Αλλαγές στο πολωνικό Lada. Η Γερουσία εισήγαγε τροπολογίες!

Συνεργαζόμενη Αλλαγή

Η προγραμματισμένη ημερομηνία για την εισαγωγή του Πολωνικού Τάγματος είναι η 1η Ιανουαρίου 2022. Την Πέμπτη, η Γερουσία ψήφισε πάνω από 70 τροπολογίες στο πακέτο που τροποποιεί τους φορολογικούς νόμους. Το άρθρο συνοψίζει τις αλλαγές στο πολωνικό Lada που πρότεινε η Γερουσία.

Ποιες αλλαγές εισάγει η Γερουσία στο πολωνικό Lada;

Οι αλλαγές στο πολωνικό Lada που προτείνει η Γερουσία περιλαμβάνουν:

  • παράταση του vacatio legis πολλών διατάξεων του νόμου κατά ένα έτος, δηλαδή μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023·

  • αποκλεισμός από τη φορολόγηση των λεγόμενων ελάχιστος φόρος εισοδήματος για επιχειρηματίες με κύκλο εργασιών έως 750 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ που ήδη πληρώνουν φόρο επί των λιανικών πωλήσεων)·

  • αποκατάσταση των ισχυόντων κανόνων κοινής εγκατάστασης με παιδιά για μονογονείς·

  • επέκταση των ελαφρύνσεων για τη μεσαία τάξη όχι μόνο στους μισθωτούς και τις ατομικές επιχειρήσεις, αλλά και σε άτομα που ζουν με συμβάσεις εντολής, συνταξιούχους και συνταξιούχους αναπηρίας·

  • διατήρηση της δυνατότητας τακτοποίησης του φορολογικού δελτίου από γιατρούς, οδοντιάτρους και άλλα άτομα που ασκούν ιατρικά επαγγέλματα.

  • τροπολογία σχετικά με τις αιτήσεις για διακανονισμούς με χρήση φορολογικής κάρτας, ώστε οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν από το τέλος του 2021 και δεν έχουν εξεταστεί μέχρι την ημερομηνία αυτή να εξετάζονται βάσει των υφιστάμενων κανονισμών·

  • δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής φόρου 8% επί του εισοδήματος που αποκτήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια αλλά δεν αποκαλύφθηκε εγκαίρως.

  • αύξηση από 1% σε 1,2% του ποσοστού του οφειλόμενου φόρου που μπορεί να μεταφερθεί σε κοινωφελείς οργανισμούς·

  • άρση διατάξεων που θα οδηγούσαν σε διπλή φορολόγηση των λεγόμενων ελεγχόμενες ξένες εταιρείες.

Οι αλλαγές στο πολωνικό Lada που εισήγαγε η Γερουσία θα πάνε τώρα στη Sejm. Αναμένεται να ασχοληθεί μαζί τους την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου ή 16-17 Νοεμβρίου, δηλαδή στην επόμενη συνάντηση. Αλλαγές στο πολωνικό Lada μπορούν να απορριφθούν μόνο εάν το υποστηρίξει η απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων.