Ο κατ' αποκοπή φόρος εισοδήματος περιορίζει το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών

Φόρος Υπηρεσίας

Δεν μπορεί κάθε επιχειρηματίας να τακτοποιήσει λογαριασμούς με την εφορία βάσει εγγεγραμμένου εφάπαξ. Παράρτημα 2 του νόμου της 20ής Νοεμβρίου 1998 για τον κατ' αποκοπή φόρο εισοδήματος επί ορισμένων εσόδων από φυσικά πρόσωπα (Εφημερίδα των νόμων αριθ. 144, σημείο 930, όπως τροποποιήθηκε), καθώς εξαιρεί όλους αυτούς τους επιλέξιμους φορολογούμενους από την ομάδα των επιλέξιμων φορολογουμένων που ασκούν δραστηριότητες που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με με υπηρεσίες:

 • παροχή συμβουλών δασικής διαχείρισης
 • υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για ίδιο λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών, τεχνικών και υλικών έργων για την προετοιμασία ή την κατασκευή: δρόμων και αυτοκινητοδρόμων, αγωγών μεταφοράς και δικτύων διανομής, γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
 • διαμεσολάβηση στο χονδρικό εμπόριο καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων, μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροπλάνων
 • προσφέροντας θέσεις ύπνου σε σιδηροδρομικά βαγόνια και άλλα μέσα μεταφοράς
 • αδειοδότηση σχετικά με την απόκτηση δικαιωμάτων σε βιβλία, φυλλάδια, φυλλάδια, χάρτες, περιοδικά
 • αδειοδότηση σχετικά με την απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης παιχνιδιών και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • πρακτορεία ειδήσεων
 • οικονομικά και ασφαλιστικά
 • αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
 • νομικές, λογιστικές και φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • αρχιτεκτονική και μηχανική? υπηρεσίες τεχνικής έρευνας και ανάλυσης
 • στον τομέα της κράτησης εισιτηρίων εισόδου για ψυχαγωγικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων, που δεν ταξινομούνται αλλού
 • υπηρεσίες ντετέκτιβ και ασφαλείας, με εξαίρεση: εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση πυροσβεστικών και αντιδιαρρηκτικών συστημάτων με μετέπειτα παρακολούθηση
 • πολιτιστική και ψυχαγωγική
 • βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία
 • που σχετίζονται με τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία και την αναψυχή.