχής υπηρεσιών διαμονής από τον διαμεσολαβητή στον ξενοδοχειακό τομέα ή σε τομείς με παρόμοια λειτουργία, που δεν σχετίζονται με ακίνητα, καθορίζεται:

  • όταν ο πελάτης είναι υποκείμενος στο φόρο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, αλλά αναγνωρίζεται ως υποκείμενος στο φόρο - σύμφωνα με το άρθ. 44 της Οδηγίας (στην Πολωνία, σύμφωνα με το άρθρο 28β του νόμου περί ΦΠΑ).
  • όταν ο λήπτης δεν είναι φορολογούμενος - σύμφωνα με το άρθ. 46 της Οδηγίας (στην Πολωνία, σύμφωνα με το άρθρο 28δ του νόμου περί ΦΠΑ).

Βραχυχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων

Ο τόπος βραχυχρόνιας μίσθωσης μεταφορικών μέσων (συνεχής χρήση των μέσων που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες και στην περίπτωση πλοίων που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες) είναι ο τόπος όπου τα μέσα αυτά μεταβιβάζονται στον παραλήπτη. Ως μέσο μεταφοράς θεωρούνται τα μηχανοκίνητα οχήματα ή άλλα οχήματα, καθώς και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ανθρώπων ή αγαθών από μέρος σε μέρος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν σχεδιαστεί για έλξη, μετατόπιση και ώθηση από οχήματα, και εκείνες που έχουν σχεδιαστεί και πραγματικά κατάλληλο για χρήση για μεταφορά. Αυτά περιλαμβάνουν: τρακτέρ και άλλα γεωργικά οχήματα, πλοία, αεροπλάνα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα, σιδηροδρομικά βαγόνια, οχήματα ειδικά προσαρμοσμένα για τη μεταφορά ασθενών ή τραυματιών, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, ποδήλατα, τουριστικά οχήματα, τρίκυκλα και οχήματα με μηχανικά ή ηλεκτρικά πρόωσης που προορίζεται για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο, δεν είναι κοντέινερ ή μόνιμα ακινητοποιημένα οχήματα. Ο χρόνος συνεχούς κατοχής ή χρήσης του μέτρου καθορίζεται βάσει συμφωνίας που συνάπτουν τα μέρη. Ωστόσο, μια τέτοια συμφωνία μπορεί να ανακληθεί εάν υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις για το πραγματικό ή νομικό καθεστώς που επιτρέπουν τον καθορισμό συνεχούς χρόνου.

Πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές και παρόμοιες δραστηριότητες

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών εισδοχής σε διάφορα είδη εκδηλώσεων, εμποροπανηγύρεων και εκθέσεων και συναφών βοηθητικών υπηρεσιών είναι ο τόπος όπου πραγματοποιούνται οι προαναφερόμενες εκδηλώσεις. Οι υπηρεσίες εισδοχής παρέχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε μια δεδομένη εκδήλωση με τη μορφή εισιτηρίου μίας χρήσης ή διαρκείας και με χρέωση - εφάπαξ, περιοδικό ή με τη μορφή συνδρομής. Αυτό δεν ισχύει για χρέωση χρήσης γυμναστηρίου κ.λπ. Από την άλλη πλευρά, οι βοηθητικές υπηρεσίες έχουν άμεση σχέση με την είσοδο σε εκδηλώσεις και παρέχονται ξεχωριστά έναντι χρέωσης στο άτομο που συμμετέχει στην εκδήλωση (βεστιάριο, τουαλέτα ).