Αλλαγές στη ρύθμιση του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Φόρος Υπηρεσίας

Το πακέτο ηλεκτρονικού εμπορίου της ΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει τις Οδηγίες της ΕΕ 2019/1995 και 2017/2455, επιβάλλει αλλαγές στους κανονισμούς ΦΠΑ στα κράτη μέλη ως μέρος των διαδικτυακών πωλήσεων. Ο σκοπός μιας τέτοιας αλλαγής είναι η ασθενέστερη θέση στην ξένη αγορά των χωρών της ΕΕ σε σύγκριση με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή του ΦΠΑ σε αγαθά που αγοράζονται από άλλες χώρες, όπως η Κίνα. Περισσότερα για τις αλλαγές στο παρακάτω άρθρο.

Ενδοκοινοτικές πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως (ESPO)

Λόγω των νέων κανονισμών, που έχουν τεθεί σε ισχύ από τις αρχές Ιουλίου, τα προϊόντα που αγοράζονται, για παράδειγμα, από την Κίνα θα είναι πιο ακριβά από πριν. Η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πιο ανταγωνιστική και επομένως λιγότερο εξαρτημένη από προϊόντα από χώρες εκτός ΕΕ.

Σύμφωνα με τις νομοθετικές διευκρινίσεις, ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών είναι η παράδοση αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από ή για λογαριασμό του προμηθευτή. Με βάση τις αλλαγές στις ενδοκοινοτικές πωλήσεις αγαθών, ο τόπος παράδοσης των αγαθών είναι το κράτος μέλος στο οποίο λήγει η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών από τον αγοραστή.

Ο κανόνας σχετικά με τον τόπο φορολόγησης δεν έχει αλλάξει, ωστόσο, είναι σημαντικό να αλλάξει το όριο που καθορίζει τον τόπο φορολόγησης για τις ενδοκοινοτικές πωλήσεις αγαθών στο ποσό των 10.000 ευρώ (42.000 PLN). Κάτω από αυτό το όριο, οι συναλλαγές θα φορολογούνται στο κράτος μέλος όπου ο φορολογούμενος παρέχει τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, εάν τα αγαθά αποστέλλονται από την Πολωνία από φορολογούμενο για τον οποίο ισχύει το αναφερόμενο όριο, η ESPO θα φορολογηθεί στην Πολωνία.

Ο φορολογούμενος θα έχει τη δυνατότητα να φορολογεί στη χώρα κατανάλωσης, αλλά σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου, οι συναλλαγές θα φορολογούνται πάντα στη χώρα κατανάλωσης. Ένας φορολογούμενος που δεν έχει υπερβεί το όριο πωλήσεων των 42.000 PLN μπορεί να επιλέξει να φορολογήσει την ESPO.

Παράδειγμα 1.

Ο επιχειρηματίας έχει έδρα στην Πολωνία και μόνιμη έδρα στην Τσεχική Δημοκρατία. Πουλά αγαθά σε καταναλωτές στη Γαλλία και την Ιταλία μέσω της ιστοσελίδας της (διαδικτυακό κατάστημα). Αποστέλλονται στους καταναλωτές από αποθήκες που βρίσκονται στην Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία. Η συνολική αξία των πωλήσεων (χωρίς φόρους) στους αγοραστές δεν υπερβαίνει τα 42.000 PLN. Σε αυτήν την περίπτωση, ο επιχειρηματίας έχει έδρα στην Πολωνία και μόνιμη έδρα στην Τσεχική Δημοκρατία και τα εμπορεύματα αποστέλλονται από αυτές τις δύο χώρες, επομένως ο τόπος παράδοσης των αγαθών είναι αντίστοιχα η Γαλλία και η Ιταλία (ο τόπος όπου τα εμπορεύματα βρίσκονται κατά την ολοκλήρωση της αποστολής ή της μεταφοράς τους στον αγοραστή). Το όριο των 42.000 PLN δεν θα ισχύει, καθώς σε αυτήν την περίπτωση τα αγαθά αποστέλλονται από δύο κράτη μέλη. Ένας έμπορος μπορεί να επιλέξει να εγγραφεί για ΦΠΑ σε όλα αυτά τα κράτη μέλη και να υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και να πληρώσει ΦΠΑ απευθείας σε καθένα από αυτά τα κράτη μέλη. Σε αυτή την περίπτωση, ο έμπορος θα πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο σύμφωνα με τους νόμους περί τιμολόγησης που ισχύουν στη Γαλλία και την Ιταλία. (παράδειγμα αρ. 5 των φορολογικών εξηγήσεων του Υπουργείου Οικονομικών).

Εξ αποστάσεως Πώληση Εισαγόμενων Αγαθών (SOTI)

Σύμφωνα με τις φορολογικές εξηγήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, εξ αποστάσεως πώληση εισαγόμενων αγαθών είναι η παράδοση αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από ή για λογαριασμό του προμηθευτή, ακόμη και όταν ο προμηθευτής συμμετέχει έμμεσα στην αποστολή ή μεταφορά αγαθών από την επικράτεια τρίτης χώρας στον αγοραστή στο έδαφος κράτους μέλους.

Τα εμπορεύματα δεν θεωρούνται ότι αποστέλλονται ή μεταφέρονται από ή για λογαριασμό του προμηθευτή εάν:

  • ο αγοραστής μεταφέρει ο ίδιος τα εμπορεύματα ή
  • ο αγοραστής κανονίζει την παράδοση των αγαθών με τη συμμετοχή τρίτου και ο προμηθευτής δεν εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην οργάνωση ή βοήθεια στην οργάνωση της αποστολής ή της μεταφοράς των εμπορευμάτων.

Ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων εξαρτάται από τον τόπο θέσης των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον προορισμό αυτών των εμπορευμάτων.

Ο τόπος παράδοσης στην περίπτωση αυτή είναι ο τόπος στον οποίο τερματίζεται η αποστολή ή η μεταφορά των εμπορευμάτων. Αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, αντίκες και μεταχειρισμένα είδη.

Από τον Ιούλιο του 2021, τα εμπορεύματα αξίας έως 150 ευρώ που δεν έχουν δηλωθεί στο one-stop-shop για εισαγωγή (IOSS) θα επιτρέπεται να υπάγονται στο τελωνειακό καθεστώς θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνο στο κράτος μέλος της Ε.Ε. είναι ο προορισμός των εμπορευμάτων.

Παράδειγμα 2.

Ένας επιχειρηματίας με έδρα την Πολωνία πουλά ρούχα σε ιδιώτες που διαμένουν στη Γερμανία μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Είναι εγγεγραμμένο στο IOSS για τη ρουτίνα εισαγωγής. Τα εμπορεύματα αποστέλλονται από την αποθήκη της στην Κίνα στην κατοικία ιδιωτών. Η Γερμανία είναι η χώρα εισαγωγής. Η πραγματική αξία των εμπορευμάτων (χωρίς φόρο) δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση, η Γερμανία είναι και η χώρα εισαγωγής και η χώρα λήξης για την αποστολή. Καθώς χρησιμοποιείται η Διαδικασία Εισαγωγής (IOSS), ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων είναι η Γερμανία. Η παράδοση των αγαθών υπόκειται σε ΦΠΑ στη Γερμανία. Η εισαγωγή των αγαθών αυτών θα απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ εισαγωγής (παράδειγμα αρ. 10 φορολογικών εξηγήσεων του Υπουργείου Οικονομικών).

Παράδειγμα 3.

Ένας επιχειρηματίας με έδρα την Πολωνία πουλά ρούχα σε ιδιώτες που διαμένουν στη Γερμανία μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο έμπορος δεν είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα IOSS για τη διαδικασία εισαγωγής. Τα εμπορεύματα αποστέλλονται από την αποθήκη της στην Κίνα στην κατοικία ιδιωτών. Η Γερμανία είναι η χώρα εισαγωγής. Η πραγματική αξία των εμπορευμάτων (χωρίς φόρο) δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ. Σε μια τέτοια κατάσταση, η Γερμανία είναι η χώρα εισαγωγής (δεν υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ) και, ταυτόχρονα, η τελική χώρα αποστολής. Καθώς δεν εφαρμόζεται η Διαδικασία Εισαγωγής (IOSS), ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων είναι η Κίνα. Έτσι, οι πωλήσεις δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ στην Ε.Ε. Σε μια τέτοια περίπτωση, η εισαγωγή των αγαθών αυτών θα υπόκειται σε ΦΠΑ στο κράτος στο οποίο λήγει η αποστολή τους, δηλαδή στη Γερμανία (παράδειγμα αρ. 11 των φορολογικών εξηγήσεων του Υπουργείου Οικονομικών).

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Καμία απαλλαγή από τον ΦΠΑ

Οι αλλαγές ως μέρος του πακέτου ηλεκτρονικού εμπορίου της ΕΕ θα ισχύουν επίσης για αγαθά που εισάγονται στην ΕΕ έως 22 ευρώ. Προϊόντα τέτοιας αξίας μπορούσαν να αγοραστούν, για παράδειγμα, στο AliExpress ή σε άλλες πλατφόρμες, όπου οι τιμές των προϊόντων ήταν πολύ χαμηλές και εύκολα προσβάσιμες σε αγοραστές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τόσο χαμηλή τιμή προϋπέθετε την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για αγαθά με τιμή έως 22 ευρώ. Στο ισχύον νομικό σύστημα, δεν υπάρχει φορολογική απαλλαγή για προϊόντα αυτής της αξίας, καθώς θεωρούνταν χώρος κατάχρησης.

Η μεταρρύθμιση του ΦΠΑ σημαίνει ότι τα αγαθά που αγοράζονται διαδικτυακά, ανεξάρτητα από την αξία τους, θα υπόκεινται σε συντελεστή ΦΠΑ 23%.

Παράδειγμα 4.

Ένας Πολωνός καταναλωτής που θέλει να αγοράσει, για παράδειγμα, μια μπλούζα ή ένα παντελόνι από μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπως το AliExpress, θα κληθεί να πληρώσει ΦΠΑ 23% και η αξία του θα είναι μεγαλύτερη κατά αυτό το ποσοστό. Αν λοιπόν μια τέτοια μπλούζα κοστίζει 20 PLN, τώρα ο καταναλωτής θα πληρώσει 24,6 PLN.

Νομική βάση

Πράξη της 20ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση του νόμου περί φόρου αγαθών και υπηρεσιών και ορισμένων άλλων πράξεων (σημείο 1163)

Φορολογικές εξηγήσεις του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα λεγόμενα Το πακέτο ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο εισήχθη με τον νόμο της 20ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση του νόμου περί φόρου επί αγαθών και υπηρεσιών και ορισμένων άλλων νόμων.